• Španielčina v Bratislave

     • Boli sme v Bratislave na prednáške o Španielsku so Španielkou v španielskom centre Inštitút Cervantes. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií o kultúre a rôznorodosti Španielska. Vedeli ste, že existuje sviatok, kde ľudia stavajú ľudské veže? Alebo kde pred býkmi v ulici bežia odvážni muži? Čas sme využili aj na prehliadku hlavného mesta. Ďakujeme @institutcervantesbratislava 

     • Technická olympiáda

     • Naše žiačky Ema Ďaďová a Nela Drndádšová získali 3. miesto v okresnom kole technickej olympiády. Blahoželáme a ďakujeme.

     • Okresné kolo v bedmintone

     • Naši žiaci sa zúčastnili na okresnom kole v bedmintone. V kategórii chlapcov získali Adam Drndáš a Dávid Gajdoš strieborné umiestnenie. V kategórii dievčat Nicola Pafčová a Sára Ferenčíková tiež vybojovali druhé miesto. Naši mladší žiaci zabojovali a vložili do hry maximum.

      Blahoželáme a ďakujeme

     • Francúzsko-španielsky deň

     • Inšpirovali sme sa európskym #bettertogether a spojili sme sily, aby sme dnes vytvorili francúzsko-španielsky deň. Zažili sme dvakrát toľko piesní, dvakrát toľko zábavy a bolo aj dvakrát toľko práce! Študenti totiž počas jednodňového geocachingu hľadali písmená, z ktorých mali poskladať kľúčové slovo dnešného dňa. Nebolo ním nič iné než COOPERAC/TIÓN (spolupráca). Počas veľkej prestávky mohli všetci ochutnať francúzske a španielske špeciality a vrámci Euroscoly sme pozvali aj troch zahraničných lektorov Rodriga (Španielsko), Gasparda (Francúzsko) a Paola (Taliansko), aby umožnili našim študentom vypočuť si vzájomné konverzácie zábavnou formou, keďže mohli používať iba svoj materinský jazyk. V škole zároveň prebiehal kurz základných krokov bachaty. Po tohtoročných dňoch nemeckého, francúzskeho a španielskeho jazyka nás zajtra čaká ešte anglická olympiáda. Všade dobre, u nás svetovo 

      Obrovské ĎAKUJEM patrí našim úžasným študentom, ktorí na základe cudzojazyčných videí pripravili pochúťky, fotili, organizovali a pomáhali vytvoriť príjemnú atmosféru. Ste najlepší 

      #euroscola2024 #gymts #jazyky

     • Medzinárodný deň študentstva

     • Dnes je deň boja za demokraciu. Toto je veľmi dôležitý deň, pretože je to deň, kedy si uvedomíme, že naše práva a slobody sú veľmi dôležité pre to, aby sme vedeli žiť ako slobodní ľudia. Demokracia je systém, ktorý umožňuje slobodné vyjadrovanie názorov a názorov ľudí, ktorí reprezentujú väčšinu obyvateľstva. Zároveň nám umožňuje účasť na vládnutí a vytvára priestor pre slobodu a rovnosť. Tento deň je príležitosťou na to, aby sme si uvedomili, aké dôležité je pre nás všetkých mať demokratické inštitúcie. Aj keď naša demokracia nie je dokonalá, je to najlepší systém, ktorý môžeme mať. Preto je dôležité, aby sme zdôraznili jeho hodnoty a aby sme sa učili a bojovali za tieto hodnoty. Dnes je dôležité, aby sme si uvedomili, aké dôležité je pre nás všetkých udržať si demokraciu. Ak chceme, aby naša krajina bola silná, potrebujeme silnú demokraciu. Budeme musieť bojovať za našu demokraciu a za naše práva a slobody, aby sme mohli žiť ako slobodní ľudia.

      Tento deň je príležitosťou na to, aby sme dali všetkým najavo, že demokracia je pre nás cenná a že ju musíme chrániť. Urobme všetko preto, aby sme sa vedeli učiť o našich právach a slobodách, a aby sme sa dokázali postaviť za demokraciu v každej situácii."

      Príhovor študentov 1.A @gymnaziumtvrdosin a nadšencov projektu @euroscola 

      Iniciatíva ŽŠR našej školy opäť spojila školské rady vš.stredných škôl v okolí a pozvala aj p. Balka a p.primátora @mestotvrdosin ,aby sme Deň boja za slobodu a demokraciu oslávili spolu a pridali tak na jej vážnosti.

     • Gymnázium darovalo krv

     • Krv je nenahraditeľná a dá sa získať iba darovaním. Je to ten najšľachetnejší a najväčší dar, ktorý darcu nič nestojí, no pre obdarovaného môže znamenať záchranu života a zdravia.

       Každý rok sa aj naši študenti (prvodarcovia, ale aj viacnásobní darcovia) zúčastňujú tejto krásnej akcie. Patrí im za to VEĽKE ĎAKUJEME 

     • Akadémia veľkých diel

     • Akadémia veľkých diel pri príležitosti 17. novembra pripravila pre učiteľov, študentov a rodičov moderovanú online diskusiu s režisérom Slavomírom Zrebným o súčasnom umení a jeho prepojení na veľké diala našej kultúry. O dôležitosti a potrebe rozprávania príbehov. Diskusia bude prebiehať online cez zoom 15 novembra o 18.00. Záujemcovia sa musia prihlásiť prostredníctvom formuláru

     • Deň dvojčiat a euroscola

     • Mali sme v škole Deň dvojčiat. Je to milá tradícia školskej rady, kde sa všetci, čo u nás študujú a pracujú, môžu s kamarátom obliecť za niečo, čo k sebe patrí. My, učiteľky francúzštiny a španielčiny sme sa v rámci projektu @euroscola obliekli za EU a UA. Našou tohtoročnou témou je Moja mapa Európy a spolu so šikovnými žiakmi už máme vyhrnuté rukávy.

     • Testovanie 9

     • Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) realizuje v školskom roku 2023/2024 celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov (školský zákon).

      Podľa §155 odseku 8 školského zákona sa testovanie uskutočňuje aj v

       a) gymnáziách a tanečných konzervatóriách s osemročným vzdelávacím programom, v ktorých sa ho zúčastňujú všetci žiaci 4. ročníka osemročného vzdelávacieho programu,

      a

       b) stredných školách s päťročným vzdelávacím programom, v ktorých sa ho zúčastňujú žiaci 1. ročníka päťročného vzdelávacieho programu prijatí na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy.

      Testovanie 9 sa uskutoční na všetkých ZŠ a gymnáziách, resp. stredných športových školách, s osemročným vzdelávacím programom s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským z predmetov matematika slovenský jazyk a literatúra.

      V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2023/2024 sa v školskom roku 2023/2024 uskutoční riadny termín Testovania 9 dňa 20. marca 2024 (streda) v priestoroch Gymnázia v Tvrdošíne.

      Náhradný termín testovania sa uskutoční 4. apríla 2024.

       

       

      Podrobné informácie a špecifikácie testov sú uvedené na webovej stránke:

      Základné informácie

      Špecifikácia testu z MAT

      Špecifikácia testu zo SJL

     • Exkurzia do Viedne

     • 26.10.2023 sme už tradične navštívili Viedeň. Deň otvorených dverí múzeí, galérií, či Parlamentu sme využili na návštevu Prírodovedného múzea, Dómu sv. Štefana, zámku Schönbrunn, ale aj zábavného parku Prater. Viedeň má stále čo ponúknuť, preto ju každoročne radi navštevujeme. 

     • Nadpis

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.