• Biblická olympiáda

     • Naši žiaci sa v dekanátnom kole biblickej olympiády v obidvoch súťažiacich kategóriách umiestnili na prvom mieste.

      V kategórii ZŠ - Stela Laurinčíková, Sabína Ferenčíková, Michal Tuhý,
      v kategórii SŠ - Ivona Maďarová, Anna Mária Hrubcová, Samuel Muščík.


      Srdečne im blahoželáme a želáme veľa úspechov v diecéznom kole.

     • Deň učiteľov na Gymnáziu

     • Učiteľ môže byť dúhou na niekoho zamračenej oblohe.

      Vážime si všetkých učiteľov, vnímame ich ťažké chvíle, tešíme sa zo spoločných úspechov. 
      Želáme Vám za rodičov školy čo najviac porozumenia vo Vašej namáhavej práci, čo najviac svetlých momentov a veselých vnímavých študentov! Ďakujeme!

     • Výstup na Javorový vrch

     • Najlepšie sa spoznáme na čerstvom vzduchu.

      V tomto duchu sme sa v nádhernú februárovú sobotu vybrali na Javorový vrch. Po takmer dvoch rokoch pandemických obmedzení nám dobre padlo sa stretnúť, obnoviť a vytvoriť väzby medzi učiteľmi, žiakmi, rodičmi aj psíkmi :) Spoločne sme zaťali zuby pri poslednom stupáku, potom sme si už len užívali slnko, omamnú vôňu hrejivého ohníka a špekačiek. V rodičovskej rade sme spoločného názoru, že spoločné chvíle mimo školy sú dôležité pre študentov, pedagógov aj rodičov. Prebrali sme, čo by sa dalo na škole vylepšiť a na čom chceme zapracovať. Tešíme sa už teraz na ďalšie oddychovo-podnetné stretnutia.

     • Deň frankofónie na Gymnáziu v Tvrdošíne sa mimoriadne vydaril.

     • Teší nás, že sa zapojili mnohí jednotlivci aj triedy, študenti i učitelia.

      Tí, ktorí na Gymnáziu študujú zatiaľ len dva roky, sa vôbec nenechali zahanbiť a ukázali, že sú v tejto tematike dobre informovaní. Najviac vedomostí o Francúzsku prejavili študenti Oktávy (na Dni frankofónie sa predsa zúčastňujú už ôsmy rok ;) ) Vstupenku na film podľa vlastného výberu získali pre svoju triednu profesorku.

      V súťaži jednotlivcov vyhráva Katka zo SKA. 

      Mlsné jazýčky súťažiacich si prišli na svoje pri kulinárskych špecialitách z Francúzska, Konga, Belgicka i Kanady.
      Špeciálne MERCI patrí tým, ktorí si v ten deň symbolicky obliekli francúzsku zástavu. Veľmi im to spolu ladilo.
      MERCI EXTRA SPÉCIAL (en français bien sûr) patrí triede KVARTA, ktorá túto akciu pre vás zorganizovala.

      Veríme, že vám Deň frankofónie priniesol opäť niečo nové, chutné a zaujímavé.

     • Súťažili sme v NÁBOJI

     • Dňa 18.3. 2022 sa konala medzinárodná, matematická súťaž Náboj. Našu školu reprezentovali štyri päťčlenné družstvá. 

      V kategórií junior súťažilo zo Slovenska 160 družstiev (v rámci Európy bolo prihlásených  717 družstiev). Našu školu reprezentovali dve družstvá.

      Reprezentovala nás Soňa Karasová (1.A), Natália Skorušová (1.A), Romana Balleková (sexta), AnnaMária Hrubcová (sexta) a Nina Suľová (sexta). Dievčatá v rámci Slovenska skončili na 99. mieste. V tejto kategórii ešte súťažila družstvo chlapcov z kvinty: Adam Drndáš, Jerguš Krúpa, Jakub Lorinc, Lukáš Pánik a Timotej Zumrík. Aj oni nás úspešne reprezentovali.

