• Slávnostné otvorenie školského roka

     • Vážení rodičia a milí žiaci, 

      prázdniny pomaličky končia a začína školský rok. Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční  5. 9. 2022 o 8.00 pred budovou školy (v prípade nepriaznivého počasia v športovej hale).

      Na základe pokynov MŠVVaŠ SR rodič/plnoletý žiak predkladá prostredníctvom Edupage (žiadosti/vyhlásenia) alebo v papierovej podobe „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

      Po každom prerušení školskej dochádzky v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) predkladá rodič/plnoletý žiak vyhlásenie opätovne. 

      Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom/rúškom nemusí byť.

       

      Link na tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti: https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf

       

      S prianím pekného dňa

      Matúš Chren

      riaditeľ školy

     • Certifikáty kvality

     • Všetky tri projekty eTwinning, ktoré sme realizovali v školskom roku 2021/22 (učiteľky Mgr. Mariana Masnicová a Ing. Mgr. Žofia Dzuriková) získali národné certifikáty kvality. V projekte Ethno sa študenti prímy a sekundy dozvedeli o tradíciách, ľudovej hudbe a umení u nás i v Chorvátsku. V projekte Food Groove terciáni a kvartáni spájali tému jedla s umením a ekológiou, pričom spolupracovali s Rakúskom, Írskom, Španielskom, Moldavskom a Bulharskom. Projekt Fair play? bol zameraný na šport, jeho históriu a etiku. Pracovali na ňom tretiaci spolu s Talianmi a Španielmi. Projekty boli začlenené do školského vyučovania. Pomohli žiakom rozvíjať jazykové i digitálne kompetencie, zvýšiť motiváciu a spájať výučbu s reálnym životom. 

      Ocenenie projektov certifikátmi kvality znamená, že sme odviedli dobrú prácu na celonárodnej i európskej úrovni.  Zúčastneným študentom patrí veľká pochvala! 

       

       

      ​​​​​​​

     • Nadpis

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.