• Dnes je
  Nedeľa 20. 6. 2021
  • jún 2021
    • 25
    • Pi
    • Odovzdávanie učebníc, triednické práce
     I.A, príma A, II.A, sekunda A, III.A, tercia A, kvarta A, kvinta A, sexta A, septima A
    • 25. 6.
     1.-7
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 23
    • St
    • ADAPTAČNÉ AKTIVITY
     II.A
    • 23. 6.
    • Udalosť s triednym učiteľom
    • 23
    • St
    • ADAPTAČNÉ AKTIVITY
     septima A
    • 23. 6.
    • Udalosť s triednym učiteľom
    • 23
    • St
    • ADAPTAČNÉ AKTIVITY
     III.A
    • 23. 6.
    • Udalosť s triednym učiteľom
    • 22
    • Ut
    • Projektové stretnutie - VEDIEŤ SA UČIŤ
     I.A
    • 22. 6.
     1.-2
    • Školská udalosť
    • 22
    • Ut
    • Projektové stretnutie - VEDIEŤ SA UČIŤ
     kvinta A
    • 22. 6.
     3-4
    • Školská udalosť
    • 22
    • Ut
    • ADAPTAČNÉ AKTIVITY
     sekunda A
    • 22. 6.
    • Udalosť s triednym učiteľom
    • 22
    • Ut
    • Projektové stretnutie - VEDIEŤ SA UČIŤ
     kvarta A
    • 22. 6.
     5-6
    • Školská udalosť