• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2019/2020

  • Regionálne kolo

    • Jakub Plávka

    • 1. miesto
    • Župná kalokagatia 2019 · Regionálne kolo · 2019/2020
    • 1. miesto regionálne kolo a 5. miesto na krajskom kole
    • Monika Vranová

    • 1. miesto
    • Župná kalokagatia 2019 · Regionálne kolo · 2019/2020
    • 1. miesto regionálne kolo a 5. miesto na krajskom kole
    • Ivan Banas

    • 1. miesto
    • Župná kalokagatia 2019 · Regionálne kolo · 2019/2020
    • 1. miesto regionálne kolo a 5. miesto na krajskom kole
    • Petra Kraváková

    • 1. miesto
    • Župná kalokagatia 2019 · Regionálne kolo · 2019/2020
    • 1. miesto regionálne kolo a 5. miesto na krajskom kole
    • Daniel Jandura

    • 1. miesto
    • Župná kalokagatia 2019 · Regionálne kolo · 2019/2020
    • 1. miesto regionálne kolo a 5. miesto na krajskom kole
    • Matej Polák

    • 1. miesto
    • Župná kalokagatia 2019 · Regionálne kolo · 2019/2020
    • 1. miesto regionálne kolo a 5. miesto na krajskom kole
  • Krajské kolo

    • Barbora Cvoligová

    • 1. miesto
    • Prezentiáda 2020 · Krajské kolo · 2019/2020
    • postup do finále Prezentiáda 2020 v Brne
    • Michaela Holubčíková

    • 1. miesto
    • Prezentiáda 2020 · Krajské kolo · 2019/2020
    • postup do finále Prezentiáda 2020 v Brne
  • Okresné kolo

    • Anna Kozoňová

    • 1. miesto 1B
    • OAJ · Okresné kolo · 2019/2020
    • Oliver Veselý

    • 2. miesto 1A
    • OAJ · Okresné kolo · 2019/2020
    • Alena Hladká

    • 1. miesto 2A
    • OAJ · Okresné kolo · 2019/2020
    • Alex Ončák

    • 2. miesto 2B
    • OAJ · Okresné kolo · 2019/2020
    • Ema Sereková

    • 1. miesto 2A
    • ONJ · Okresné kolo · 2019/2020
    • Ema Fukasová

    • 3. miesto 2A
    • ONJ · Okresné kolo · 2019/2020
    • Kristián Kubík

    • 1. miesto 2B
    • ONJ · Okresné kolo · 2019/2020
    • Zuzana Tarajová

    • 3. miesto 2B
    • ONJ · Okresné kolo · 2019/2020
  • 2018/2019

  • Regionálne kolo

    • Dominika Vajduľáková, Karina Šprláková, Vanessa Vávrová

    • 1. miesto
    • Oravská raketa · Regionálne kolo · 2018/2019
  • Krajské kolo

    • Agátka Brozová

    • Ocenenie ministerkou školstva · Krajské kolo · 2018/2019
    • Marián Dzurik

    • 1. miesto
    • 100 rokov Martinskej deklarácie · Krajské kolo · 2018/2019
    • Dominika Magerčáková

    • 1. miesto
    • 100 rokov Martinskej deklarácie · Krajské kolo · 2018/2019