• Úspechom každej školy je poslať do života absolventa vzdelaného, no takisto schopného kriticky myslieť, vyjadriť vlastný názor, rozlišovať medzi informáciami, jednoducho riešiť problémy, ktoré život prináša.
      • Získali sme titul Škola priateľská k deťom 2020/2021