• Upratovačka

   • Gymnázium, Školská 837, 027 44 Tvrdošín

     

    Pracovné miesto: Upratovačka pre školu

     

    Druh pracovného pomeru

    Pracovný pomer na pracovnú zmluvu.

    Pracovný úväzok

    Plný - 100%, 37,5 hodiny týždenne.

    Kvalifikačné predpoklady

    Nestanovujú sa.

    Náplň práce

    Bežné upratovanie vrátane vynášania odpadkov, čistenie kobercov vysávačom, dezinfekcia sociálnych zariadení, čistenie okien a priestorov školy.

    Platové podmienky

    Nástupný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní, v znení neskorších predpisov v závislosti od dĺžky započítanej praxe.

    Požadované doklady

    Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a mailovým kontaktom, profesijný životopis, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

    Iné požiadavky

    Zdravotná spôsobilosť.

    Termín podania žiadosti

    Do 5. 8. 2022

    Kontaktná osoba

    Mgr. Matúš Chren

    Telefón

    0907837122

    E-mail

    matus.chren78@gmail.com

     

    V Tvrdošíne dňa 22. 7. 2022

     

                                                                                                                    Mgr. Matúš Chren

                                                                                                                       riaditeľ školy