• Dnes je
  Nedeľa 22. 5. 2022
  • jún 2022
    • 01
    • St
    • Deň detí
    • 1. 6.
    • Iná udalosť
  • máj 2022
    • 27
    • Pi
    • Exkurzia - Viedeň
     sekunda A, kvarta A
    • 27. 5.
    • Exkurzia
    • 26
    • Št
    • odovzdávanie učebníc
     IV.A
    • 26. 5.
     8:30-13:05
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 26
    • Št
    • odovzdávanie učebníc
     oktáva A
    • 26. 5.
     8:30-13:05
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 26
    • Št
    • Preventívny program so šk. psychologičkou
     II.A
    • 26. 5.
     1.-2.
    • Školská udalosť
    • 26
    • Št
    • Preventívny program - poruchy príjmu potravy
     kvarta A
    • 26. 5.
     5.-6.
    • Školská udalosť
    • 25
    • St
    • Preventívny program so šk. psychologičkou
     sexta A
    • 25. 5.
     1.-2.
    • Školská udalosť
    • 23
    • Po
    • ÚFIČ MS 2022
    • 23.-24. 5.
    • Školská udalosť