• Exkurzia sekundy do Trenčína

     • Veľmi sa tešíme, že už môžeme zase bez obmedzení cestovať, preto sme pre našich sekundánov zorganizovali dejepisno - historicko - teambuildingovú exkurziu do Trenčína. Žiaci sa osobne podieľali na plánovaní akcie, o všetkom spoločne  hlasovali. Rozhodli sme sa cestovať vlakom, čo už samotné bolo príležitosťou pre získanie nových zážitkov a zručností. Navštívili sme miesto s rímskym nápisom na hradnom brale z roku 179  n.l. Nasledovala prehliadka Trenčianskeho hradu a hradného areálu s povestnou studňou lásky, potom krátka prehliadka mesta a nakoniec spoločná zábava v lasergame Laugo.   

     • AKADÉMIA VEĽKÝCH DIEL

     • V týchto dňoch sa uskutočnil posledný z 25 seminárov Akadémie veľkých diel, ktorú naše Gymnázium poskytlo študentom ako možnosť zlepšiť sa v diskutovaní, v študijných zručnostiach a čítaní s porozumením. Prostredníctvom veľkých diel z oblasti literatúry, hudby, filmu a výtvarného umenia spoločne hľadali krásu, hĺbku diel a ich odkaz pre dnešného človeka.  

      AVD sa realizovala pod záštitou Kolégia Antona Neuwirtha . Bola ponúknutá všetkým študentom od 14 do 19 rokov. Vytvorili sme skupinu spolu so  SPŠIT I. Gessaya. Navzájom sme sa obohatili i zabavili. Pomocou vstupného a výstupného SCIO testu mali účastníci možnosť overiť si svoje zlepšenie v spomínaných oblastiach. Na záver im budú udelené certifikáty.  

      Akadémiu budeme ponúkať aj v budúcom školskom roku.

     • ZJEDNOTENÍ V ROZMANITOSTI

     • DEŇ EURÓPY na Gymnáziu v Tvrdošíne patrí k tradičným podujatiam, ktoré spájajú školskú komunitu a otvárajú pomyselné dvere k poznaniu iných národov a kultúr.Slovensko sa v roku 2022 stáva plnoletým členom EÚ a my sme si tento moment pripomenuli výnimočnou oslavou osemnástky. ;)

      Príprav sa ujali študenti II.A a ponúkli veľmi originálne aktivity počnúc vedomostným Kahoot kvízom spojeným s indíciami rozmiestnenými na chodbách školy, cez jednotlivé stanovištia až po anketu na tému Európskej únie.Jednotlivé triedy sa v duchu hesla „Zjednotení v rozmanitosti“ dohodli ktorú európsku krajinu budú reprezentovať svojím oblečením. Módnu prehliadku vo farbách Írska, Fínska, Estónska či Francúzska korunovali sólo outfity Španielska, regiónu Bavorska, Česka, Francúzska, Švédska a Chorvátska. Krása rôznofarebných národných krojov, hudobné hádanky - tóny typické i menej známe, zaujímavosti z oblasti európskeho športu, niekdajšie národné meny v podobe autentických bankoviek, obrázky na rube euromincí, slepá mapa s hranicami i bez hraníc – to všetko kraľovalo v priestoroch školy a lákalo súťaživých žiakov, študentov a učiteľov. Správne odpovede súťažiacich sa dostali do osudia tomboly. Spoločnými silami mohli jednotlivé triedy získať vstupenku k „švédskym stolom“ a vychutnať si špeciality z Belgicka, Ukrajiny, Slovenska, Švajčiarska, Turecka, Francúzska, Talianska aj Nemecka. Európsky zážitok pre chuťové poháriky bol neopakovateľný.

      V otázkach monetárnej oblasti najlepšie uspela trieda Kvarta – čaká ich sladká odmena.Návšteva z Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku – pani Nadia Nováková – sa stretla so školskými ambasádormi projektu EPAS (European Parliament Ambassador School), ktorého cieľom je zvýšiť informovanosť mladých ľudí o dianí v Európskej únii a uvedomiť si možnosti svojho konania v každodennom živote, a najmä zaujímať sa o svoju úlohu, ktorú majú ako euroobčania. Pani ambasádorka prijala na besede zaujímavé podnety, priblížila užitočné informácie týkajúce sa kariéry v európskych inštitúciách (EPSO) a odpovedala na otázky tvrdošínskych gymnazistov, ktorí chápu účasť na eurovoľbách ako príležitosť pre lepšiu budúcnosť kontinentu i rodnej krajiny. Mnohí sa chystajú študovať v zahraničí, získať nové profesijné zručnosti, prehlbovať pracovné skúsenosti a vrátiť sa domov plniť svoje sny. Veríme, že budú veľkolepé a naplnené. 

