• Mimoriadny úspech Martina Lorinca

     • Martin Lorinc na Scénickej žatve

      Z hodnotenia poroty:

      Próza Hlúpenka současné ruské autorky Světlany Vasilenko Blběnka (ve slovenském překladu a úpravě učitele tvrdošínského gymnázia Jaroslava Broze) se stala podkladem pro text, který formou uměleckého přednesu podává divákům a posluchačům student Gymnázia Tvrdošín Martin Lorinc.

      Hlúpenka je obraz Ruska třicátých let viděný očima němé a mentálně zaostalé rodiči opuštěné dívky Hanny. Martin Lorinc v pozici kamaráda – skoro nevlastního bratra Hanny vypráví úryvek z rozsáhlejšího textu, jehož obsahem je nejen obraz společenských poměrů, ale i odpor ke způsobu, jakým se k Hanně chovají dospělí. Lorincův přednes je velmi civilní, zbavený veškerého afektu a patosu. Recitátor vypráví o uštknutí Hanny jedovatou zmijí a o tom, jak se snaží jed z rány vysát ústy, přičemž skrze ránu ve rtu dostane jed do vlastního těla. Stává se tak i on sám tvorem, který by nejradši uštknul všechny, kteří činí jeho svět a také svět Hanny nelidským. Zdánlivě nezúčastněný projev je však důsledně vystavěn na síle slova, skrze které Lorinc předává emoce posluchačům. Technika mluvního projevu je zde zvládnuta bez větších nedostatků a chlapecký projev dospívajícího mladého muže silný zážitek z přednesu Hlúpenky ještě umocňuje.

                                                                                                                        Ladislav Vrchovský

       

      viac na 7. strane  festivalového denníka:

      http://www.scenickazatva.eu/2019/wp-content/uploads/2019/08/1_2019_%C5%BDatvy-dennica.pdf