• Titul Škola eTwinning

     • Získať označenie Škola eTwinning je najvyššia méta, ktorú môže škola v eTwinningu dosiahnuť. Je ocenením pre vedenie školy a pre celý školský kolektív nielen za prácu na kvalitných eTwinning projektoch, ale aj to že je škola vzorom v podpore profesijného rozvoja svojich zamestancov, v oblasti e-bezpečnosti, vo využívaní IKT,  v inovatívnych pedagogických prístupoch a v podpore kooperatívneho učenia sa žiakov aj učiteľov. Titul je udeľovaný Centrálnou podpornou službou eTwinning v Bruseli.

     • FRANCÚZSKE HVIEZDY

     • Šafran je ojedinelá a vzácna korenina, ktorá v kuchyni nesmie chýbať. Napriek faktu, že francúzštinárov je ako šafranu, sme kreatívni, aktívne sa zapájame do školských akcií a vieme sa postarať o zábavu a okoreniť vyučovanie.

      V tomto polroku trieda KVINTA zahviezdila na hudobnej súťaži GYMSTAR, kde s francúzskou piesňou „Dernière danse“ (video z nácviku) vyhralaaa. Silu kolektívu ukázali študenti famóznym zborovým spevom. Bohatý a rozmanitý hudobný sprievod (priečna flauta, husle, piano, elektrická gitara a v pôvodnej verzii aj trúbka) ponúkol poslucháčom z gymnázia v Tvrdošíne umelecký zážitok na vysokej úrovni.

      Prvé miesto v súťaži prinieslo kvintánom zaslúženú odmenu.Ikonickú pochúťku „fraisier“ (jahodovú tortu) si vychutnali spolu s návštevou priamo z Francúzska. Gaspard je dobrovoľník, ktorého na Slovensko prilákali aktivity OZ VIAC. Má maturitu z francúzskeho a nemeckého jazyka, hovorí plynule po anglicky a učí sa slovenčinu. Dávno sa chcel naučiť jeden zo slovanských jazykov a milo vás prekvapí, koľko toho po pár týždňoch už vie povedať.

      Spoločne sme si pripomenuli medzinárodný deň piknikov, a v rámci týždňa dobrovoľníctva nám Gaspard demonštroval základy francúzskeho bojového umenia – CANNE DE COMBAT – ktoré bolo zaradené aj na olympijských hrách v roku 1924 v Paríži. Vďaka tomuto športu je možné získať užitočnú kompetenciu sebaobrany a konverzácie s Gaspardom určite prinesú dobrú skúsenosť a zvýšia cudzojazyčné kompetencie našim francúzštinárom. Tešíme sa na nové stretnutie v septembri.

      Želáme Vám BONNES VACANCES – krásne prázdniny.

     • STARKÍ TO ROBILI COOL


     • V týchto dňoch trieda tercia ukončila práce na projekte eTwinning "Grandpa, let's eco-sustain the future", v ktorom spolupracovali s Talianskou školou z mesta Dolo neďaleko Benátok. Zamerali sa na udržateľný rozvoj a život s čo najmenším negatívnym dopadom na prírodu. Rozhodli sa učiť od starých rodičov, čím sa posilnili aj vzťahy v rodinách a žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavostí o živote v minulosti. Získané poznatky navzájom zdieľali v online stretnutiach, jedni druhým dali výzvu - Taliani mali za úlohu vyrobiť koberčeky zo starého oblečenia a naši žiaci varili chutné jedlá zo zvyškov potravín. Projekt sme zakončili stretnutiami so starkými.

     • Roboty na našej škole

     • V školskom roku 2022/23 žiaci našej školy opäť dostali možnosť naučiť sa skonštruovať a naprogramovať jednoduché roboty zo systému Lego Mindstorm a to v rámci Rozvojového krúžku. Skvelo sa podarila hypnotizujúca kobra, hravý psík či robotický tank. Tešíme sa, že sme našim žiakom mohli poskytnúť rozvoj aj v tejto, dnes tak perspektívnej oblasti. 

     • EXKURZIA Smižany, Košice

     • Posledná projektová exkurzia bola pre študentov I. A, II. A a sexty výzvou. V  Smižanoch pri Spišskej Novej Vsi sa stali súčasťou vedeckej výpravy, ktorá sa snažila vyriešiť „ZÁHADU BERMUDSKÉHO TROJUHOLNÍKA.“ Počas letu za dobrodružstvom však nastali nečakané komplikácie. Dokázali si s nimi poradiť? Určite áno. Najkratší čas,  ktorý potrebovali sextáni na zvládnutie únikovej hry nájdete vo fotoalbume :)

      Podobná úniková hra z lietadla sa nachádza až v 1600 km vzdialených Helsinkách.

