• biológia

    • Biológiu na škole učia :


     PaedDr. Ťapáková Iveta
     Mgr. Modránszky Peter

     Biológia na našej škole má svoju vlastnú stránku na adrese:   www.ta3k.sk/bio