• PSYCHOLÓG NA NAŠEJ ŠKOLE
   • PSYCHOLÓG NA NAŠEJ ŠKOLE

   • 24.11.2022 14:37
   • Školská psychologička je k dispozícii žiakom, pedagógom a rodičom každý pracovný deň osobne vo svojej miestnosti – knižnici (oproti riaditeľni). V prípade záujmu o konzultáciu je lepšie vopred sa dohodnúť osobne alebo prostredníctvom e-mailu.

    KONTAKT:  skolskypsycholog@gymts.sk
   • Poslaním školskej psychologičky je byť partnerom,  pozorným a trpezlivým poslucháčom, sprievodcom a konzultantom pri riešení problémov a konfrontácii rôznych názorov, vzniknutých situácií a postojov. Školský psychológ je človekom s časom vyhradeným pre Teba/Vás, ktorému záleží na tom, aby ste sa v škole cítili bezpečne a spokojne. Môžete sa na mňa obracať na konzultovanie vzdelávacích a výchovných problémov, problémov v rámci vzťahov v triede a v škole, a tiež pokiaľ ste sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Každý psychológ je viazaný mlčanlivosťou, a preto sa na mňa môžeš s dôverou obrátiť.

    V akej situácii sa obrátiť na školskú psychologičku?

    ŽIACI

    Neváhaj za mnou prísť:

    • ak sa cítiš sám,
    • ak potrebuješ pomoc s vyriešením nejakých konfliktov a hádok,
    • ak ti niekto ubližuje v škole, triede, na internete, či sociálnych sieťach, alebo doma v rodine,
    • ak sa často cítiš smutný alebo ak sa ti niečo smutné stalo a chceš sa o tom porozprávať,
    • ak máš problémy v láske alebo vo vzťahoch s rovesníkmi,
    • ak potrebuješ zlepšiť vzťahy v triede, s učiteľmi, doma s rodičmi alebo súrodencami,
    • ak sa nevieš sústrediť pri učení, či príprave do školy,
    • ak ti nejde učenie a nedarí sa ti v školskom prospechu ako by si chcel,
    • ak ti prekážajú pocity strachu, hanby, trémy pri odpovedaní či učení, alebo vo vzťahoch s    kamarátmi,
    • ak sa doma vaši hádajú alebo rozvádzajú,
    • ak máš problém sa ovládať a prepadá ťa hnev či zlosť,
    • ak máš problém s alkoholom, fajčením, drogami, s jedlom, spánkom, závislosťou na internete, mobile, hrách a pod.,
    • ak máš pocit, že tvoj život nemá zmysel,
    • ak ti niekto blízky zomrel alebo vážne ochorel,
    • ak kamaráta trápi nejaký problém a ty mu chceš pomôcť, no nevieš ako,
    • ak máš akúkoľvek inú tému o ktorej by si sa chcel porozprávať.

     

    RODIČIA A UČITELIA, môžete sa na mňa obrátiť:

    • pri riešení problémov žiakov v správaní a učení,
    • pri riešení problémov v sociálnych vzťahoch žiakov v triede,
    • pri pomoci deťom integrovaným v triedach s poruchami učenia a správania,
    • pri potrebe riešenia zmien v správaní (sebapoškodzovanie, šikanovanie, záškoláctvo, separácia, problémy so stravovaním a pod.) a prežívaní žiakov (smútok, zmeny nálad, strata zmyslu života, depresia, úzkosť, strachy, strata záujmov, tréma, hanba a pod.),
    • pri vzniknutej akútnej kríze a realizácii krízovej intervencie v škole, či rodine (úmrtie, rozvod, choroba a pod.), alebo pri pomoci spracovať traumatickú udalosť,
    • pri potrebe realizácie prednášok, workshopov, programov a besied na témy v oblasti výchovy a prevencie sociálno-patologických javov, či v oblasti sexuality, výchovy k partnerstvu a rodičovstvu, pre rozvoj osobnosti a medziľudských vzťahov,
    • pri potrebe informácií alebo odporúčaní inej odbornej pomoci, ktorá je mimo mojich kompetencií,
    • pri kooperácii škola a rodina,
    • pri akýchkoľvek iných psychických problémoch žiakov.

     

    Ako prebieha spolupráca so školskou psychologičkou?
    Ako psychologička pracujem so žiakmi buď skupinovo v rámci tematických skupinových aktivít alebo individuálne na základe potreby dieťaťa samotného alebo žiadosti rodiča či učiteľa Ďalšia spolupráca sa odvíja od konkrétnej zákazky. Môže mať podobu jednorazovej konzultácie alebo dlhodobej poradenskej spolupráce. Prebieha na základe súhlasu konkrétneho žiaka a jeho rodičov a dohody so školskou psychologičkou. Obsah konzultácií je dôverný.

    Viac o práci školského psychológa si môžete prečítať tu: https://www.portalskolskejpsychologie.sk/kto-je-to-skolsky-psycholog-a-co-robi/

    Užitočné odkazy:

    Internetová poradňa IPčko -  www.ipcko.sk

    Linka detskej istoty: www.ldi.sk / telefonická linka: 116 111

    Linka detskej dôvery: www.linkadeti.sk / telefonická linka: 0907 401 749

    Linka dôvery NEZÁBUDKA: 0800 800 566 / web: www.dusevnezdravie.sk

    Krízová linka pomoci: 0800 500 333 / videoporadňa: www.krizovalinkapomoci.sk/videoporadna/

    Pomoc pri poruchách príjmu potravy: www.chutzit.sk / telefonická linka: 0800 221 080

    Prevencia šikanovania: www.odpisemeti.sk

    Pomoc obetiam násilia: www.pomocobetiam.sk

    CPPPaP Tvrdošín: www.centrumtvrdosin.sk / telefónny kontakt: 0911 539 116

    SCPPPaP Tvrdošín: www.euporadna.sk/kontakt/ / telefónny kontakt: 0948 878 875

    Mapa pomoci (kontakty na odborníkov vo vašom okolí): www.ipcko.sk/mapa-pomoci/

    Bezpečnosť na internete: www.stalosato.sk

    Asociácia školských psychológov: www.aspsr.sk

    Drogový informačný portál: www.infodrogy.sk

     

   • Naspäť na zoznam článkov