      Okrem mozgových závitov naši študenti potrénovali svaly a reflexy v hre squash, bedmintone, stolnom futbale či virtuálnej realite.

      Svoje putovanie sprevádzané počasím snáď troch ročných období ukončili v Košiciach.

     • Škola priateľská k deťom

     • Gymnázium Tvrdošín sa v školskom roku 2022/2023 opätovne zapojilo do spolupráce s organizáciou UNICEF. Splnili sme všetky kritériá a tešíme sa zo získania titulu Škola priateľská k deťom.

     • ZMUDRI ŠKOLA

     • Gymnázium Tvrdošín získalo v školskom roku 2022/2023 za absolvovanie niekoľkých sérií programu ZMUDRI titul ZMUDRI ŠKOLA. Zároveň bude každému zo študentov odovzdaný certifikát.

     • ,,EP v kocke" prednáška o Európskej únii

     • Dňa 22. 6. 2023 sa žiaci septimy a III. A zúčastnili prednášky o Európskom parlamente vedenej zástupcami z EUROPE DIRECT Bratislava. Prednášku v závere spestril Kahoot kvíz, v ktorom žiaci preukázali svoje vedomosti o EÚ či EP a boli ocenení aj pochvalou od samotných prednášajúcich.

     • Deň životného prostredia 🌿5. jún 2023

     • ,,Tu od vekov sme navždy, každý s každým, pevne jedným večným kruhom spojení," spieva Pocahontas - dcéra indiánskeho náčelníka pri stretnutí s anglickými dobyvateľmi. Indiáni mali silné puto s prostredím, v ktorom žili, a rovnako tak naši predkovia, od ktorých si môžeme brať príklad i dnes.

      Svetový deň životného prostredia sme si pripomenuli vďaka aktivitám žiakov z PRA a KTA. Vyskúšali sme si rozlišovanie byliniek, presádzanie levandule, zahrali si zvieracie sudoku, prevetrali vedomosti v náučnom kvíze, prihlásili sa do cyklistickej iniciatívy ,,Do práce/školy na bicykli" a dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí o trvalo udržateľnom rozvoji, mokradiach a pralesoch na Orave.

      Cez prestávku zazneli tóny piesne ,,Farby vetra" v rôznych jazykoch a premietali sa fotografie environmentálnych záťaží ako nelichotivé memento ľudskej ,,civilizácie".

      KAHOOT súťaž má svojich víťazov. Srdečne gratulujeme!

      Životné prostredie má veľký význam pre človeka i ostatné živé tvory. Či už mu svoju pozornosť venujeme, či nie, každý deň ovplyvňuje náš život. Máme moc si ho zlepšiť a zveľadiť ako jednotlivci aj ako komunita.

      ,,Zem je aj tvoj štedrý dom, ale doma budeš v ňom až keď..."

      Slová z rozprávky sú nadčasové a veľmi aktuálne. Vezmime si ich k srdcu.

      💗 S láskou gymnázium TVRDOŠÍN

     • Európske certifikáty kvality

     • V týchto dňoch nám boli Európskou komisiou udelené certifikáty kvality za projekty eTwinning, ktoré sme realizovali v minulom roku. Ide o projekty Ethno, Fair Play? a Food Groove. Tešíme sa, že práca našich žiakov a učiteľov (Mgr. Masnicovej a Mgr. Dzurikovej) bola ocenená aj na tejto najvyššej úrovni. 

     • Poďakovanie

     • Ďakujeme dobrovoľníkom, kolegom, rodičom, študentom a priateľom školy, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii zbierky.

     • Voľné pracovné miesto učiteľa/učiteľky GEO

     • Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

      Gymnázium, Školská 837, 027 44 Tvrdošín v súlade s § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledovnú informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.

      Škola: Gymnázium

      Sídlo: Školská 837, 027 44 Tvrdošín

      Požiadavky na uchádzačov:

      1. Kategória – učiteľ.
      2. Podkategória - učiteľ strednej školy.
      3. Druh pracovného pomeru - pracovný pomer na dobu určitú do 31. 8. 2024 s perspektívou trvalého pracovného pomeru.
      4. Termín nástupu - od 1. septembra 2023.
      5. Pracovný úväzok – plný (100%).
      6. Kvalifikačné predpoklady - podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo GEOGRAFIA v aprobácii s iným predmetom.
      7. Náplň práce - vyučovanie všeobecnovzdelávacieho predmetu GEOGRAFIA v aprobácii s iným predmetom.
      8. Platové podmienky - plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády SR č. 220/2022 Z. z. podľa Prílohy č. 1 aktuálneho nariadenia vlády o platových tarifách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
      9. Iné požiadavky - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť preukázaná odpisom z registra trestov (predkladá sa pri nástupe).
      10. Termín dodania žiadosti - do 21. 6. 2023 poštou na adresu školy, osobne, alebo e-mailom na adresu gymts@vuczilina.sk.