      V kategórii senior sme mali tiež dve družstvá. Aj tu bolo v rámci Slovenska prihlásených 120 družstiev ( v rámci Európy to bolo  622 družstiev). 

      V jednom družstve boli Marek Krucsay (septima), Kristína Baricová (3.A), Veronika Hucíková (3.A),  Michal Pšitek (3.A), Benjamín Hajdúch (3.A). Skončili na peknom 56. mieste. 

      V druhom družstve tejto kategórie, súťažili naši maturanti: Alena Hladká, Adam Ferenčík, Andrej Klčo, Martin Lorinc a Alex Veselý ( všetci z oktávy). Mali za sebou tri náročné dni písomných maturít a aj napriek tomu, boli veľmi úspešní. Skončili na peknom 55. mieste.

      Za reprezentáciu im ďakujeme a prajeme im veľa úspechov.
       

     • Olympiáda vo francúzskom jazyku

     • Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku sa tento rok  15.2. opäť konalo online formou.
      Gymnázium reprezentovali v kategórii 1B dve slečny z KVA: Laura Lujza Habovštiaková a Michaela Holubčíková. Dievčatám za ich vedomosti, šikovnosť, odhodlanosť, prácu nad rámec štandardnej prípravy na súťaž a reprezentáciu našej školy patrí mimoriadne uznanie. Želáme im naďalej veľa úspechov.

      O úspechu som nikdy nesnívala, pracovala som na ňom. – Estée Lauderová

     • EKOHACKATON - Čo dokážeš zmeniť

     • 18.-19.3.2022

      Podujatie z dielne nadácie UNICEF je jedna z mnohých lastovičiek, ktoré nám dávajú prísľub na lepšiu budúcnosť.

      Sedem študentov gymnázia v Tvrdošíne sa podujalo na neľahkú úlohu – práve teraz zmeniť svet. J

      Dva dni v hlavnom meste Slovenska, kde sa konal Ekohackaton, priniesli veľa inšpirácie všetkým účastníkom.

      Na konferencii vystúpili odborníci i angažovaní laici. Ich príspevky o Ceste k zelenej budúcnosti (plán obnovy), prečo merať kvalitu ovzdušia aj v malých obciach, vplyv aromachológie na správanie ľudí a tiež kde môže byť nápomocná aromatizácia s antibakteriálnym účinkom a dôvody jej využitia, veľký význam dažďových záhrad a zelených striech, tiež to, aké výhody má „reuse“ životný štýl oproti recyklácii a veľa ďalších zaujímavých tém, boli silnou inšpiráciou pre stredoškolákov.

      Svet, ktorý spolu tvoríme

      V dvoch doménach VODA a VZDUCH pracovalo šesť skupín, ktorých cieľom bolo nájsť riešenie aktuálnych ekologických problémov.

      Študenti mali na celú prípravu a hľadanie riešení niekoľko hodín. Každý projekt sa musel vtesnať do rozpočtu 500 EUR. Rôznorodé skupiny hľadali „spoločnú reč“ a vyhodnocovali informácie relevantné v ich záujme.

      NESPAL FEST a EKOUNI – projekty navrhnuté skupinami našich žiakov, z ktorých jeden bol aj ocenený, priniesli nielen nový pohľad na staré ekologické problémy, ale ponúkli skutočne realizovateľné riešenia.

      Práve fakt, že každý z nás je strojcom šťastnej Modrej planéty je výzvou našich dní.

      Zaujímaj sa o svoje životné prostredie, konaj, a tak umožníš dôstojne žiť aj ďalším obyvateľom planéty.

      PRÁVE TERAZ MENÍŠ SVET !

     • Veľkonočná kvapka krvi

     • Udalosti posledných dní nás učia vážiť si život, vážiť si zdravie, vážiť si domov, vážiť si všetko, čo sme donedávna považovali za samozrejmé. Sme svedkami toho, ako sa ľudia dokážu zomknúť a napriek rôznym vzdialenostiam a rozdielnostiam pomáhať. 

