• Začiatok školského roka

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      Gymnázium v Tvrdošíne otvorí svoje brány 2. septembra 2021. Všetci žiaci školy prídu do budovy o 7.40 h, prejdú ranným filtrom a pôjdu do tried.

      Deň pokračuje administratívnymi prácami s triednymi učiteľmi, a to do 11.15 h, v tento deň bez obedov.

      Pri vstupe do budovy sa musia rešpektovať aktuálne protipandemické opatrenia (rúško, odstup, dezinfekcia).

      Bližšie informácie k priebehu školského roka, opatreniam a k dobrovoľnému samotestovaniu dostanú žiaci v prvý školský deň.

      Matúš Chren

      riaditeľ školy

     • Informácia

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      ak potrebujete potvrdenia súvisiace so školským životom – potvrdenia na vydanie karty, rodinné prídavky... alebo prihlásenie na obed, vybavíte to na sekretariáte Gymnázia každý pracovný deň v čase od 7.00 do 14.30.

      S prianím pekného dňa

      Matúš Chren

      riaditeľ školy