• Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 30.11.2022 sa konalo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Súťaže sa zúčastnilo 28 žiakov, ktorí si zmerali sily v náročných úlohách z gramatiky, čítania a počúvania textu, ako aj rozprávania na danú tému. Súťažilo sa v 4 kategóriách, kde sa na prvých troch miestach umiestnili títo žiaci:

      kategória 1B
      1.miesto Ema Štefanová, tercia
      2.miesto Ema Ďaďová, tercia
      3.miesto Cyntia Fučková, Paula Mária Kubinčáková, tercia

      kategória 1C
      1.miesto Lili Ploransky, sekunda
      2.miesto Július Ploransky, príma

      kategória 2A
      1.miesto Jakub Lorinc, sexta
      2.miesto Adam Drndáš, sexta
      3.miesto Alena Rošťáková, Barbora Šašková, sexta

      kategória 2B
      1.miesto Nina Suľová, septima
      2.miesto Eva Nina Motyčáková, oktáva
      3.miesto Lucia Garbiarová, oktáva

      Všetkým zúčastneným ďakujeme, víťazom srdečne gratulujeme! 

     • Testovanie 9

     • Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) realizuje v školskom roku 2022/2023  celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov (školský zákon). Podľa § 155 odseku 8 školského zákona sa testovanie uskutočňuje aj v

       

      a) gymnáziách a tanečných konzervatóriách s osemročným vzdelávacím programom,

          v ktorých sa ho zúčastňujú všetci žiaci 4. ročníka osemročného vzdelávacieho programu, a

      b) stredných školách s päťročným vzdelávacím programom, v ktorých sa ho zúčastňujú

      žiaci 1. ročníka päťročného vzdelávacieho programu prijatí na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy.

      Testovanie 9 sa uskutoční na všetkých ZŠ a gymnáziách, resp. stredných športových školách, s osemročným vzdelávacím programom s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

       

      Podrobné informácie a špecifikácie testov:

      Základné informácie

      Špecifikácia testu z MAT

      Špecifikácia testu z VUJ

       

      V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2022/2023 sa v školskom roku 2022/2023 uskutoční riadny termín Testovania 9 dňa 22. marca 2023 (streda) v priestoroch Gymnázia v Tvrdošíne. Náhradný termín testovania sa uskutoční 4. apríla 2023.

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Školského kola Olympiády v AJ sa zúčastnilo celkovo 51 študentov našej školy. Súťažili v štyroch kategóriách. Boli testovaní z počúvania s porozumením, čítania, gramatiky a slovnej zásoby. Súťažiaci s najvyšším počtom bodov postúpili aj na ústnu časť - situačný dialóg a tvorbu príbehu.

      Prvé miesta si rozdelili takto:

      Kategória 1A:  1. Sofia Zaťková, 2. Karin Mariašová, 3. Dario Palider

      Kategória 1B: 1. Ema Slimáková, 2. Klára Barutová, 3. Tibor Jaško

      Kategória 2A: 1. Oliver Veselý, 2. Alexandra Matisová, 3. Timotej Zumrík

      Kategória 2B: 1. Anna Mária Hrubcová, 2. Lucia Garbiarová, 3. Slávka Podbieľančíková

      Všetkým zúčastneným ďakujeme a prajeme veľa radosti z učenia sa angličtiny aj naďalej! 

     • Anglický týždeň

     • Akčný anglický týždeň sa u nás uskutočnil 14.-18. novembra 2022. Zúčastnilo sa na ňom celkovo 41 študentov. Učili sa v dvoch skupinách s anglickými lektormi Martinom a Andrewom z agentúry Talk Talk. Štyri dni po 6 vyučovacích hodín študenti naozaj "museli" rozprávať po anglicky, avšak formou hier, súťaží a diskusií. Bolo to skvelé a na konci sa nám ťažko lúčilo, ale dúfame, že to nebolo naposledy. Ďakujeme lektorom aj škole, že nám takúto aktivitu umožnila. 