      Pomoc nemusí byť len materiálna. Máme možnosť znova prispieť niečím vzácnym. Študenti, rodičia, priatelia školy, zapojme sa spolu do Veľkonočnej kvapky krvi!

      Prvodarcovia (aj ostatní študenti) získajú potrebné informácie v škole. V prípade záujmu prihláste  počet darcov v kabinete SJL (kontaktná osoba Mgr. M. Masnicová).

      Ďakujeme!

     • KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

     •  

      Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry  je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov základných a stredných škôl. Je založená na skupinovej alebo individuálnej práci s talentovanými žiakmi, organizuje sa každoročne ako predmetová postupová súťaž jednotlivcov – žiakov základných a stredných škôl. Odborne ju garantuje Slovenská komisia OSJL v spolupráci so Slovenskou asociáciou učiteľov slovenčiny.  Vyhlasovateľom OSJL je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

      Krajské kolo sa koná pre víťazov školských kôl kategórií A a B. Naše Gymnázium  reprezentovala Zuzana Staroňová z oktávy, ktorá sa v krajskom kole v najvyššej A kategórii stala úspešnou riešiteľkou a Anna Mária Hrubcová zo sexty, ktorá sa vo svojej B kategórii umiestnila na skvelom 3. mieste. Obidvom dievčatám srdečne blahoželáme, vyjadrujeme úprimnú vďaku a veľkú úctu k ich vedomostiam.

                                    s láskou Gymnázium

     • UNICEF VYHLASUJE KRÍZOVÚ ZBIERKU NA POMOC PRE UKRAJINU

     • Zintenzívnenie nepriateľských akcií na Ukrajine predstavuje bezprostrednú hrozbu pre 7,5 milióna detí v krajine.
      Ak môžete, pomôžte. Vaše dary UNICEF použije na pomoc deťom a ich rodinám na zabezpečenie základných potrieb: jedla, liekov, strechy nad hlavou, prístupu k čistej vode a psychosociálnej pomoci.

      Pomôcť môžete jednorázovo prostredníctvom webovej stránky https://www.unicef.sk/ukrajina/

      Prípadne môžete poslať SMS v hodnote 3 € s textom Ukrajina na číslo 844.

      Nedopusťme, aby v Európe či kdekoľvek vo svete vyrastali deti s hlbokými traumami!

      ĎAKUJEME!
       

     • EKOOLYMPIÁDA.SK

     • https://ekoolympiada.sk/

      EKOtrenažér si vyskúšali PRA, TRA, KVA a II.A. Súťaž je určená pre všetky vekové kategórie žiakov a študentov. Prihlás sa aj ty :)
      Ešte pár dní ostáva na registráciu a tréning.
      Súťažné témy: VODA, BIODIVERZITA, ODPAD, KLIMATICKÁ ZMENA

      Hlavná cena: Exkurzia do jednej z najudržateľnejších budov, nachádzajúcej sa v Lausanne, Švajčiarsko. V spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom navštívia traja víťazi sídlo MEDZINÁRODNÉHO OLYMPIJSKEHO VÝBORU + Každý súťažiaci z našej školy získa špeciálnu jednotku za ekologickú aktivitu z predmetu BIO (všetci prihlásení oznámia svoju účasť envirokoordinátorke osobne alebo cez Edupage).

      Prihláste sa na www.hra.ekoolympiada.sk a cez počítač/aplikáciu môžete púšťať trenažér, ktorý vás pripraví na online test (50 otázok).
      Samotná súťaž taktiež prebieha v Aplikácii.
      Do KONCA FEBRUÁRA sa treba zaregistrovať.
      Marec 2022 je súťažný mesiac, pričom jednotlivé fázy vedomostnej súťaže budú prebiehať nasledovne:
      11.3.2022 - 9.00 - 10.00 - súťaží skupina: 7.-8.-9. ročník základných škôl (prvé kolo)
      18.3.2022 - 9.00 - 10.00 - súťaží skupina: stredné školy (prvé kolo)
      Z každej skupiny postúpi 33 najlepších do finálového kola.
      25.3. 2022 - 9.00- 9.45 FINÁLOVÉ KOLO - súťažia naraz postupujúci z prvého kola (opäť sa súťaží vo vekových kategóriách).

