• 14. - 20. január

  Trieda:
  Typ:
  • Pon14. 01.
  • III.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   občianska náuka
   :
   Písomka, psychológia zošit.
  • kvarta A
   ·
   domáca úloha
   dejepis
   :
   Pracovný zošit po stranu 22.
  • kvarta A
   ·
   Písomka
   dejepis
   :
   Učebnica str. 34. - 35.
  • kvarta A
   ·
   Ústne skúšanie
   dejepis
   :
   Učebnica str. 34. - 35. Ako sa Lenin dostal k moci.
  • kvarta A
   ·
   Ústne skúšanie
   dejepis
   :
   Učebnica str. 40. - 41. Hitlerova diktatúra v Nemecku
  • kvarta A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   https://gymmoldava.sk/ICV/CELYWEB/3/ZOBRAZENIA/zhodnezobrazeniavutvaroch.htm
   len stredová a osová súmernosť
   http://www.zsmalinovpart.edu.sk/matika/testy/7_str_oso.htm
  • oktáva A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   PZ 52 cv. 1-5
  • oktáva A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   SZ L9 celá na pondelok
  • príma A
   ·
   Ústne skúšanie
   dejepis
   :
   Skúšanie, Atény, Klasické Grécko
  • príma A
   ·
   Ústne skúšanie
   dejepis
   :
   Skúšanie: Atény, Klasické Grécko
  • príma A
   ·
   Ústne skúšanie
   dejepis
   :
   Skúšanie: Atény, Klasické Grécko
  • príma A
   ·
   Ústne skúšanie
   dejepis
   :
   Skúšanie: Atény, Klasické Grécko
  • príma A
   ·
   Ústne skúšanie
   dejepis
   :
   Skúšanie: Atény, Klasické Grécko
  • príma A
   ·
   Ústne skúšanie
   dejepis
   :
   Skúšanie: Atény, Klasické Grécko, Učebnica str. : 29., 31. - 32.,
  • príma A
   ·
   Ústne skúšanie
   dejepis
   :
   Skúšanie: Atény, Klasické Grécko.
  • príma A Celá trieda
   ·
   Písomka
   matematika
   :
   premeny jednotiek dĺžky a hmotnosti, slovné úlohy
  • sekunda A Celá trieda
   ·
   Písomka
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   opakovanie - určovanie viet podľa zloženia, obsahu, členitosti
  • septima A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   PZ str. 86-87
  • septima A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   https://www.skolasnadhledem.cz/game/238
  • Uto15. 01.
  • I.A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   negácia výrokov: http://pdf.truni.sk/e-skripta/lmr/3.pdf
  • I.A
   ·
   domáca úloha
   španielsky jazyk
   :
   PZ doplniť chýbajúce úlohy 2. lekcia
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   SZ L9 po "feature" ústne
  • kvarta A Celá trieda
   ·
   Písomka
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   opakovanie literatúra - lyrika, druhy lyriky, strofa, verš, rým, trópy, štúrovci, óda, Ivan Krasko, Hviezdoslav - Ežo Vlkolinský, epos
  • oktáva A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   PZ str. 113 cv. 1, 2
  • príma A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   Test slovíčka 2a,b,c
  • príma A
   ·
   domáca úloha
   biológia
   :
   nakresliť meňavku veľkú (učebnica str. 50)
  • sekunda A Celá trieda
   ·
   Písomka
   dejepis
   :
   Písomka str. 22. - 34.
  • tercia A Celá trieda
   ·
   Písomka
   dejepis
   :
   Písomka str. 18. - 26.
  • tercia A Celá trieda
   ·
   Písomka
   dejepis
   :
   Písomka, medzivojnové obdobie.
  • Str16. 01.
  • III.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   dejepis
   :
   Písomka: Rusko, Nemecko, medzinárodná situácia.
  • IV.A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   opakovanie literatúra
  • oktáva A, IV.A , 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   španielsky jazyk
   :
   Profesiones, empleo
  • príma A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   PZ s. 19 cv. 5; Doniesť prefotené papiere z gramatiky str. 41-42
  • sexta A
   ·
   Ústne skúšanie
   dejepis
   :
   Národné obrodenie a rovolúcia 1848/49
  • sexta A
   ·
   Ústne skúšanie
   dejepis
   :
   Zámorské objavy.
  • sexta A
   ·
   domáca úloha
   francúzsky jazyk
   :
   PZ: 3/7, CV na štvrtok, Interview so Štefánikom (podľa textu).
  • sexta A
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   opakovanie - literatúra (barok, klasicizmus)
  • tercia A
   ·
   domáca úloha
   biológia
   :
   PZ str. 29/3
  • Štv17. 01.
  • I.A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   https://www.priklady.eu/sk/riesene-priklady-matematika/matematicka-logika.alej ; https://www.priklady.eu/cs/matematika/matematicka-logika/vyroky.alej
  • kvarta A
   ·
   Ústne skúšanie
   dejepis
   :
   Skúšanie, učebnica 34., 35., 38. - 41., medzi 1 - 2
  • kvinta A Celá trieda
   ·
   Písomka
   dejepis
   :
   Roma - kráľovsto, republika, len poznámky.
  • sekunda A
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   opakovanie - literatúra
  • septima A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   https://www.priklady.eu/sk/riesene-priklady-matematika/linearne-utvary-v-rovine/vektor.alej
  • Pia18. 01.
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   pondelok 21.1. trpný a činný rod
  • III.A, kvinta A , 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   nemecký jazyk
   :
   114/4 prac.
  • IV.A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   nemecký jazyk
   :
   Aké postavenie majú knihy vo vašej rodine
  • kvinta A
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   Básnické figúry - nájsť príklady v konkrétnej básni
  • sekunda A Celá trieda
   ·
   Písomka
   biológia
   :
   Geologické procesy (vonkajšie, vnútorné), sopečná činnosť, vyvreté horniny, poruchy zemskej kôry
  • sexta A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   Slovná zásova 8a ústne
  • tercia A
   ·
   domáca úloha
   biológia
   :
   str. 29/4