• CvoHol-ky postupujú do Brna!

     • Napriek nepriaznivým okolnostiam sa Barborke a Miške zo sekundy podarilo 7. 4. 2020 absolvovať online kolo Prezentiády prostredníctvom MS Teams (podľa pôvodných pravidiel) a dostať sa do finále. Vo svojej prezentácii Svet bez hraníc sa zamýšľali nad stanovením hraníc v rôznych oblastiach nášho života.

      Blahoželáme😍


       

       

     • Linky pomoci

     • Linka detskej istoty nonstop/bezplatne/anonymne/telefón 116 111

      Internetová linka dôvery pre mladých chat/email/anonymne
      od 7.00 – 00.00 hod.  www.IPcko.sk

       

      Centrum pedag.-psych.poradenstva a prevencie Námestovo
      od 8.00 – 22.00 hod. 0911 127 111

      ÚPSVR Námestovo - sociálnoprávna ochrana detí a sociálnej kurately

      043 2445 600, 0917 955 500

      Centrum pedag.-psych. poradenstva a prevencie Tvrdošín
      od 8.00 -  16.00 hod. 0911 539 116

      súkromné Centrum pedag.-psych. poradenstva a prevencie Tvrdošín  

      od 8.00 – 16.00 hod. 0948 878 875

      Zariadenie núdzového bývania pre matky s deťmi Rabča 0914 320 520

      Linka dôvery Nezábudka  nonstop/bezplatne/anonymne 0800 800 566

      Národná linka pre ženy zažívajúce násilie
      nonstop/bezplatne  0800 212 212  

      V prípade nebezpečenstva polícia 158

     • Veľká noc

     • Krásne prežitie veľkonočných sviatkov, veľa zdravia, lásky a pohody Vám zo srdca želajú pracovníci Gymnázia v Tvrdošíne.