• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2018/2019

  • Krajské kolo

    • Agátka Brozová

    • Ocenenie ministerkou školstva · Krajské kolo · 2018/2019
    • Marián Dzurik

    • 1. miesto
    • 100 rokov Martinskej deklarácie · Krajské kolo · 2018/2019
    • Dominika Magerčáková

    • 1. miesto
    • 100 rokov Martinskej deklarácie · Krajské kolo · 2018/2019
  • Okresné kolo

    • Andrea Hurajová

    • 2. miesto
    • Olympiáda v anglickom · Okresné kolo · 2018/2019
    • Zuzana Staroňová

    • 1. miesto
    • Olympiáda v anglickom · Okresné kolo · 2018/2019
    • Lucia Garbiarová

    • 3. miesto
    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry · Okresné kolo · 2018/2019
    • Pavol Betušťák

    • 1. miesto
    • Bedminton SŠ · Okresné kolo · 2018/2019
    • Daniel Jandura

    • 1. miesto
    • Bedminton SŠ · Okresné kolo · 2018/2019
  • 2017/2018

    • Martin Lorinc

    • 2. miesto
    • Technická olympiáda · Okresné kolo · 2017/2018
    • Adrián Furiak

    • 2. miesto
    • Technická olympiáda · Okresné kolo · 2017/2018