• Návrat do školy od 22. februára 2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      na základne rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa od 22. februára 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov končiacich ročníkov (maturantov).

      Podmienky otvorenia školy a proces vyučovania bude vychádzať  z dodržiavania rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR.

      Vstup do priestorov školy bude umožnený len osobám, ktoré majú negatívny test na COVID-19 nie starší ako 7 dní alebo majú uznanú výnimku pre testovanie na COVID-19.

      S prianím pekného dňa

      Matúš Chren

      riaditeľ školy

     • Predmetové olympiády

     • 27. novembra 2020 sme sa on-line formou prostredníctvom prihlásenia na webovú stránku
      onlineolympiady.sk zúčastnili okresného kola olympiády zo SJL, kategória C. Našu školu v súťaži
      reprezentovali žiačky kvarty Alexandra Matisová a Monika Hažlinská. ĎAKUJEME

      12. februára 2021 sme sa on-line formou prostredníctvom prihlásenia na webovú stránku
      www.onlineolympiady.sk zúčastnili krajského kola olympiády zo SJL. Kategóriu A reprezentovala
      študentka septimy Alena Hladká. Po absolvovaní testu a transformácie textu postúpila do tretej –
      ústnej časti a umiestnila sa na 4. mieste. Kategóriu B reprezentovala študentka sexty Lucia
      Garbiarová
      . Absolvovala prvé dve časti olympiády a jej umiestnenie bude zverejnené po ukončení
      celej súťaže. ĎAKUJEME

      Online formou prebehli súťaže v dejepisnej olympiáde, ale pretože podľa organizátorov je oprava
      testov z DO je naozaj náročná na čas, výsledky zatiaľ nemáme k dispozícii.


      5. februára 2021 sa uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády on-line formou. V kategórii F -
      6.-7. ročník ZŠ + príma, sekunda OG sa súťaže sa zúčastnilo 8 žiakov (základné + stredné školy
      v okrese). Naša študentka T. Pániková (sekunda A) obsadila 1.miesto a postúpila na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 16.4.2021. Ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy
      a prajeme veľa úspechov.

     • Olympiády z cudzích jazykov

     • Aj napriek pretrvávajúcej pandemickej situácii a zatvoreným školám môžeme s radosťou konštatovať, že naši študenti nestratili chuť súťažiť a reprezentovať našu školu. Po školských kolách olympiád z angličtiny, nemčiny, španielčiny a francúzštiny, ktoré sa konali tento rok online, postúpili víťazi na okresné a krajské kolá.

      Olympiáda z ANJ- okresné kolo

      Kategória 2A - Anna Kozoňová - 2.miesto
      Kategória 2B - Alena Hladká - 2.miesto

      Olympiáda z NEJ- okresné kolo

      Kategória 1A - Stela Laurinčíková - 1.miesto,Sabína Ferenčíková - 2.miesto
      Kategória 2A - Ema Sereková - 1.miesto, Ema Fukasová - 2.miesto

      Olympiáda zo SPJ- krajské kolo

      Kategória B - Adriána Goreková - 4.miesto
      Kategória C - Zdenka Škerdová - 2.miesto

      Z úspechov našich študentov sa veľmi tešíme. Gratulujeme!

     • Nadpis

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.