• 17. - 23. september

  Trieda:
  Typ:
  • Pon17. 09.
  • I.A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   PZ s. 34-35/ cv. 4-7; slovíčka 3. časť na utorok
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   opakovanie - publicistický štýl. zvuková rovina jazyka
  • kvarta A
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   opakovanie - vetné členy
  • kvarta A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   informatika
   :
   Zisti informácie o hardvére svojho PC/noteboku/tabletu alebo mobilu.
  • oktáva A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   Dokončiť cvičenia v PZ s. 34-35/ cv 4-7
  • príma A Celá trieda
   ·
   Referát
   výtvarná výchova
   :
   Nezabudnite pomôcky - nožnice, lep
  • sekunda A
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   opakovanie - slovesá, príslovky, citoslovcia
  • sekunda A
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   učebnica 10/7
  • sekunda A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   informatika
   :
   Priprav si 3 otázky z oblasti Informatiky. Ku každej otázke priprav 2 až 4 odpovede
  • septima A, III.A seminargroup:1
   ·
   domáca úloha
   seminár z biológie
   :
   Vybrať tému seminárnej práce
  • sexta A
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   motivačný list
  • sexta A
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   opakovanie - učenie sa, informácie, komunikácia
  • tercia A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   Kniha 7/7- odpovedať na otázky
  • tercia A
   ·
   domáca úloha
   chémia
   :
   PROJEKT: Recyklácia v mojej rodine (do 24.9.) – urobiť POSTER (plagát)
  • tercia A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   informatika
   :
   Zisti informácie o hardvére svojho PC/noteboku/tabletu alebo mobilu.
  • Uto18. 09.
  • I.A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   Opakovanie slovnej zásoby.jadlo.
  • I.A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   Slovné úlohy na Vennove diagramy
  • I.A
   ·
   domáca úloha
   španielsky jazyk
   :
   C
  • I.A
   ·
   domáca úloha
   španielsky jazyk
   :
   Raketa - ,info stránka školy, čítanie- výslovnosť
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   fyzika
   :
   písomná práca
  • kvarta A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   Opakovanie PZ príklady po str 17
  • kvarta A
   ·
   domáca úloha
   nemecký jazyk
   :
   Strana 8- celá
  • kvinta A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   streda -prídavné mená po obey
  • oktáva A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   SZ 3. časť
  • oktáva A, IV.A seminargroup:2
   ·
   domáca úloha
   seminár z biológie
   :
   https://biopedia.sk/genetika
  • oktáva A, IV.A seminargroup:2
   ·
   domáca úloha
   seminár z biológie
   :
   https://biopedia.sk/genetika
  • príma A
   ·
   domáca úloha
   francúzsky jazyk
   :
   Opakovanie+ pracovný list Dossier 0/strana 4/ cvičenia 1,3,5.
  • septima A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   Logaritmické, exponenciálna a goniometrické rovnice.
  • sexta A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   Prečítať gramatiku s. 149
  • sexta A
   ·
   domáca úloha
   francúzsky jazyk
   :
   Prepísať tabuľku FUTUR z učebnice do zošita. Prepísať a doplniť 4. a 5. vetu z dokumentu na stránke www.lepointdufle.net https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/pdf_futur_simple.htm
  • Str19. 09.
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   španielsky jazyk
   :
   Písomná PZ+ opakovanie 4.5. lekcia
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   Precitat
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   Precitat text s.100, odpovedat na otazky
  • príma A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   Slovicka po yoga ustne
  • príma A
   ·
   domáca úloha
   geografia
   :
  • príma A
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   hádanky
  • septima A
   ·
   domáca úloha
   španielsky jazyk
   :
   Pár viet o poprázdninovom režime
  • sexta A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   Sz 6ab pisomka v piatok
  • tercia A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   Str.8 kniha- čítať
  • tercia A
   ·
   domáca úloha
   biológia
   :
   PZ str 4, 5
  • Štv20. 09.
  • I.A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   urobiť si kvíz na mocniny a odmocniny: http://www.zsmalinovpart.edu.sk/matika/testy/8_mocn_odmocn.htm
  • Pia21. 09.
  • príma A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   SZ str. 74 po "UP"
  • sekunda A
   ·
   domáca úloha
   biológia
   :
   Zistiť, čo je to geológia a čím sa zaoberá.
  • Ned23. 09.
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   Choď na English Go
  • oktáva A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   Choď na English Go
  • septima A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   Choď na English Go
  • sexta A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   Choď na English Go - info v utorok na hodine