• Winter Sports and Active Lifestyle

    • Erasmus+ školské vzdelávanie - Kľúčová akcia 2, Výzva 2019

     Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA201-061166

     Trvanie projektu: od 1.11.2019, projekt predĺžený do 31. 10. 2022

     Partneri: školy a športové kluby z  Rájce-Jestřebí (Česká republika), Tvrdošína (Slovensko), Biržai (Litva) a škola z Raahe (Finsko)

     Popis: V projekte sa žiaci zoznámia s netradičnými zimnými športami ako napr. klu-ski, snow kiting alebo fatbike a zdravým životným štýlom. Súčasťou projektu sú partnerské stretnutia vo všetkých štyroch krajinách.

     Informacie o výstupoch projektu poskytne koordinátor - Michal Masnica.


     Tento projekt bol realizovaný za finančnej podpory Európskej únie. Za obsah týchto webových stránok zodpovedá výlučne autor. Webové stránky nereprezentujú názory Európskej komisie a Európska komisia nezodpovedá za použitie informácii, ktoré sú ich obsahom.