• "Najväčšou radosťou je robiť radosť druhým."

     • Týmto sa inšpiruje skupina dobrovoľníkov na našom gymnáziu. Vo svojom voľnom čase navštevujú ľudí s rôznymi znevýhodneniami a obmedzeniami. Spoločné chvíle obohacujú všetkých, dobrá nálada, zábava a smiech nikdy nechýbajú. 

      Veríme, že im nadšenie meniť svet k lepšiemu vydrží čo najdlhšie. 

      Tiež ďakujeme CSS Orava a SINAJ city hub, že môžeme spolu s nimi rozdávať radosť. 

      S láskou, gymnázium 

     • Darčeky pre život

     • Milí rodičia, učitelia, žiaci a priatelia školy,

      či už pomáhate v rámci programu Svetový rodič, Škola priateľská k deťom, alebo iným spôsobom umožňujete pomáhať deťom tam, kde treba, ďakujeme.

      UNICEF SLOVENSKO aj vďaka Vám v roku 2023  mohol pomôcť 17 miliónom hladujúcich detí, zaočkovať 27 miliónov detí proti osýpkam, zabezpečiť hygienické potreby a vodu pre 23 miliónov detí, umožniť chodiť do školy 13,9 miliónu detí.

      Ak stále hľadáte originálny darček, môžete zakúpiť Darček pre život. Pomôžete deťom v núdzi a môžete ho venovať niekomu blízkemu.

      ĎAKUJEME, že  pomáhate pomáhať.

       

     • Školské kolo olympiády z NEJ

     • Olympiady z nemeckého jazyka sa tento na školskom kole zúčastnilo celkovo 27 žiakov v štyroch kategóriách. Na najlepších miestach sa nakoniec umiestnili:

      Kategória 2A

      1.miesto Andrea Žuffová, 1.A

      2.miesto Sebastián Hajdúch, 1.A

      3.miesto Ela Liliana Obrtáčová, 1.A

      Kategória 2B

      1.miesto Nina Suľová, oktáva A

      2.miesto Jakub Lorinc, septima A

      3.miesto Jerguš Krúpa, septima A

      Kategória 1C

      1.miesto Lili Ploransky, tercia A

      Výhercom srdečne blahoželáme!

     • PPP (po pražských pamiatkach)

     •  

      ​​​​​​​

      Guillaume Apollinaire Pásmo (úryvok)

      V achátech svatovítských zříš zděšen své vlastní rysy

      Na smrt jsi smuten byl v ten den kdy sebe v nich objevil jsi 

       

      Podoben Lazaru kterého světlo drtí

      Pozpátku točí se ručičky hodin v židovské čtvrti

      A ty couváš ve vlastním životě pomalu

      Jda na Hradčany nahoru a poslouchaje k večeru

      Jak v hospodách české písně zpívají

     • Mikulášsky komunitný večierok

     • stretli sme sa a bolo nám dosť dobre...

      Deti, rodičia a učitelia v príjemnej predvianočnej atmosfére v škole zvonku zasypanej čistým snehom a vo vnútri čistou radosťou... s láskou Gymnázium Tvrdošín

     • Olympiáda z anglického jazyka

     • Dňa 21. 11. 2023 sa uskutočnila olympiáda z anglického jazyka, školské kola. Výhercovia z 1. miesta nás budú reprezentovať na okresnom kole. Všetkým zúčastneným ďakujem a blahoželáme víťazom. 

     • Národná konferencia eTwinning 2023

     • Dňa 29. 11. 2023 sa uskutočnila Národná konferencia eTwinning v Žiline. Toto podujanie bolo zamerané na tému inovácií a vzdelávania. Samozrejme, Gymnázium v Tvrdošíne tam nemohlo chýbať. Pri tej príležitosti sme si prebrali cenu škola eTwinningu za rok 2023-2024. 

     • Plurilingvizmus

     • Prebúdzanie viacjazyčnej kompetencie žiakov

      Lámanie predstáv o náročnosti jednotlivých jazykov

      Umožnenie kombinovania jazykov pri rozvíjaní jazykových kompetencií

      Rôznorodosť a dostupnosť digitálnych prostriedkov (aplikácií, čítaniek, cvičebníc, podcastov...) pomáha zvládnuť ktorýkoľvek jazyk aj bez talentu.

      Implementácia plurikultúrneho povedomia detí na medzinárodných projektoch

      Láskavý prístup

      Inovácia vyučovacích hodín a pracovných listov

      Nadšenie z pokrokov

      GYMTS aktívne umožňuje žiakom obohatiť profil jazykových kompetencií v španielčine, ruštine, nemčine a francúzštine.

      Vedomosti z niekoľkých CJ na rôznych stupňoch zvýhodnia jednotlivca pri získavaní a výmene informácií.

      Interkultúrny moment dovoľuje pochopiť hodnoty a búra vžité stereotypy o iných národoch.

      Zručnosti v cudzojazyčnej komunikácii nie sú otázkou nadania. Závisia od frekvencie kontaktu a skutočného používania jazyka nami samými.

      Multikultúrna spoločenská uvedomelosť odstraňuje predsudky a vedie k empatii a k spolupráci.

      Uplatnenie viacerých prístupov plurilingvizmu sa osvedčí v každodenných situáciách počas projektových výmen doma i v zahraničí.

      SAUF – Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny poskytla možnosť zúčastniť sa odborného seminára o prepájaní rôznych CJ pri vyučovaní aj našim učiteľkám cudzích jazykov. Výhodou je využívanie už existujúceho konceptu jedného cudzieho jazyka s iným, nachádzanie podobnosti a tým uľahčenie osvojovania si nového jazyka.

     • Návšteva z Fínska

     • V našej škole sa neustále snažíme žiakom poskytovať možnosti spoznávať nové krajiny, kultúry, pritom sa zlepšovať v cudzích jazykoch a učiť sa nové veci. Preto opäť pripravujeme nový projekt erasmus+, tentokrát zameraný na moderné technológie. V dňoch 27.- 29. 11. 2023 nás navštívil zástupca riaditeľa školy vo fínskom meste Ilmayoki, aby sme spolu stanovili ciele a aktivity potenciálneho projektu. Počas hodín angličtiny náš hosť ochotne porozprával žiakom zaujímavosti o svojom meste, škole i krajine. Žiaci si tieto stretnutia užili, aktívne sa zapájali a dúfame, že viacerí sa už tešia na prácu v projekte

     • Nadpis

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.