     • Erasmus + projekt a elektromobilita

     • Prebiehajúci Erasmus + projekt na našej škole začína mobilitou v Nemecku. Témou je životné prostredie a elektromobilita.
      15.11.2022 sme so žiakmi navštívili firmu MTS, ktorá vyrába montážne linky na výrobu komponentov aj do elektromobilov. Pán Ing. Roman Suľa nám veľmi zaujímavo predstavil fungovanie elektromobilov, novinky na trhu v tejto oblasti, ukázal nám výrobu montážnych liniek pre automobilky Audi, VW, Mercedes, Tesla a iné, previedol nás priestormi firmy. Taktiež nám spolu s manželkou, Mgr. Andreou Suľovou predstavili fungovanie firmy a odpovedali na otázky žiakov, ktorých prezentácia veľmi zaujala. Veľmi pekne ďakujeme za nesmierne zaujímavé a podnetné popoludnie, ktoré sme strávili v MTS.
      Všetky zaujímavosti a cenné informácie iste využijeme na stretnutí v Nemecku. 

     • Okresné kolo olympiády SJL

     • Vo štvrtok, 10. novembra, sa Emka Ďaďová - študentka tercie, zúčastnila okresného kola olympiády zo slovenského jazyka, kategória C. Nedosiahla postupové umiestnenie, ale jej počet bodov 36 bol len o osem bodov menej, ako mali víťazi starší o celý jeden školský rok. Emke blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu, prajeme chuť do ďalšieho súťaženia.

     • Manažérsky krúžok v MTS

     • Študenti IV.A sa 9. 11. v rámci projektového Manažérskeho krúžku vybrali na exkurziu do oravskej firmy MTS v Krivej. Prezreli si novú budovu, kancelárie, dielne a výrobné haly. Zistili, ako firma funguje, akými činnosťami sa zaoberá a aké profesie sa v nej môžu uplatniť. Mohli získať aj inšpiráciu pre podávanie prihlášok na vysoké školy, ktoré ich onedlho čaká. Obdivovali moderné vybavenie firmy a príjemné prostredie, v ktorom zamestnaci pracujú. Touto cestou tiež ďakujeme vedeniu MTS, že nám exkurziu umožnilo! 

     • Súťaž s eTwinningom: Škola, akú by som chcel/-a

     • Ako vidíte svoju budúcnosť? Ako si predstavujete svoju vysnívanú školu? Je to škola, v krásnom prostredí s veľkým ihriskom alebo taká s moderným vybavením? Zapojte sa do súťaže, v ktorej sa nekladú fantázii žiadne medze.

      eTwinning téma roka 2022 je "Naša budúcnosť: krásna, udržateľná, spoločná". Jej cieľom je inšpirovať učiteľov aj žiakov, aby premýšľali o svojej škole a prostredí, v ktorom sa vzdelávajú – čo ho robí pekným a príjemným.

      Do súťaže „Škola, akú by som chcel/-a“ sa môžete zapojiť tým, že vyplníte krátky dotazník https://bit.ly/MojaVysnivanaSkola, kde napíšete, do akej školy by ste radi chodili. Ak budete chcieť, môžete na záver dotazníka uviesť svoju e-mailovú adresu a budete zaradení do žrebovania o pekné ceny.

      Do súťaže „Škola, akú by som chcel/-a“ sa môžete zapojiť do 18. novembra 2022.

      Zo všetkých zapojených žiakov a študentov bude 24. novembra 2022 vyžrebovaných 20 výhercov, ktorí získajú pekné eTwinning ceny.

       

     • Logo projektu Evergreen

     • Ste zvedaví, ktoré logá postupujú do medzinárodného hlasovania?

      Výsledky:

      celkový počet hlasov - 45

      logo 1, autorka K. Jandurová zo sekundy - 11

      logo 2, autorka S. Zaťková zo sekundy - 5

      logo 8, autorka L. Sroková zo sekundy - 5

      Autorkám blahoželáme k postupu a všetkým hlasujúcim ďakujeme za podporu prác našich žiakov.