      Bodkou za Dňom Európy bolo žrebovanie tomboly. Za zvukov Ódy na radosť v nemeckej jazykovej verzii pani ambasádorka vybrala dvanásť mien – symbolických dvanásť hviezd na vlajke Európskej únie. Program sa naplnil a my sa už tešíme na ďalšie európske projekty.

     • Slávik Slovenska 2022

     • Po malej prestávke spôsobenej pandémiou sa v priestoroch ZUŠ v Nižnej znova ozýval spev ľudových piesní. Dňa 12. 5. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Slávik Slovenska 2022.

      Za skvelú reprezentáciu školy ďakujeme našim (vekom malým, hlasom a srdiečkom veľkým) speváčkam Emke a Miriamke. Nech vo vás vzťah k folklóru a spevu pretrváva aj naďalej :)

     • Deň Európy

     • Slovensko už nie je žiadny nováčik v EÚ, ako členský štát EÚ sa podieľa na rozhodnutiach o budúcom smerovaní celého kontinentu, a dalo by sa predpokladať, že sme informovaní Euroobčania..
      Je to naozaj tak? Dobre si to premyslime.
      Zmenu zakaždým treba začať od seba.

      Pozývame Vás na celoškolskú akciu na naše tvrdošínske GYMNÁZIUM.
      Škola bude v ten deň (V STREDU) prezentovať heslo ZJEDNOTENÍ V ROZMANITOSTI – (každá trieda – jeden štát). Dohodnite sa spoločne ako trieda, ktorú európsku krajinu budete v ten deň reprezentovať oblečením (typickými kúskami, folklórom, farbou.. veď vy na niečo originálne určite prídete).
      Čaká vás množstvo prekvapení, súťaže na stanovištiach cez prestávky, vedomostný kvíz, anketa aj TOMBOLA.
      Cien bude toľko ako hviezd na vlajke Európskej únie. ;)
      Súťažte, zapájajte sa a všímajte si všetko, čo sa týka Európy – nástenky, indície na chodbách školy.
      Čím viac sa zapojíte, tým väčšiu šancu v tombole máte.
      Cez veľkú prestávku si ako trieda vyzdvihnite vstupenku (stanovište vedľa UFRJ) na ŠVÉDSKE STOLY. Pripravíme európsky zážitok aj pre chuťové poháriky.

      Tešíme sa na Vás.

      Nezabudnite BYŤ ZJEDNOTENÍ V ROZMANITOSTI.

     • ENGLISH STAR

     • 33 študentov z tried príma až kvarta využilo možnosť otestovať sa v angličtine a zapojili sa do medzinárodnej súťaže ENGLISH STAR.  Poslaním súťaže je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Žiaci si môžu zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie. 
      Každý zúčastnený študent získa darček a certifikát o účasti, pričom postupuje do súťaže o ceny. Výsledky sa dozvieme v polovici júna. 

       

     • 16. ročník zbierky MODRÝ GOMBÍK práve začína!

     • Ako sa môžete zapojiť a komu môžete pomôcť?

      •    Dobrovoľným príspevkom na číslo účtu         SK38 0200 0000 0045 5504 5155
      •    Zaslaním SMS v hodnote 3 € s textom MODRY GOMBIK na číslo 844
      •    Príspevkom do označenej pokladničky počas zbierky v uliciach mesta