      Podmienky pre zaradenie uchádzačov do výberového konania:

      Žiadosť o prijatie do zamestnania (s telefonickým a e-mailovým kontaktom).

      Profesijný životopis.

      Doklady o vzdelaní a profesijnom rozvoji (fotokópie).

      Súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/GDPR.

      Pozvanie na výberové konanie bude uchádzačom oznámené.

      Škola si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov.

      V prípade uzavretia pracovného pomeru:

      Odpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).

      Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesná a duševná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti).

       

      Mgr.  Matúš Chren

      riaditeľ gymnázia

       

     • Voľné pracovné miesto učiteľa/učiteľky TEV

     • Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

      Gymnázium, Školská 837, 027 44 Tvrdošín v súlade s § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledovnú informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.

      Škola: Gymnázium

      Sídlo: Školská 837, 027 44 Tvrdošín

      Požiadavky na uchádzačov:

      1. Kategória – učiteľ.
      2. Podkategória - učiteľ strednej školy.
      3. Druh pracovného pomeru - pracovný pomer na dobu určitú do 31. 8. 2024 s perspektívou trvalého pracovného pomeru.
      4. Termín nástupu - od 1. septembra 2023.
      5. Pracovný úväzok – plný (100%).
      6. Kvalifikačné predpoklady - podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA v aprobácii s iným predmetom.
      7. Náplň práce - vyučovanie všeobecnovzdelávacieho predmetu TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA v aprobácii s iným predmetom.
      8. Platové podmienky - plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády SR č. 220/2022 Z. z. podľa Prílohy č. 1 aktuálneho nariadenia vlády o platových tarifách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
      9. Iné požiadavky - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť preukázaná odpisom z registra trestov (predkladá sa pri nástupe).
      10. Termín dodania žiadosti - do 21. 6. 2023 poštou na adresu školy, osobne, alebo e-mailom na adresu gymts@vuczilina.sk.

      Podmienky pre zaradenie uchádzačov do výberového konania:

      Žiadosť o prijatie do zamestnania (s telefonickým a e-mailovým kontaktom).

      Profesijný životopis.

      Doklady o vzdelaní a profesijnom rozvoji (fotokópie).

      Súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/GDPR.

      Pozvanie na výberové konanie bude uchádzačom oznámené.

      Škola si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov.

      V prípade uzavretia pracovného pomeru:

      Odpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).

      Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesná a duševná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti).

       

      Mgr.  Matúš Chren

      riaditeľ gymnázia

     • Do práce na bicykli

     • Dnešným dňom začína 10. ročník národnej kampane do práce na bicykli.

      Kampaň trvá od 1. 6. - 30. 6. 2023.

      Zaregistrovať môžete svoj tím do 7. 6. 2023 na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu

      Ako na to?

      Do súťaže sa môžu zapojiť aj tí, ktorí chodia do školy pešo či cestujú autobusom.

      Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré sa do súťaže zaregistrujú, a tak potvrdia, že budú v období od 1. do 30. júna 2023 dochádzať do práce na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu.

      Súťaže sa môžu zúčastniť aj tímy študentov z rovnakej školy, ktorí sa do súťaže zaregistrujú, a tak potvrdia, že budú v období od 1. do 30. júna 2023 dochádzať do školy na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu.

      Títo študenti musia v deň začiatku kampane, t.j. 1.6.2023, dosiahnuť vek minimálne 15 rokov. V prípade, že je vek súťažiaceho nižší ako 15 rokov, je povinný jazdiť do školy/škôlky v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.

      Do súťaže sa môžu prihlásiť tímy iba v tých mestách, ktorých samosprávy sú oficiálne zaregistrované do súťaže. Naša samospráva - TVRDOŠÍN

      Jeden tím môže mať 2 – 4 členov.

      Všetkých členov tímu do súťaže prihlasuje vedúci tímu. Trasy si členovia zapisujú sami.

      Súťažiaci si pri evidencii vyberá z týchto možností:

      bydlisko – zamestnanie: cesta z miesta bydliska do zamestnania

      zamestnanie – bydlisko: cesta zo zamestnania do miesta bydliska

      Po zvolení si smeru jazdy si súťažiaci následne zvolí spôsob prepravy vo vybranom smere: Bicykel, Pešo, MHD/autobus alebo Auto.

      Do súťaže sa započítavajú iba „obvyklé“ cesty do práce/školy a z práce/školy.

      Za jeden deň je možné absolvovať maximálne 2 súťažné jazdy.

       

      Náš učiteľský tím GYMTS je pripravený. Pridajte sa aj VY!

       

       

       

       

     • Nadpis

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.