• Ďakovný list Gymnáziu


     • Gymnázium v Tvrodšíne bolo poctené ďakovným listom Ministra školstva, Branislava Gröhlinga, za „aktívny prístup, snahu a tvrdú prácu, ktorú vynaložili ako excelentná, otvorená a inkluzívna vzdelávacia inštitúcia,“ a to z príležitosti udelenia medzinárodne uznávaného titulu Škola eTwinning.
      eTwinning je európska vzdelávacia komunita, ktorá zamestnancom a žiakom škôl ponúka možnosti komunikácie, spolupráce, vzdelávania, zdieľania, no hlavne rozvoja projektov, ktoré žiakom umožňujú učiť sa zaujímavým spôsobom a precvičiť si získané vedomosti a zručnosti v praktickom živote.
      Gymnázium v Tvrdošíne je inovatívnou vzdelávacou organizáciou zameranou na žiaka. Svedčí o tom aj tohtoročné víťazstvo v Národnej súťaži eTwinning, keď získalo cenu za najlepší projekt v kategórii Klimatické zmeny a celkovo je jedinou ocenenou školou z Oravy.

       

     • Nadpis

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.