     • 13. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy

     •  

      Cieľom česko-slovenského projektu Záložka je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a tiež podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh.

      Žiaci zo Slovenskej republiky vytvorili  záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnili tému  projektu Môj literárny príbeh čaká na Tvoje prečítanie,a vymenili si ju so žiakmi z  pridelenej partnerskej školy z Českej republiky.

      Partnerom nášho gymnázia sa stalo Gymnázium v Krnove. Výsledok práce slovenských aj českých žiakov môžete vidieť na fotografiách. Všetkým účastníkom projektu ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník.

     • Už "tradičná" návšteva Viedne

     • Aj tento rok sme navštívili rakúske hlavné mesto- Viedeň. 26.október, Deň založenia Rakúskej republiky, alebo aj Deň otvorených dverí pozýva každý rok návštevníkov do priestorov parlamentu, prezidentského paláca, či múzeí a galérií. Navštívili sme zámok Schönbrunn, Prírodovedecké múzeum, Dóm sv. Štefana, aj zábavný park Práter. Novinkou tohtoročnej exkurzie bola návšteva Haus des Meeres, 11 poschodového akvária s nádhernými exponátmi morských, ale aj suchozemských živočíchov.
      Veľmi nás teší obrovský záujem našich žiakov o túto exkurziu, veríme, že sa všetkým páčilo :) 

     • Súťažíme v jazykoch s WocaBee

     • Naša škola sa v druhej polovici októbra zapojila do štvrtého ročníka inovatívnej súťaže pre školy Jazykový WocaBee šampionát. Súťaž prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a súťaží sa online v aplikácii na učenie slovíčok s názvom WocaBee.

      Žiaci sa v aplikácii učia novú slovnú zásobu vrátane výslovnosti moderným a veľmi efektívnym spôsobom.V súťaži sa hodnotí usilovnosť žiakov v učení cudzích jazykov, meraná počtom bodov získaných za precvičovanie slovíčok.Čím viac žiaci precvičujú, tým viac bodov (za správne odpovede) získajú a viac sa aj naučia. Každá trieda súťaží ako tím, takže v jazykoch sa zlepšujú skutočne všetci žiaci.

      Žiaci aktuálne súťažia v okresnom kole šampionátu, v ktorom môžu získať zaujímavé ceny a pre našu školu až 2 x 2000 EUR na modernizáciu vyučovania.Všetky informácie o súťaži, ako aj jej priebežné výsledky sú k dispozícii na www.wocabee.app/sutaz

      Tou najdôležitejšou výhrou však bude zlepšenie jazykových vedomostí našich žiakov a ich motivácia k učeniu jazykov, ktoré sú v dnešnej dobe mimoriadne dôležité. Sme veľmi radi, že aj na našej škole učíme cudzie jazyky inovatívnym spôsobom, ktorý prináša žiakom skutočné výsledky! Držíme im v súťaži palce!

     • 11. ročník projektu Záložka do knihy spája slovenské školy

     • Národný inštitút vzdelávania a mládeže vyhlásil k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2022

      11. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské školy.

      Cieľom celoslovenského projektu je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto...

      Hovorí sa, že dvakrát nevstúpiš do tej istej rieky. V prípade spolupráce medzi školami to našťastie neplatí. Naším partnerom v projekte sa druhýkrát stalo Gymnázium Lipany.

      Projekt je ukončený, záložky už majú nových majiteľov. Všetkým zúčastneným študentom ďakujeme za tvorivú prácu a nadšenie. Na záver ponúkame malú ,,ochutnávku" fantasy príbehov v podobe záložiek Gymnázia Tvrdošín a Gymnázia Lipany.

       

       

     • Študentská kvapka krvi

     • Stalo sa tradíciou, že Deň študentstva oslavujeme netradičným spôsobom, a to darovaním krvi.

