• Začiatok školského roka

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      Gymnázium v Tvrdošíne otvorí svoje brány 2. septembra 2021. Všetci žiaci školy prídu do budovy o 7.40 h, prejdú ranným filtrom a pôjdu do tried.

      Deň pokračuje administratívnymi prácami s triednymi učiteľmi, a to do 11.15 h, v tento deň bez obedov.

      Pri vstupe do budovy sa musia rešpektovať aktuálne protipandemické opatrenia (rúško, odstup, dezinfekcia).

      Bližšie informácie k priebehu školského roka, opatreniam a k dobrovoľnému samotestovaniu dostanú žiaci v prvý školský deň.

      Matúš Chren

      riaditeľ školy

     • Informácia

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      ak potrebujete potvrdenia súvisiace so školským životom – potvrdenia na vydanie karty, rodinné prídavky... alebo prihlásenie na obed, vybavíte to na sekretariáte Gymnázia každý pracovný deň v čase od 7.00 do 14.30.

      S prianím pekného dňa

      Matúš Chren

      riaditeľ školy

     • Nadpis

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.