• Návrat do školy od 22. februára 2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      na základne rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa od 22. februára 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov končiacich ročníkov (maturantov).

      Podmienky otvorenia školy a proces vyučovania bude vychádzať  z dodržiavania rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR.

      Vstup do priestorov školy bude umožnený len osobám, ktoré majú negatívny test na COVID-19 nie starší ako 7 dní alebo majú uznanú výnimku pre testovanie na COVID-19.

      S prianím pekného dňa

      Matúš Chren

      riaditeľ školy

     • Predmetové olympiády

     • 27. novembra 2020 sme sa on-line formou prostredníctvom prihlásenia na webovú stránku
      onlineolympiady.sk zúčastnili okresného kola olympiády zo SJL, kategória C. Našu školu v súťaži
      reprezentovali žiačky kvarty Alexandra Matisová a Monika Hažlinská. ĎAKUJEME

      12. februára 2021 sme sa on-line formou prostredníctvom prihlásenia na webovú stránku
      www.onlineolympiady.sk zúčastnili krajského kola olympiády zo SJL. Kategóriu A reprezentovala
      študentka septimy Alena Hladká. Po absolvovaní testu a transformácie textu postúpila do tretej –
      ústnej časti a umiestnila sa na 4. mieste. Kategóriu B reprezentovala študentka sexty Lucia
      Garbiarová
      . Absolvovala prvé dve časti olympiády a jej umiestnenie bude zverejnené po ukončení
      celej súťaže. ĎAKUJEME

      Online formou prebehli súťaže v dejepisnej olympiáde, ale pretože podľa organizátorov je oprava
      testov z DO je naozaj náročná na čas, výsledky zatiaľ nemáme k dispozícii.


      5. februára 2021 sa uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády on-line formou. V kategórii F -
      6.-7. ročník ZŠ + príma, sekunda OG sa súťaže sa zúčastnilo 8 žiakov (základné + stredné školy
      v okrese). Naša študentka T. Pániková (sekunda A) obsadila 1.miesto a postúpila na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 16.4.2021. Ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy
      a prajeme veľa úspechov.

     • Olympiády z cudzích jazykov

     • Aj napriek pretrvávajúcej pandemickej situácii a zatvoreným školám môžeme s radosťou konštatovať, že naši študenti nestratili chuť súťažiť a reprezentovať našu školu. Po školských kolách olympiád z angličtiny, nemčiny, španielčiny a francúzštiny, ktoré sa konali tento rok online, postúpili víťazi na okresné a krajské kolá.

      Olympiáda z ANJ- okresné kolo

      Kategória 2A - Anna Kozoňová - 2.miesto
      Kategória 2B - Alena Hladká - 2.miesto

      Olympiáda z NEJ- okresné kolo

      Kategória 1A - Stela Laurinčíková - 1.miesto,Sabína Ferenčíková - 2.miesto
      Kategória 2A - Ema Sereková - 1.miesto, Ema Fukasová - 2.miesto

      Olympiáda zo SPJ- krajské kolo

      Kategória B - Adriána Goreková - 4.miesto
      Kategória C - Zdenka Škerdová - 2.miesto

      Z úspechov našich študentov sa veľmi tešíme. Gratulujeme!