      V piatok 18. 11. 2022 pozývame všetkých darcov do priestorov ZŠ Márie Medveckej v Tvrdošíne, kde sa od 8.00  do 10. 30 hod. uskutoční odber. Prosíme všetkých záujemcov o darovanie krvi, aby sa prihlásili u p. p. Košarišťanovej (prípadne p. Masnicovej) do 14. 11. 2022. Prvodarcovia sú vítaní!

     • Nový projekt Erasmus+

     • V dňoch 14.-16.10.2022 sa Mgr. Marianna Hrubcová a Mgr. Katarína Pačechová, koordinátorky Erasmus + projektu pod názvom "Regionálna identita a povedomie" zúčastnili pracovnej projektovej schôdzky koordinátorov projektu v maďarskom Veszpréme. Na projekte bude naša škola spolupracovať s už overenými partnermi z Nemecka, Maďarska a Čiech. Prezentovať bude každá škola región, v ktorom sa nachádza, jeho prírodné i historické krásy, možnosti, minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Veríme, že spolupráca bude úspešná a naši žiaci si z projektových mobilít odnesú mnoho zážitkov, nových vedomostí a priateľstiev. 

     • V krajine tisícich jazier s Gymnáziom TVRDOŠÍN

     • Projekt Erasmus+ Winter sports and active lifestyle

      Zúčastnené krajiny: ČR, LT, SR, FIN; školy a športové kluby

       

      Je skoré ráno. Prebúdzame sa v príbytkoch necelých 300 km od severného polárneho kruhu. Po troch dňoch cestovania v autobuse konečne mäkká posteľ. Sme tu – v Raahe – na projektovom stretnutí vo Fínsku. Po Česku, Litve a Slovensku je Fínsko posledná hosťovská krajina.

      Dnes nás čaká škola a prezuvky vraj netreba. Po príchode je nám jasné prečo – Fíni prezuvky nenosia – chodia v ponožkách – otužilci. Nachladnutie je bežné, ale nestačí na ospravedlnenku. (Dokelu!)

      Dozvedáme sa fakty o krajine, o pohnutej histórii, o prírode, o typických zimných športoch, a životnom štýle tohto severského národa. Zaujímavé je ... aký pokojný a zároveň aktívny život vedú.

      Možno je to práve vďaka saunovaniu, ktoré si doprajú častejšie než ktorýkoľvek obyvateľ zemegule. Vedeli ste, že priemerná fínska rodina trávi istý čas v saune takmer každý deň? Rôzne druhy sáun - od parnej, cez fínsku, suchú až po dymovú – prispievajú k dobrej fyzickej i duševnej kondícii. Ten pokoj a čerstvý vzduch, keď sa vyjdete schladiť von, pôsobí tak blahodarne.

      Fíni však nič nepodceňujú čo sa zimného komfortu pri športe týka – rukavice, čiapka, teplé oblečenie a náhradný odev, teplé a výživné jedlo – napr. tradičná polievka s lososom zvaná Lohikeitto, a pokojný čas oddychu vo vlnených ponožkách pri krbe s hrnčekom čaju – to nie je nič výnimočné – skôr bežná príjemná fínska rutina.

      Zábava im nie je cudzia, naopak – radi tancujú, prejdú sa po piesčitej pláži, plavia po mori a stretávajú sa na opekačke s priateľmi. Aj takto s nami trávili spoločné popoludnia a večery.

