• 22. - 28. október

  Trieda:
  Typ:
  • Pon22. 10.
  • kvarta A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   Lineárne rovnice a nerovnice
  • kvarta A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   https://pohodovamatematika.sk/linearne-rovnice-a-ich-riesenie.html
   https://pohodovamatematika.sk/vyrieseny-test-t9-2018
  • príma A
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   pastelky, farebné perá
  • septima A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   English Go; PZ 71/15?16 - doniesť PZ
  • septima A Celá trieda
   ·
   Písomka
   biológia
   :
   Ekosystém
  • Uto23. 10.
  • I.A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   https://www.priklady.eu/sk/riesene-priklady-matematika/algebraicke-vyrazy.alej
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   Opravná písomka SZ L6
  • kvarta A
   ·
   domáca úloha
   nemecký jazyk
   :
   Písomka- spojenie predložky so zámenom, alebo podst.menom s členom / príklady: so mnou- mit mir, bez nich- ohne sie, pre teba- fur dich, od nej- von ihr, po jeho párty- nach seiner Party, bez našich detí- ohne unsere Kinder, s jej deťmi- mit ihren Kindern...
  • príma A
   ·
   domáca úloha
   francúzsky jazyk
   :
   Opakovanie slovná zásoba, čítanie str. 12+13, odpísať oranžovú otázku (str.12) a odpovedať na ňu do zošita (opíš sa, aký si) + str.13 prepísať textík v zelenej bublinke (hovorí Julie) a vyčiarkať písmená, ktoré sa nečítajú.
  • sekunda A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   utorok -slovíčka c,d ,culture
  • septima A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   http://www.gymonika.sk/dokumenty/matematika/stereometria/stereometria.pdf
  • sexta A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   English go
  • sexta A
   ·
   domáca úloha
   francúzsky jazyk
   :
   vypracovať cvičenia F,G (Subjonctif) + naučiť sa celý text ETAT-Nation + slovesá (str.71)
  • tercia A
   ·
   domáca úloha
   občianska náuka
   :
   Písomka
  • Str24. 10.
  • I.A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   v stredu -vety -prítomný priebehový
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   slovička 7a
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   španielsky jazyk
   :
   slovká 6.l.
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   SZ L7 druhá časť do konca
  • kvarta A Celá trieda
   ·
   Písomka
   biológia
   :
   Chemické zloženie bunky
  • oktáva A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   SZ druhá časť L7
  • príma A
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   dotvoriť druhú časť známych slovenských prísloví
  • sexta A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   SZ 7a
  • sexta A
   ·
   domáca úloha
   francúzsky jazyk
   :
   cvičenia H,I,J + Etat-Nation opakovať
  • sexta A
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   nácvičný diktát po zrakovej príprave - cvičebnica pre 2. ročník
  • tercia A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   Čítať text z knihy, str.17, vedieť odpovedať na otázky v cv.2
  • tercia A
   ·
   domáca úloha
   biológia
   :
   PZ str.10/ 4,5
  • Štv25. 10.
  • príma A
   ·
   domáca úloha
   francúzsky jazyk
   :
   str.13/2. charakterizuj troch Julkiných kamarátov - čo majú radi? Použi slovesá AIMER, ADORER, DETESTER v 3. osobe jednotného čísla.
  • Pia26. 10.
  • kvarta A
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   motivačný príhovor