Navigácia

Jedálny lístok

 

Obedy do našej jedálne dodáva kuchyňa Spojenej školy Ignáca Geššaya v Tvrdošíne.

Jedálny lístok je prevzatý zo stránky Spojenej školy.

Zobraziť stránku s jedálnym lístkom

Dôležité informácie pre stravníkov:

Platby za stravu sa uhrádzajú vopred a to formou:

 • Od 01.05.2014 sa mení číslo účtu na zaplatenie stravného.
  Staré číslo účtu: 4051035180/5600
  Nové číslo účtu: 7000482742/8180  IBAN: SK7981800000007000482742,   kde je potrebne uviesť meno/ aj pre viacerých súrodencov/  stravníka alebo číslo stravovacej karty.


Platbu je možné realizovať aj cez internetbanking.

 

Informácie na tel. čísle:  043/5831230,   043/5320282, p. Duchoňová.  p. Dibdiaková

Odhlášky zo stravy sú prijímané aj telefonicky ráno do 8,00 hod. na  č.t. 043/5831231.
Neodhlásená a neodobratá strava prepadá, náhrada sa neposkytuje. Preplatky za stravu sa vracajú v mesiaci júl po celoročnom zúčtovaní priamo na účet stravníka, alebo aj počas školského roka  na požiadanie stravníka pri ukončení- odhlásení sa zo stravy.

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium
  Školská 837, 027 44 Tvrdošín
 • tel/fax (+421 43)532 30 61
  (+421 43)532 26 90

Fotogaléria