     • CvoHol-ky na Grandfinále v ,,Stovežatej“

     • Po úspešnom absolvovaní nominačného a krajského kola (celý stredoslovenský kraj) v súťaži Prezentiáda 2022 sa 21. 4. 2022 naše CvoHol-ky predstavili publiku a porote na Gradfinále Prezentiády v Kongresovom centre v Prahe.
      Do Grandfinále sa dostalo 36 víťazných tímov z ČR a SR. Súťažiaci boli v dopoludňajšej časti rozdelení do 3 skupín po 12 tímov, kde sa predstavili s novou prezentáciou. Z tém HEURÉKA a NIEČO NAD NAMI si CvoHol-ky vybrali tú druhú. Krásnym posolstvom a hlavnou myšlienkou ich prezentácie bolo, že hviezdou môže byť každý z nás, že najjednoduchšia cesta nie je jediná cesta, že sa nemusíme báť vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. Podobne ako Andersenovo škaredé káčatko, ktoré každému padlo do oka ako prvé, no zatiaľ ešte nevedelo, že sa za svoju inakosť nemusí hanbiť. Inšpiráciou pre nás môžu byť nielen umelci, športovci, ale aj rodina, susedia, každý z nás  možno  niekoho v živote motivuje. Asi najviac oslovila myšlienka, že keď sa spojíme, žiara každého z nás sa znásobí.
      Dievčatá a tiež ďalší súťažiaci (okrem víťazov) získali Certifikát, ktorý potvrdil ich skvelé prezentačné zručnosti v rámci rovesníkov z oboch republík.
      Čo súťažiacim Prezentiáda dala:

      • možnosť pracovať na svojich zručnostiach,
      • možnosť vidieť a inšpirovať sa prácou iných tímov,
      • rozvíjať kontakty,
      • získať spätnú väzbu a cenné rady porotcov profesionálne pracujúcich v oblasti prezentovania, etikety, networkingu...

      Porotcovia a usporiadatelia Prezentiády (v úvode aj závere) vyzdvihli úroveň prezentačných zručností súťažiacich, hovorili o dôležitosti rozvíjania prezentačných zručností ako jednej z kľúčových kompetencií. Spomenuli tiež dôležitosť networkingu (sieťovania). Ide o proces udržiavania vzťahov, v ktorých vzájomná výmena informácií podporuje rast a úspech, zlepšuje uplatnenie v spoločnosti.
      Dievčatám za skvelú reprezentáciu ďakujeme a želáme veľa ďalších podnetov v ich osobnom raste.
       

     • Regionálne kolo HK

     • Evka a Martin získali po dva diplomy z jednej súťaže

      V piatok 22. apríla sa v Dolnom Kubíne konalo regionálne kolo Hviezdoslavovho Kubína vo IV. kategórii. Naši dvaja účastníci si odniesli štyri diplomy. Okrem tradičného 1. miesta (Martin Lorinc - oktáva) v prednese prózy a pekného 2. miesta (Evka Dobrovolská - kvinta) v prednese poézie - obaja postupujú na krajskú súťaž do Martina (do Martina postúpila nedávno v II. kategórii prednesu poézie aj Klaudia Jandurová z prímy) - získali obaja vo svojich kategóriách aj cenu diváka v konkurencii 25 recitátorov z celej Oravy. Tešíme sa a srdečne blahoželáme!

     • Projekt ETHNO (eTwinning) sa dostáva do záverečnej fázy

     • Informovanie verejnosti o aktivitách žiakov v projekte eTwinning je jednou z úloh projektu.
      Projekt ETHNO sa dostáva do finálnej fázy. Záverečným výstupom je zaspievať pieseň, ktorú navrhne partnerská škola, v ich rodnom jazyku. Pred nami stála výzva v podobe dvoch chorvátskych piesní – Ja posijah repu (spieva sa v nej o protirečení žene mužovi, kde to muž vzdáva, nech sa stane prianie ženy) a Lijepa Kata (k tejto piesni je aj tanec, kde je na čele krásna Kata, ktorá spieva, že keby mala čierne oči...). Našou výzvou pre chorvátske školy bola pieseň Pokapala na salaši slanina (zaspievali sme ju v podobe kánonu). Ako sa chorvátski žiaci ,,popasovali“ so slovenskou piesňou a naši s chorvátskou, uvidíte vo videách.
      Čo všetko sme dokázali:
      •    vytvorili sme návrhy moderného oblečenia s ľudovými motívmi,
      •    zorganizovali sme v škole fašiangový pondelok s ochutnávkou fašiangových jedál,
      •    vyskúšali sme si rapkáče, hru na drumbli, práskanie pastierskym bičom,
      •    nacvičili sme piesne: Fašiange sa krátia, Pokapala na salaši, Ja posijah repu,
      •    zdobili sme veľkonočné medovníčky, vyskúšali sme si veľkonočnú šibačku,
      •    o všetkých aktivitách vytvárame prezentácie, videá, plagáty, kvízy (komunikácia v anglickom jazyku).
      Čo nás čaká:
      •    nácvik piesne Lijepa Kata,
      •    dielne v Múzeu oravskej dediny v Zuberci, návšteva Oravského hradu (etnografická expozícia),
      •    a hádam aj certifikát.

