• Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka - kategória C (žiaci tercie a kvarty)

     • V piatok 15. 10. 2021 sa v podobe online testu (onlineolympiady.sk) konalo školské kolo OSJL.
      Žiaci mali na vypracovanie testu 35 minút. Školského kola sa zúčastnilo 10 žiakov. 

      1.    miesto – Laura Lujza Habovštiaková
      2.    miesto – Michaela Holubčíková
      3.    miesto – Michal Tuhý
      4.    miesto – Stela Laurinčíková (zhodný počet bodov s 3. miestom, rozhodoval čas vypracovania)

      Všetkým zapojeným žiakom patrí pochvala za reprezentáciu školy. 
      Okresné kolo sa uskutoční 12. 11. 2021. Postupuje Laura Lujza Habovštiaková.

     • Dokáž, že si EXPERT!

     • Milí rodičia a žiaci,

      dávame Vám do pozornosti zaujímavú súťaž, v ktorej môžete dokázať, že ste EXPERT. V celoslovenskej súťaži EXPERT geniality show majú všetci žiaci šancu ukázať svoje kvality, niečo nové sa naučiť a získať titul EXPERT. A ak sa zadarí, tak aj zaujímavú cenu.

      Viac informácií nájdete na https://sutazexpert.sk, prípadne sa v škole môžete informovať u p. Ťapákovej či p. Masnicu. Ak Vás súťaž zaujme, tak sa môžete prihlásiť priamo na tej istej stránke a tiež uhradiť aj poplatok 5€ (po absolvovaní súťaže býva zvykom, že súťažiacim vráti škola 2€ späť). 

      Súťažiť sa bude v škole, prípadne online doma ak bude žiak, či trieda v karanténe. 

       


     • Gymts deťom v ohrození

     • Slovenská nadácia UNICEF vyhlasuje SMS súťaž pre školy s názvom POŠLI DOBRÚ SPRÁVU. Výnos zbierky bude použitý v zahraničí na podporu humanitárnych intervencií v rámci medzinárodnej kampane UNICEF Humanitarian Action for Children 2021, v krajinách: Južný Sudán, Afganistan, Ukrajina a v krajinách Blízkeho východu – Irak, Jordánsko, Libanon, Sýria.

      Zapojme sa a pomôžme deťom v ohrození!

     • Získali sme Národný certifikát kvality

     • Práca terajších sekundánov a terciánov, pod vedením p.uč. Dzurikovej a Masnicovej, na projekte eTwinning s názvom World of Rhythm (Svet rytmu) bola ocenená Národným certifikátom kvality.

      Cieľom projektu bolo zdieľať našu tradičnú hudbu a rytmy s partnermi z európskych krajín ako Grécko, Španielsko, Chorvátsko, Turecko a Poľsko. Projekt prepojil hudobnú výchovu, anglický jazyk a informatiku, pričom sa žiaci dozvedeli množstvo zaujímavostí o hudbe v iných krajinách, zlepšili si komunikačné zručnosti v anglickom jazyku a vyskúšali si prácu s rôznymi digitálnymi aplikáciami. Bol súčasťou vyučovacieho procesu, ktorý prebiehal prevažne dištančnou formou. Viac o našom projekte sa dozviete na webstránke https://worldofrhythm.webnode.sk/  Zapojeným študentom patrí veľká pochvala