• Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka - kategória C (žiaci tercie a kvarty)

     • V piatok 15. 10. 2021 sa v podobe online testu (onlineolympiady.sk) konalo školské kolo OSJL.
      Žiaci mali na vypracovanie testu 35 minút. Školského kola sa zúčastnilo 10 žiakov. 

      1.    miesto – Laura Lujza Habovštiaková
      2.    miesto – Michaela Holubčíková
      3.    miesto – Michal Tuhý
      4.    miesto – Stela Laurinčíková (zhodný počet bodov s 3. miestom, rozhodoval čas vypracovania)

      Všetkým zapojeným žiakom patrí pochvala za reprezentáciu školy. 
      Okresné kolo sa uskutoční 12. 11. 2021. Postupuje Laura Lujza Habovštiaková.

     • Dokáž, že si EXPERT!

     • Milí rodičia a žiaci,

      dávame Vám do pozornosti zaujímavú súťaž, v ktorej môžete dokázať, že ste EXPERT. V celoslovenskej súťaži EXPERT geniality show majú všetci žiaci šancu ukázať svoje kvality, niečo nové sa naučiť a získať titul EXPERT. A ak sa zadarí, tak aj zaujímavú cenu.

      Viac informácií nájdete na https://sutazexpert.sk, prípadne sa v škole môžete informovať u p. Ťapákovej či p. Masnicu. Ak Vás súťaž zaujme, tak sa môžete prihlásiť priamo na tej istej stránke a tiež uhradiť aj poplatok 5€ (po absolvovaní súťaže býva zvykom, že súťažiacim vráti škola 2€ späť). 

      Súťažiť sa bude v škole, prípadne online doma ak bude žiak, či trieda v karanténe. 

       


     • Gymts deťom v ohrození

     • Slovenská nadácia UNICEF vyhlasuje SMS súťaž pre školy s názvom POŠLI DOBRÚ SPRÁVU. Výnos zbierky bude použitý v zahraničí na podporu humanitárnych intervencií v rámci medzinárodnej kampane UNICEF Humanitarian Action for Children 2021, v krajinách: Južný Sudán, Afganistan, Ukrajina a v krajinách Blízkeho východu – Irak, Jordánsko, Libanon, Sýria.

      Zapojme sa a pomôžme deťom v ohrození!

     • Získali sme Národný certifikát kvality

     • Práca terajších sekundánov a terciánov, pod vedením p.uč. Dzurikovej a Masnicovej, na projekte eTwinning s názvom World of Rhythm (Svet rytmu) bola ocenená Národným certifikátom kvality.

      Cieľom projektu bolo zdieľať našu tradičnú hudbu a rytmy s partnermi z európskych krajín ako Grécko, Španielsko, Chorvátsko, Turecko a Poľsko. Projekt prepojil hudobnú výchovu, anglický jazyk a informatiku, pričom sa žiaci dozvedeli množstvo zaujímavostí o hudbe v iných krajinách, zlepšili si komunikačné zručnosti v anglickom jazyku a vyskúšali si prácu s rôznymi digitálnymi aplikáciami. Bol súčasťou vyučovacieho procesu, ktorý prebiehal prevažne dištančnou formou. Viac o našom projekte sa dozviete na webstránke https://worldofrhythm.webnode.sk/  Zapojeným študentom patrí veľká pochvala

     • Nadpis

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.