     • Majstrovstvá Oravy v šachu

     • Vadym Yermolaiev, Dario Palider a Pavol Bistar reprezentovali naše gymnázium na obnovených majstrovstvách Oravy

      V kokurencii 38 starších žiakov (naši šachisti budú v tejto kategórii ešte ďalšie tri roky, takže patrili k tým najmladším) sa najviac darilo Vadymovi, ktorý získal 4,5 boda a skončil na 9.  mieste (pre porovnanie: na 3. miesto stačilo 5 bodov).

      celkové výsledky si môžete pozrieť tu: 

      https://chess-results.com/tnr626259.aspx?lan=4&art=1&turdet=YES

      (pri kliknutí na konkrétneho hráča sa vám zobrazia všetky jeho zápasy)

     • Dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR (Cheb)

     • V Žiline si naši žiaci zmerali vedomosti z obdobia 2. svetovej vojny so žiakmi z 20 gymnázií Žilinského samosprávneho kraja. Gymnázium v Tvrdošíne reprezentoval 3-členný tím – Matúš Krupa, Samuel Muščík a Slávka Podbieľančíková. Pre Gymnázium v Tvrdošíne vybojovali  2. miesto a postup do finále v Chebe.

      Trojici výhercov, ktorí sa dejepis učia srdcom, gratulujeme a prajeme veľa úspech  v Čechách.

     • Víťazstvo v 13. ročníku súťaže prezentačných zručností - Prezentiáda 2022, krajské kolo

     • V piatok 1. apríla (nežartujeme) sa na Gymnáziu Ľ. Štúra vo Zvolene uskutočnilo krajské kolo Prezentiády 2022. V kategórii ZŠ súťažilo 12 tímov. Vybrať víťaza spomedzi zaujímavých prezentácií nebolo jednoduché. Slovami Victorie Sanislovej (Prezentiada): ,, Po dvanástich zaujímavých a vypracovaných prezentáciách sa porota začala radiť, a aj keď každý tím samozrejme prišiel zvíťaziť a postúpiť, no porota musela vybrať top 3. Aj keď výsledky boli tesné, víťazstvo si z krajského turnaja Prezentiády v Banskej Bystrici zaslúžene odniesol tím CvoHol-ky z Tvrdošína.

      Názov CvoHol-ky v sebe ukrýva priezviská dvoch dievčat – Barborky CvoligovejMišky Holubčíkovej. Vybrali si tému Čo by bolo, keby... Vo svojej prezentácii sa zaoberali otázkou: Bolo by dobré, keby sa sny stali realitou, alebo by sny mali ostať snami? Ich úsilie a sen uspieť sa stal skutočnosťou. Na dievčatá v najbližších dňoch čaká nová téma a 21. 4. 2022 Grandfinále v Prahe.

      Za skvelú reprezentáciu CvoHol-kám ďakujeme a želáme veľa úspechov!

      Viac informácií na: https://prezentiada.cz/novinky/2671?-prezentiada-vzdy-bude-moja-oblubena-co-by-bolo-keby))

       

      A čo  je vlastne Prezentiáda?

      Prezentiáda je súťaž v prezentačných zručnostiach určená študentom stredných a základných škôl. Súťaž podporuje: tímového ducha, kreatívnu tvorbu, vyjadrovanie, vystupovanie a ďalšie životne dôležité schopnosti človeka. Snaží sa v študentoch vzbudiť zdravé sebavedomie a zbaviť ich strachu z vyjadrovania vlastných názorov.

      Súťaží sa vždy v tímoch (2 – 3 členovia). Študenti si vyberú jednu z dvoch zadaných tém, vytvoria prezentáciu a predvedú ju v jednotlivých kolách.

