• 12. - 18. november

  Trieda:
  Typ:
  • Pon12. 11.
  • I.A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   utorok.vety ústne blow-write
  • I.A I.A
   ·
   Písomka
   biológia
   :
   Vodné bezstavovce
  • III.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   biológia
   :
   Tráviaca sústava
  • kvarta A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   Písomka -slovíčka 1 streda 14.11.
  • kvarta A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=cele_cisla_celociselne_exponenty_delenie_druhe_mocniny_nasobenie_odmocniny_tretie_umocnovanie
  • oktáva A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   PZ s. 120-121 cv. 15,16
  • príma A
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   pracovný zošit 13/8,9
  • príma A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   informatika
   :
   Pozrieť si video https://www.youtube.com/watch?v=fjZlUdt7cAk (PHISHING)
  • príma A Celá trieda
   ·
   Písomka
   matematika
   :
   desatinné čísla
  • sekunda A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   informatika
   :
   Pozrieť si video o zabezpečení mobilu https://www.youtube.com/watch?v=rkFFLcTpUfo
  • tercia A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   informatika
   :
   Pozrieť si video https://www.youtube.com/watch?v=fjZlUdt7cAk (PHISHING)
  • Uto13. 11.
  • kvinta A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   slovíčka a vety- Money-utorok
  • príma A
   ·
   domáca úloha
   biológia
   :
   PZ str 18 celá
  • príma A
   ·
   domáca úloha
   francúzsky jazyk
   :
   Opakovanie
  • sexta A
   ·
   domáca úloha
   francúzsky jazyk
   :
   Naučiť sa rozprávať 10 minút o Slovensku po francúzsky (text už ste dostali).
  • Str14. 11.
  • I.A
   ·
   domáca úloha
   fyzika
   :
   pisomka
  • I.A
   ·
   domáca úloha
   informatika
   :
   Pozrieť si video o zabezpečení mobilu https://www.youtube.com/watch?v=rkFFLcTpUfo
  • I.A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   urobiť test https://gymmoldava.sk/ICV/CELYWEB/1/cisla/cv7.htm
  • I.A I.A
   ·
   domáca úloha
   informatika
   :
   www.digitalnainteligencia.sk
  • II.A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   Domáca úloha z 07. nov 2018
  • kvinta A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   streda -slovíčka a vety
  • kvinta A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   informatika
   :
   www.digitalnainteligencia.sk
  • príma A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   Prečítať si slovíčka 1D až po Culture
  • sekunda A Celá trieda
   ·
   Písomka
   matematika
   :
   zlomok, vyjadrenie časti celku
  • sexta A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   Pripraviť si inzerát na prácu
  • sexta A Celá trieda
   ·
   Písomka
   matematika
   :
   kvadratická nerovnica. slovné
  • Štv15. 11.
  • II.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   biológia
   :
   Príjem a výdaj látok bunkou, bunkové delenie
  • III.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   občianska náuka
   :
   Písomka
  • kvarta A Celá trieda
   ·
   Písomka
   dejepis
   :
   Písomka učebnica strana: 22. 23. 28. 29.
  • príma A
   ·
   domáca úloha
   biológia
   :
   PZ str 20 celá
  • Pia16. 11.
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   španielsky jazyk
   :
   PZ k 6.lekcii
  • II.A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   informatika
   :
   informácie na stránke http://digitalnainteligencia.sk/ .... študijné materiály sú v priloženom pdf súbore
  • kvarta A
   ·
   domáca úloha
   nemecký jazyk
   :
   Napísať vety v minulom čase (pravidelné slovesá) Vedieť odpovedať na otázky z textu na strane 20 v knihe.
  • príma A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   Preložiť vety na papieri na piatok doniesť na známku
  • príma A Celá trieda
   ·
   Písomka
   dejepis
   :
   Písomka učebnica str: 19.-24.
  • sekunda A
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   pracovný zošit 10/6,7
  • sekunda A Celá trieda
   ·
   Písomka
   biológia
   :
   Stavba Zeme, pohyb litosférických dosiek, minerály a horniny, vlastnosti minerálov
  • septima A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   Choď na English Go
  • septima A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   Text str. 36; opravná písomka
  • sexta A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   Choď na English Go
  • sexta A
   ·
   domáca úloha
   informatika
   :
   informácie na stránke http://digitalnainteligencia.sk/ .... študijné materiály sú v priloženom pdf súbore
  • tercia A
   ·
   domáca úloha
   biológia
   :
   Prezentácia: Správanie živočíchov