• Oznam o voľnom pracovnom mieste

    

   Gymnázium, Školská 837, 027 44 Tvrdošín

    

   Pracovné miesto: učiteľ, učiteľ strednej školy FYZ-CHE (prípadne iný predmet)

    

   Druh pracovného pomeru

   pracovný pomer na dobu určitú - zastupovanie počas materskej dovolenky

   Pracovný úväzok

   plný - 100%, 37,5  hodiny týždenne

   Kvalifikačné predpoklady

   kvalifikačné predpoklady - podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo fyziky a chémie (prípadne fyzika s inou aprobáciou)

   Termín nástupu

   február 2024

   Náplň práce

   vyučovanie všeobecnovzdelávacieho predmetu fyzika a chémia

   Platové podmienky

   nástupný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní, v znení neskorších predpisov v závislosti od dĺžky započítanej praxe

   Požadované doklady

   žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a mailovým kontaktom, profesijný životopis, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

   Osobnostné predpoklady

   precíznosť, spoľahlivosť, spolupráca

   Iné požiadavky

   zdravotná spôsobilosť

   Termín podania žiadosti

   do 19. januára 2024

   Kontaktná osoba

   Mgr. Matúš Chren

   Telefón

   0907837122

   E-mail

   matus.chren78@gmail.com

   Na pracovný pohovor budú vybraní uchádzači pozvaní telefonicky alebo e-mailom.

   v Tvrdošíne dňa 20. 11. 2023

    

                                                                                                                   Mgr. Matúš Chren

                                                                                                                      riaditeľ školy

    

  • Oznam o voľnom pracovnom mieste

    

   Gymnázium, Školská 837, 027 44 Tvrdošín

    

   Pracovné miesto: sekretárka školy, personalistka

    

   Druh pracovného pomeru

   pracovný pomer na pracovnú zmluvu

   Pracovný úväzok

   plný - 100%, 37,5 hodín týždenne

   Kvalifikačné predpoklady

   minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou ekonomického smeru (odborná prax v školstve vítaná), zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť

   Termín nástupu

   01. 07. 2024

   Náplň práce

   samostatná odborná práca na úseku personálnej agendy, príprava podkladov pre mzdovú učtáreň, evidencia pošty, zverejňovanie zmlúv, evidencia školských a pracovných úrazov, práca s ASC agendou a EDUPAGE, vystavovanie rozhodnutí a potvrdení pre žiakov, kompletná agenda prijímacieho konania pre denné štúdium, správa registratúrneho strediska, ostatné sekretárske práce podľa potreby

   Platové podmienky

   nástupný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní, v znení neskorších predpisov v závislosti od dĺžky započítanej praxe

   Požadované doklady

   žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a mailovým kontaktom, profesijný životopis, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

   Osobnostné predpoklady

   precíznosť, spoľahlivosť, spolupráca

   Iné požiadavky

   zdravotná spôsobilosť

   Termín podania žiadosti

   do 24. mája 2024

   Kontaktná osoba

   Mgr. Matúš Chren

   Telefón

   0907837122

   E-mail

   matus.chren78@gmail.com

   Na pracovný pohovor budú vybraní uchádzači pozvaní telefonicky alebo e-mailom.

   v Tvrdošíne dňa 20. 11. 2023

    

                                                                                                                   Mgr. Matúš Chren

                                                                                                                      riaditeľ školy

  • Oznam o voľnom pracovnom mieste

    

   Gymnázium, Školská 837, 027 44 Tvrdošín

    

   Pracovné miesto: upratovačka pre školu

    

   Druh pracovného pomeru

   pracovný pomer na pracovnú zmluvu

   Pracovný úväzok

   čiastočný - 50%, 20 hodín týždenne

   Kvalifikačné predpoklady

   základné vzdelanie

   Termín nástupu

   05. 01. 2024

   Náplň práce

   bežné upratovanie vrátane vynášania odpadkov, čistenie kobercov vysávačom, dezinfekcia sociálnych zariadení, čistenie okien a priestorov školy

   Platové podmienky

   nástupný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní, v znení neskorších predpisov v závislosti od dĺžky započítanej praxe

   Požadované doklady

   žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a mailovým kontaktom, profesijný životopis, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

   Osobnostné predpoklady

   precíznosť, spoľahlivosť, spolupráca

   Iné požiadavky

   zdravotná spôsobilosť

   Termín podania žiadosti

   do 15. 12. 2023

   Kontaktná osoba

   Mgr. Matúš Chren

   Telefón

   0907837122

   E-mail

   matus.chren78@gmail.com

    

   v Tvrdošíne dňa 20. 11. 2023

    

                                                                                                                   Mgr. Matúš Chren

                                                                                                                      riaditeľ školy