• Milí piataci a deviataci!

     • Tento školský rok je pre nás všetkých o čosi komplikovanejší. Nepochybujeme ale o tom, že sa na svoje ďalšie štúdium pripravujete veľmi zodpovedne, a PRETO Gymnázium v Tvrdošíne pre Vás pripravuje PRÍPRAVNÉ KURZY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY pre osemročnú aj štvorročnú formu štúdia.
       

           ► už sme zverejnili cvičné on-line testy zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky - odkaz TU
           ► od januára plánujeme, v závislosti od epidemiologickej situácie, prezenčne alebo v on-line prostredí BEZPLATNÉ konzultácie k prijímacím skúškam (prihláška na prípravný kurz)


      Vyskúšal si už nejaký online cvičný test?

      Povedz nám svoj názor v dotazníku. Vyplnenie ti zaberie len pár minút a môže ťa dostať do žrebovania o milé prekvapenie.

    • Čo Vám ponúka Gymnázium v Tvrdošíne, regionálny víťaz v projekte InoŠkola

    • Naša škola ponúka každému žiakovi kvalitné všeobecné vzdelanie. Okrem bežných predmetov ponúkame aj niekoľko zaujímavých bonusov ako je finančná gramotnosť, mäkké zručnosti a čítanie s porozumením. Vďaka nastaveniu seminárov v posledných ročníkoch má každý žiak možnosť kvalitne sa pripraviť na prijímacie pohovory na vysokú školu.

     V rámci prípravy na vysokú školu ponúkame našim žiakom každý rok aktuálne SCIO testy.

     Škola nie je len o štúdiu a vedomostiach. Ponúkame široké spektrum krúžkov a účasť v rôznych projektoch ako sú DofE, ERAZMUS+, eTwinning, AFS, EUROSCOLA a veľa ďalších.

     V rámci projektov a exkurzií sa s nami môžete pozrieť do mnohých krajín ako napríklad Česká republika, Poľsko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Veľká Británia, Turecko a iné.

     V zahraničí potrebujeme ovládať cudzie jazyky a naša škola si na tom dáva záležať. Anglický jazyk študujú všetci, ale  okrem toho na prvom stupni osemročného štúdia rozširujeme znalosť angličtiny prostredníctvom metódy CLIL.  Na niektorých hodinách matematiky, informatiky, telesnej, výtvarnej a hudobnej výchovy aj touto metódou zdokonaľujeme výslovnosť a nenásilnou formou rozširujeme slovnú zásobu.

     Naša škola dáva priestor všetkým, pretože každé dieťa je v niečom šikovné. My sa snažíme jeho šikovnosť objaviť a ďalej rozvíjať.