      Podrobnosti nájdete tu: https://hra.ekoolympiada.sk/about
      Zapojte sa, a môžete súťažiť z pohodlia domova o skvelé ceny.
      Ukážte, že sa o planétu Zem zaujímate a využite príležitosť ako byť lepšie informovaný v tejto oblasti, ktorá hýbe svetom.
      Držíme Vám palce.
      Mgr. Veronika Harmatová
      Koordinátorka environmentálnej výchovy na Gymnáziu v Tvrdošíne

     • Erasmus+ projekt „Nationality and identity“

     • Erasmus + projekt „Nationality and identity“ (Slovensko, Česko, Maďarsko, Nemecko)Krásne priateľstvá, nezabudnuteľné zážitky, ale aj dobrý pocit z vykonanej práce- to je výsledok spolupráce štyroch krajín a žiakov, ktorí participujú na spoločnom projekte Erasmus + pod názvom „Národnosť a identita“. 12 žiakov Gymnázia v Tvrdošíne sa v čase od 14.-19.2.2022 zúčastnilo mobility v Čechách (Rájec – Jestřebí). Návšteva Prahy, Brna, priepasti Macocha či Punkevní jaskyne, to sú len niektoré z aktivít, ktoré si pre žiakov zo Slovenska a Maďarska pripravili českí študenti. 

      Na mobilitu v Čechách bezprostredne nadväzovala mobilita na Slovensku. V aktivitách a navštívených miestach na našej krásnej Orave sme za tými českými nijako nezaostávali. Posúďte sami...Pridajte sa k našej gymnaziálnej rodine, cestujte a objavujte!

     • Olympiáda z nemeckého jazyka

     • Srdečne blahoželáme našim žiačkam, Táni Žuffovej zo sekundy a Anne Márii Hrubcovej zo sexty, ktoré reprezentovali našu školu na krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku. V konkurencii účastníkov z celého kraja sa obidve umiestnili na krásnom 5.mieste vo svojej kategórii. Ďakujeme a prajeme ešte veľa úspechov a chuť do zdokonaľovania sa v nemeckom jazyku.

     • eTwinning ETHNO - COLLABORATION BOOK

     • ,,...thank you for the great cooperation! Although we are quite far away, the students concluded that we have a similar tradition and a similar traditional costume.  We are looking forward to new collaborations.“
      Týmito slovami zhodnotila spoluprácu v rámci projektu ETHNO koordinátorka projektu z Chorvátska, pani učiteľka Pina Žilic´. Z predchádzajúcich aktivít vytvorila spoločnú eknihu COLLABORATION BOOK.
      Aktivity boli zamerané na prezentáciu krojov, ľudových nástrojov a piesní regiónu Moslavina a Oravy. Nové znalosti si mohli žiaci overiť pomocou kvízov.
      Vedeli ste, že 
      -    tradičné strunové nástroje z Moslaviny sa volajú tambure?
      -    vo výšivkách dominuje červená farba?
      -    dievčatá nosili vlasy zapletené do vrkočov a ozdobené stužkami?
      -    tradičná pieseň sa volá Široka je Moslavina?


       

     • OLYMPIÁDA VO FRANCÚZSKOM JAZYKU

     • Na Gymnáziu v Tvrdošíne sa konalo školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku (kategória 1B), na ktorom sa zúčastnilo päť súťažiacich z triedy Kvarta – všetci sa zaradili medzi úspešných riešiteľov.

      Na víťazných priečkach sa umiestnili:

      1.    Michaela Holubčíková

      2.    Laura Lujza Habovštiaková

      3.    Michal Tuhý

      Všetkým srdečne gratulujeme a tešíme sa z výborných výsledkov.V tomto roku do vyššieho kola súťaže postupujú až dvaja súťažiaci. Krajské kolo súťaže sa bude konať v pondelok 15. februára 2022 online formou.Držme im palce.

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.