• Gymnázium darovalo krv

     • Krv je nenahraditeľná a dá sa získať iba darovaním. Je to ten najšľachetnejší a najväčší dar, ktorý darcu nič nestojí, no pre obdarovaného môže znamenať záchranu života a zdravia.

       Každý rok sa aj naši študenti (prvodarcovia, ale aj viacnásobní darcovia) zúčastňujú tejto krásnej akcie. Patrí im za to VEĽKE ĎAKUJEME 

     • Akadémia veľkých diel

     • Akadémia veľkých diel pri príležitosti 17. novembra pripravila pre učiteľov, študentov a rodičov moderovanú online diskusiu s režisérom Slavomírom Zrebným o súčasnom umení a jeho prepojení na veľké diala našej kultúry. O dôležitosti a potrebe rozprávania príbehov. Diskusia bude prebiehať online cez zoom 15 novembra o 18.00. Záujemcovia sa musia prihlásiť prostredníctvom formuláru

     • Deň dvojčiat a euroscola

     • Mali sme v škole Deň dvojčiat. Je to milá tradícia školskej rady, kde sa všetci, čo u nás študujú a pracujú, môžu s kamarátom obliecť za niečo, čo k sebe patrí. My, učiteľky francúzštiny a španielčiny sme sa v rámci projektu @euroscola obliekli za EU a UA. Našou tohtoročnou témou je Moja mapa Európy a spolu so šikovnými žiakmi už máme vyhrnuté rukávy.

     • Testovanie 9

     • Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) realizuje v školskom roku 2023/2024 celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov (školský zákon).

      Podľa §155 odseku 8 školského zákona sa testovanie uskutočňuje aj v

       a) gymnáziách a tanečných konzervatóriách s osemročným vzdelávacím programom, v ktorých sa ho zúčastňujú všetci žiaci 4. ročníka osemročného vzdelávacieho programu,

      a

       b) stredných školách s päťročným vzdelávacím programom, v ktorých sa ho zúčastňujú žiaci 1. ročníka päťročného vzdelávacieho programu prijatí na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy.

      Testovanie 9 sa uskutoční na všetkých ZŠ a gymnáziách, resp. stredných športových školách, s osemročným vzdelávacím programom s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským z predmetov matematika slovenský jazyk a literatúra.

      V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2023/2024 sa v školskom roku 2023/2024 uskutoční riadny termín Testovania 9 dňa 20. marca 2024 (streda) v priestoroch Gymnázia v Tvrdošíne.

      Náhradný termín testovania sa uskutoční 4. apríla 2024.

       

       

      Podrobné informácie a špecifikácie testov sú uvedené na webovej stránke:

      Základné informácie

      Špecifikácia testu z MAT

      Špecifikácia testu zo SJL

     • Exkurzia do Viedne

     • 26.10.2023 sme už tradične navštívili Viedeň. Deň otvorených dverí múzeí, galérií, či Parlamentu sme využili na návštevu Prírodovedného múzea, Dómu sv. Štefana, zámku Schönbrunn, ale aj zábavného parku Prater. Viedeň má stále čo ponúknuť, preto ju každoročne radi navštevujeme. 

     • Stužková

     • Naši múdri, krásni, milovaní najstarší zažili tento mesiac veľkú vec.

      Milí maturanti, stužkové ste zvládli na výbornú, užite si posledné mesiace v škole a držíme Vám palce na maturitách.

     • Program neformálneho vzdelavania pre triedu sekundu

     • Áno, boli sme na našej prvej chate a bola celkom výnimočná.

      A že čo sme tam robili?

      Varili, spoznávali, spoznávali sa, hrali sa, rozprávali, odpovedali, rozmýšľali, bežali, naháňali, tvorili, kreslili, plakali, vysvetľovali, zašpinili sa, umývali, upratovali, počúvali, hovorili, učili sa, spolupracovali, vytvárali stratégie, starali sa o seba navzájom a hlavne RÁSTLI.

      Veríme, že škola má poskytovať priestor nielen pre rast vedomostí, ale aj emočnej a sociálnej inteligencie a zručností, naučiť študentov premýšľať ako tímový hráč a poskytnúť im priestor pre objavenie svojho potenciálu. O program v tomto duchu sa postaral skvelý lektor neformálneho vzdelávania Michal Kuzar. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

      Ďakujeme

      Gymnázium Tvrdošín

     • Naši florbalisti

     • V stredu 25.10.2023 zabojovali naši stredoškolskí chlapci o titul Majstra okresu vo florbale. Pri vyrovnaných zápasoch rozhodol až posledný súboj o konečnom 3. mieste v turnaji.

     • Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy

     • Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy je o niečo starší (ako ten slovenský), má už 14. pokračovanie.

      Do projektu sa zapojili žiaci sekundy až kvarty. Naším partnerom v projekte bolo Krkonošské gymnázium z Vrchlabí. A téma? Inšpirujúci svet rozprávok, básní a príbehov.