      Súťaž je jedným z projektov spolku Student Cyber Games. Prezentiáda už má za sebou 12  úspešných ročníkov.

       

       

     • Tvoríme vlastnú knihu

     • Krajská knižnica v Žiline vyhlásila XXIII. ročník medzinárodnej slovensko-česko-poľskej súťaže TVORÍME VLASTNÚ KNIHU. Téma: O čom šumia stromy.

      Mladí autori stáli pred neľahkou úlohou. Do súťaže sa posiela ilustrovaná kniha v rozsahu 10 – 30 strán.

      Hodnotí sa: obsahová kvalita, zhoda s tematickým zadaním, originalita príbehu, estetika, výtvarné cítenie a nápaditosť. Súťaží sa v troch kategóriách.

      Naše gymnázium bude v 2. kategórii národného kola reprezentovať kniha Mišky Holubčíkovej a Niky Pavčovej s názvom Kniha so šťastným koncom. Ste zvedaví, ako sa hlavným hrdinom podarilo zachrániť les? Neprezradíme, ale ponúkame k nahliadnutiu niekoľko obrázkov.

     • Biblická olympiáda

     • Naši žiaci sa v dekanátnom kole biblickej olympiády v obidvoch súťažiacich kategóriách umiestnili na prvom mieste.

      V kategórii ZŠ - Stela Laurinčíková, Sabína Ferenčíková, Michal Tuhý,
      v kategórii SŠ - Ivona Maďarová, Anna Mária Hrubcová, Samuel Muščík.


      Srdečne im blahoželáme a želáme veľa úspechov v diecéznom kole.

     • Deň učiteľov na Gymnáziu

     • Učiteľ môže byť dúhou na niekoho zamračenej oblohe.

      Vážime si všetkých učiteľov, vnímame ich ťažké chvíle, tešíme sa zo spoločných úspechov. 
      Želáme Vám za rodičov školy čo najviac porozumenia vo Vašej namáhavej práci, čo najviac svetlých momentov a veselých vnímavých študentov! Ďakujeme!

     • Výstup na Javorový vrch

     • Najlepšie sa spoznáme na čerstvom vzduchu.

      V tomto duchu sme sa v nádhernú februárovú sobotu vybrali na Javorový vrch. Po takmer dvoch rokoch pandemických obmedzení nám dobre padlo sa stretnúť, obnoviť a vytvoriť väzby medzi učiteľmi, žiakmi, rodičmi aj psíkmi :) Spoločne sme zaťali zuby pri poslednom stupáku, potom sme si už len užívali slnko, omamnú vôňu hrejivého ohníka a špekačiek. V rodičovskej rade sme spoločného názoru, že spoločné chvíle mimo školy sú dôležité pre študentov, pedagógov aj rodičov. Prebrali sme, čo by sa dalo na škole vylepšiť a na čom chceme zapracovať. Tešíme sa už teraz na ďalšie oddychovo-podnetné stretnutia.

     • Deň frankofónie na Gymnáziu v Tvrdošíne sa mimoriadne vydaril.

     • Teší nás, že sa zapojili mnohí jednotlivci aj triedy, študenti i učitelia.

      Tí, ktorí na Gymnáziu študujú zatiaľ len dva roky, sa vôbec nenechali zahanbiť a ukázali, že sú v tejto tematike dobre informovaní. Najviac vedomostí o Francúzsku prejavili študenti Oktávy (na Dni frankofónie sa predsa zúčastňujú už ôsmy rok ;) ) Vstupenku na film podľa vlastného výberu získali pre svoju triednu profesorku.

      V súťaži jednotlivcov vyhráva Katka zo SKA. 

      Mlsné jazýčky súťažiacich si prišli na svoje pri kulinárskych špecialitách z Francúzska, Konga, Belgicka i Kanady.
      Špeciálne MERCI patrí tým, ktorí si v ten deň symbolicky obliekli francúzsku zástavu. Veľmi im to spolu ladilo.
      MERCI EXTRA SPÉCIAL (en français bien sûr) patrí triede KVARTA, ktorá túto akciu pre vás zorganizovala.

      Veríme, že vám Deň frankofónie priniesol opäť niečo nové, chutné a zaujímavé.