• Jedálny lístok

    • Jedálny lístok

      

     Obedy do našej jedálne dodáva kuchyňa Spojenej školy Ignáca Geššaya v Tvrdošíne.

     Jedálny lístok je prevzatý zo stránky Spojenej školy.

     Zobraziť stránku s jedálnym lístkom

     Dôležité informácie pre stravníkov:

     Platby za stravu sa uhrádzajú vopred a to formou:

     • Číslo účtu: 7000482742/8180  IBAN: SK7981800000007000482742,   kde je potrebne uviesť meno/ aj pre viacerých súrodencov/  stravníka alebo číslo stravovacej karty.
     • Cena obeda v školskej jedálni je 1,46€


     Platbu je možné realizovať aj cez internetbanking.

      

     Informácie na tel. čísle:  043/5831230,   043/5320282, p. Duchoňová.  p. Dibdiaková

     Odhlášky zo stravy sú prijímané aj telefonicky ráno do 8,00 hod. na  č.t. 043/5831231.
     Neodhlásená a neodobratá strava prepadá, náhrada sa neposkytuje. Preplatky za stravu sa vracajú v mesiaci júl po celoročnom zúčtovaní priamo na účet stravníka, alebo aj počas školského roka  na požiadanie stravníka pri ukončení- odhlásení sa zo stravy.