      Tešíme sa na záložky z partnerskej školy.

     • Silná ruka

     • Okresné kolo súťaže v pretláčaní rukou sa konalo v Športovej hale Javor Tvrdošín. Z našej školy sa zúčastnili 2 súťažiaci: Michal Hucík  (SPA) v kategórii chlapcov nad 15 rokov +80kg a Alexandra Jarošová v kategórii dievčat nad 15 rokov +60kg. Alexandra obsadila vo svojej kategórii 1. miesto. Gratulujeme a ďakujeme.

     • Záložka do knihy spája slovenské školy

     • V októbri, medzinárodnom mesiaci školských knižníc, sa uskutočnil 12. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské školy. Partnerskou školou bolo po druhýkrát Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove.

      Téma 12. ročníka  - HRDINOVIA DETEKTÍVNYCH ROMÁNOV - bola blízka milovníkom napínavých príbehov. Najznámejšou románovou postavou detektíva je určite Sherlock Holmes z pera anglického lekára sira Arthura Conana Doyla. Svedčí o tom počet záložiek, ktoré naši žiaci vyrobili. Okrem tvorby záložiek si žiaci vyskúšali svoj dôvtip pri hľadaní indícií a otváraní zámkov v escape room od Dávida Králika. Táto hra bola zameraná na ďalšiu známu postavu Hercula Poirota. A vedeli ste, že aj písanie dobrej detektívky má svoje pravidlá?

      Zahrajte sa aj VY!

     • NÁRODNÝ CERTIFIKÁT KVALITY

     • V týchto dňoch nám bol udelený Národný certifikát kvality za projekt v rámci eTwinningu GRANDPA, LET'S ECO-SUSTAIN THE FUTURE, ktorý sme realizovali v minulom školskom roku s triedou KVARTA (vlani tercia). Projekt bol zameraný na udržateľný rozvoj a spoluprácu medzi generáciami v rodine. Naším projektovým partnerom bola talianska škola z mesta Dolo pri Benátkach. 

      Tento rok rozbiehame dva nové projekty eTwinning: WELLBEING AT SCHOOL (Pohoda v škole) s triedou KVINTA a matematický projekt MATH MASTERS (Páni matematiky) s triedou KVARTA. Spolupracujeme so školami v Turecku, Francúzsku, Španielsku, Portugalsku a Moldavsku. Žiaci  budú komunikovať v anglickom jazyku, zdokonaľovať v angličtine, digitálnych zručnostiach i matematike. Výhodou týchto projektov je, že prepájajú viaceré vyučovacie predmety, učia žiakov projektovým zručnostiam, zodpovednosti a spolupráci. 

     • Technická olympiáda

     • Naši žiaci sekundy, tercie a kvarty dostali možnosť otestovať si svoju technickú zdatnosť 11. októbra 2023, keď sa uskutočnilo školské kolo Technickej olympiády. V kategórii A celkovo súťažilo 11 žiakov. Všetkým ďakujeme za účasť a blahoželáme k dosiahnutým výsledkom. Popredné miesta získali:

      1. Ema Ďaďová, KVA

      2. Bianka Vrabčeková, TRA

      3. Nela Drndášová, KVA

      Prvé dve žiačky nás budú reprezentovať na okresnom kole súťaže. 

      Gratulujeme a ďakujeme 

     • Bažantský

     • utorok 17. októbra 17:00 nad hasičmi

      Bažant(ský)

       

      Keď chcel bažant

      lampu zažať,

      aby bažanticu lepšie videl,

      položil krídlo na vypínač.

       

      Mal pár ozaj krásnych krídel.

       

      No urobil to celkom ináč,

      ako to robil bežne.

      Nezažal, ešte viacej zhasol.

       

      Nemyslel na to ako na žart

      a do tmy hrkútal jej básne nežné

      zamilovaným krehkým hlasom.

       

      Sú jednoducho veci, čo sú nad soľ...

       

      Bol to fakt celkom zlatý bažant.

     • Študentská kvapka krvi

     • Pozývame všetkých darcov aj tých, ktorí chcú darovať krv prvýkrát na Študentskú kvapku krvi.

      Odber sa uskutoční 10. 11. 2023 o 8.00 - 10.00 h v priestoroch prízemia  ZŠ Márie Medveckej.

      Záujemcovia z nášho gymnázia sa môžu prihlásiť u p. p. Košarišťanovej.

      Ďakujeme, že pomáhate.

       

       

     • Erasmus days 2023

     • V čase od 9. do 14.10.2023 Európska únia vyhlásila dni Erasmu, 6 dní osláv programu Erasmus + na propagaciu zručností naprieč celou Európou. Aj naša škola je súčasťou Erasmus komunity. Od roku 2015 sa zapojila do 6 projektov, zorganizovala viaceré prezentacie a exkurzie. Sme presvedčení, že aj vďaka Erasmu je vzdelávanie na našej škole kvalitnejšie a atraktívne pre našich študentov.

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.