• Slávnostné otvorenie školského roka

     • Vážení rodičia a milí žiaci, 

      prázdniny pomaličky končia a začína školský rok. Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční  5. 9. 2022 o 8.00 pred budovou školy (v prípade nepriaznivého počasia v športovej hale).

      Na základe pokynov MŠVVaŠ SR rodič/plnoletý žiak predkladá prostredníctvom Edupage (žiadosti/vyhlásenia) alebo v papierovej podobe „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

      Po každom prerušení školskej dochádzky v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) predkladá rodič/plnoletý žiak vyhlásenie opätovne. 

      Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom/rúškom nemusí byť.

       

      Link na tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti: https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf

       

      S prianím pekného dňa

      Matúš Chren

      riaditeľ školy

     • Certifikáty kvality

     • Všetky tri projekty eTwinning, ktoré sme realizovali v školskom roku 2021/22 (učiteľky Mgr. Mariana Masnicová a Ing. Mgr. Žofia Dzuriková) získali národné certifikáty kvality. V projekte Ethno sa študenti prímy a sekundy dozvedeli o tradíciách, ľudovej hudbe a umení u nás i v Chorvátsku. V projekte Food Groove terciáni a kvartáni spájali tému jedla s umením a ekológiou, pričom spolupracovali s Rakúskom, Írskom, Španielskom, Moldavskom a Bulharskom. Projekt Fair play? bol zameraný na šport, jeho históriu a etiku. Pracovali na ňom tretiaci spolu s Talianmi a Španielmi. Projekty boli začlenené do školského vyučovania. Pomohli žiakom rozvíjať jazykové i digitálne kompetencie, zvýšiť motiváciu a spájať výučbu s reálnym životom. 

      Ocenenie projektov certifikátmi kvality znamená, že sme odviedli dobrú prácu na celonárodnej i európskej úrovni.  Zúčastneným študentom patrí veľká pochvala! 

       

       

      ​​​​​​​