• Ďakovný list Gymnáziu


     • Gymnázium v Tvrodšíne bolo poctené ďakovným listom Ministra školstva, Branislava Gröhlinga, za „aktívny prístup, snahu a tvrdú prácu, ktorú vynaložili ako excelentná, otvorená a inkluzívna vzdelávacia inštitúcia,“ a to z príležitosti udelenia medzinárodne uznávaného titulu Škola eTwinning.
      eTwinning je európska vzdelávacia komunita, ktorá zamestnancom a žiakom škôl ponúka možnosti komunikácie, spolupráce, vzdelávania, zdieľania, no hlavne rozvoja projektov, ktoré žiakom umožňujú učiť sa zaujímavým spôsobom a precvičiť si získané vedomosti a zručnosti v praktickom živote.
      Gymnázium v Tvrdošíne je inovatívnou vzdelávacou organizáciou zameranou na žiaka. Svedčí o tom aj tohtoročné víťazstvo v Národnej súťaži eTwinning, keď získalo cenu za najlepší projekt v kategórii Klimatické zmeny a celkovo je jedinou ocenenou školou z Oravy.