      V blízkosti vodných plôch, či už ide o jazero alebo more, sa len málokto nevyzná v nejakom vodnom športe. Vodácky deň sme si užili vďaka skúseným inštruktorom. Novou športovou aktivitou pre viacerých z nás bol kayaking na mori. Základy sme zvládli všetci. Záverečné ”preteky” aj pokojný splav na Paddleboardoch patrili k najsilnejším zážitkom z Fínska. Určite to vyskúšajte - aj keby sa teplota mora pohybovala len okolo 12-13 stupňov. Niektorí z nás ju okúsili na vlastnej koži (a už sa môžu prihlásiť do klubu ľadových medveďov). J

      V športovom parku Kaakkurin liikuntamaa, v ktorom je možnosť využiť schody na vystupovanie (výbeh), cyklotrailovú dráhu, ale predovšetkým výborné out-doorové centrum s rôznorodými stanovištiami, sme si dali poriadne do tela. Najskôr úvodný strečing - precvičiť celé telo a následne meranie tepu pri všetkých troch aktivitách. Tento park bežná populácia náležite využíva. Stretli sme predovšetkým ľudí v zrelšom veku (65+). Dopravili sa na bicykli, odcvičili svoj program (pohybovali sa aj medzi nami), a pokračovali ďalej. Všetko to robili s chuťou a v duchu motta nášho Projektu ”ACTIVE LIFESTYLE”.

      Pobyt v Raahe nás ubezpečil, že pohybové aktivity (napr. bedminton, discgolf), ktorým sa o.i. venujeme v rámci vyučovania telesnej výchovy, sú súčasťou aktívneho životného štýlu mladých (ale aj starších generácií) vo vzdialených krajinách. Preto je veľmi dobré sa ich učiť a venovať sa im pokiaľ máme na to možnosti a podmienky.

      Také lanové dráhy ako v športovom centre Kalajoki už je možné využívať i u nás. Vo Fínsku sú obklopené nádhernou panenskou prírodou. Národ Fínov má s prírodou vytvorené skutočne silné puto. Obvyklé miesta na oddych bývajú vynikajúco vybavené kempingy. A megalomanské hotely? Tie sú v prírode zriedkavosťou. Mali by sme si z nich vziať príklad.

      Jazda na FATbikoch krásnym severským lesom a prekonávanie prírodných prekážok boli zážitkom aj pre skúsených bajkerov. Skutočnosť, že Fíni využívajú bicykel na prepravu do školy, do práce, aj v zime na snehu, prekvapil viacerých z nás. Treba zdôrazniť, že majú na to vytvorené závideniahodné podmienky – značené cesty, cestičky, chodníky pre cyklistov všetkými možnými smermi, v dedinkách i veľkomestách napr. v krajskom meste Oulu. Toto univerzitné mesto nazývané aj „hlavným mestom severu“ sa oplatí navštíviť kvôli originálnym pamätihodnostiam a suvenírom. Salmiaki, Fazer, Moomins – tieto značky si určite pamätajte, keď sa tam raz vyberiete. BTW - v roku 2026 sa stane European Capital of Culture. Vo Fínsku si môžete výborne precvičiť svoju angličtinu, väčšina Fínov komunikovať po anglicky vie a ochotne tento jazyk v kontakte s cudzincami využíva, aj keď nepatrí k oficiálnym jazykom krajiny.

      Hoci cesta k cieľu bola dlhá, priniesla chvíle oddychu, pozorovanie krajiny a poznávanie nových miest na trase naprieč Poľskom a pobaltskými štátmi. Originálny zážitok nám priviala i plavba trajektom medzi dvoma krásnymi metropolami severu - Tallinom a Helsinkami.

      Budú nám chýbať tie nekonečné lesy a úseky, kde obrovský hnedý los pokojne mohol vkročiť na cestu. Budú nám chýbať živé debaty s priateľmi. Vďaka projektom Erasmus+ stále pribúdajú noví, a my sme za tieto nové priateľstvá a skúsenosti veľmi vďační. KIITOS – ďakujeme.

      Naša fínska odysea končí, a vďaka nej sme pripravení na nové dobrodružstvá. Sledujte nás na FB, Insta a TikTok.

      Poznámka na záver: Hoci projekt Erasmus+ má tému Winter sports and active lifestyle, pre globálne problémy s koronavírusom sa táto výmena uskutočnila v mesiaci september.

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.