• Získali sme titul Škola eTwinningu

     • Gymnáziu v Tvrdošíne bol udelený prestížny titul "eTwinning school" - Škola eTwinningu. Tento titul sa udeľuje školám, v ktorých viacerí učitelia využívajú pri vyučovaní zážitkovú formu učenia prostredníctvom projektov eTwinning. Pedagógovia Gymnázia sa priebežne vzdelávajú v používaní moderných metód a technológií, spolupracujú so zahraničnými učiteľmi a snažia sa školu otvoriť pre miestnu komunitu rôznymi aktivitami. Prostredníctvom eTwinningu chce škola poskytovať svojim študentom ešte viac možností rozvoja.

     • Najnovší úspech študentov SEKUNDY

     • WE LEARN - WE SHARE je názov projektu eTwinning, ktorý sme tento rok realizovali s triedou SEKUNDA. V spolupráci s Francúzskom a Tureckom sa študenti učili zaujímavosti o týchto krajinách prostredníctvom kvízov a spoločnej prezentácie. Súčasťou projektu bolo zdieľanie s handicapovanými ľuďmi, tvorba interview so zdravotne znevýhodneným človekom a hranie kvízov v rodinách. Zaujímavá bola vianočná aktivita, keď si žiaci vymenili balíky so špecialitami z daných krajín a potom nasledovala ochutnávka!

      Za projekt nám bol udelený Národný certifikát kvality.   

     • CvoHol-ky postupujú do Brna!

     • Napriek nepriaznivým okolnostiam sa Barborke a Miške zo sekundy podarilo 7. 4. 2020 absolvovať online kolo Prezentiády prostredníctvom MS Teams (podľa pôvodných pravidiel) a dostať sa do finále. Vo svojej prezentácii Svet bez hraníc sa zamýšľali nad stanovením hraníc v rôznych oblastiach nášho života.

      Blahoželáme😍


       

       

     • Linky pomoci

     • Linka detskej istoty nonstop/bezplatne/anonymne/telefón 116 111

      Internetová linka dôvery pre mladých chat/email/anonymne
      od 7.00 – 00.00 hod.  www.IPcko.sk

       

      Centrum pedag.-psych.poradenstva a prevencie Námestovo
      od 8.00 – 22.00 hod. 0911 127 111

      ÚPSVR Námestovo - sociálnoprávna ochrana detí a sociálnej kurately

      043 2445 600, 0917 955 500

      Centrum pedag.-psych. poradenstva a prevencie Tvrdošín
      od 8.00 -  16.00 hod. 0911 539 116

      súkromné Centrum pedag.-psych. poradenstva a prevencie Tvrdošín  

      od 8.00 – 16.00 hod. 0948 878 875

      Zariadenie núdzového bývania pre matky s deťmi Rabča 0914 320 520

      Linka dôvery Nezábudka  nonstop/bezplatne/anonymne 0800 800 566

      Národná linka pre ženy zažívajúce násilie
      nonstop/bezplatne  0800 212 212  

      V prípade nebezpečenstva polícia 158

     • Veľká noc

     • Krásne prežitie veľkonočných sviatkov, veľa zdravia, lásky a pohody Vám zo srdca želajú pracovníci Gymnázia v Tvrdošíne.

     • Vzducholoď 24

     • práve vyletela Vzducholoď 24

       

      extraliga v našej škole; kariérne poradenstvo; okresná olympiáda; mladá láska nehrdzavie tiež; ples; svet médií; deň otvorených dverí; simulované študentské parlamentné voľby; zabudnuté slovensko; fašiangy; černobyľ

       

     • Vylosovali sme víťaza trička AFS!

     • Vďaka návšteve našej školy, Gymnázia v Tvrdošíne, ste sa mohli počas dňa otvorených dverí, 30. januára 2020, dozvedieť viac o organizácii AFS, s ktorou škola spolupracuje už viac ako 6 rokov. V rámci aktivít AFS navštívili naši žiaci Taliansko (3x), Turecko, hosťovali zahraničných študentov, zúčastnili sa zaujímavých workshopov a výletov. Každý, kto sa zastavil pri stánku AFS, sa mohol zapojiť do súťaže o tričko AFS. Jedného žiaka sme vylosovali a výhercom sa stala Tatiana Žuffová!
      Srdečne blahoželáme!

     • Škola priateľská k deťom 2019/2020

     • Program, ktorý pomáha deťom na Slovensku aj vo svete k dôslednejšiemu dodržiavaniu ich práv.

      Nové kritériá:

      • Urobiť niektorú z aktivít podľa vlastného výberu pre minimálne 40 detí.
      • Zapojiť sa do 16. ročníka celoslovenskej zbierky MODRÝ GOMBÍK, ktorá prebieha v máji a vyzbierané peniažky putujú na pomoc deťom, ktoré sa ocitli v núdzi.
      • Vyplniť evaluačný formulár v 2. polroku školského roka, ktorý slúži na zistenie našich skúseností, nápadov a pomôže pripravovať program na mieru.
      • Zorganizovať na škole akciu (napr. divadelné predstavenie, predaj oplátok, športové podujatie, koncert...). Finančné dary, ktoré sa vďaka tejto akcii získajú, budú venované deťom v krajinách, ktoré zasiahla humanitárna kríza a zároveň na podporu programu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM.

      Okrem kritérií pribudla v tomto školskom roku ďalšia novinka – Junior ambasádori UNICEF. V našej škole máme  dve ambasádorky - Timku Hučalovú a Zuzku Staroňovú – pripravené na zaujímavé aktivity so študentmi školy.

     • Olympiády v cudzích jazykoch

     • Naši študenti dostali možnosť ukázať svoje vedomosti v okresných kolách olympiády v anglickom a nemeckom jazyku.

      Dňa 15.1.2020 sa konalo OK olympiády v anglickom jazyku, kde sa naši študenti umiestnili takto:
      Kategória 1B – Anna Kozoňová  1. miesto
      Kategória 2A – Alena Hladká 1. miesto
      Kategória 1A – Oliver Veselý 2. miesto
      Kategória 2B – Alex Ončák 2. miesto

      Dňa 16.1.2020 naše Gymnázium hosťovalo OK olympiády v nemeckom jazyku, a získali sme tieto krásne umiestnenia:
      Kategória 2A –  Ema Sereková – 1.miesto
                                Ema Fukasová – 3. miesto
      Kategória 2B –  Kristián Kubík – 1. miesto
                                Zuzana Tarajová – 3. miesto

       

     • VZDUCHOLOĎ 23

     • začiatok šk. roka; projekty; svet okolo nás; bažantský; noc v škole; stužkové; šálka diskusie; keď má triedna narodeniny; rodičovsko-učiteľsko-študentský turnaj; vegánske hody; mikuláš; vianočný koncert; vianočné trhy; vianoce v dss

     • Maratón písania listov: Napíš list – daruj slobodu!

     • Solidarita, spolupatričnosť... Môžeme ju vyjadriť svojim blízkym, ale aj tým, o ktorých osudoch sa dozvedáme len sprostredkovane. Voči osudom  ľudí, vzdialených tisícky kilometrov, neboli naši študenti ľahostajní a podporili svojimi listami Magaia, tínedžera z Južného Sudánu, Jasaman z Iránu a mládež z Grassy Narrows v Kanade bojujúcu o budúcnosť a zdravie svojej komunity.

      Ďakujeme

     • VZDUCHOLOĎ 22

     • zakotúľané zo školského roka 2018/2019

      Práve vyletela zatkotúľaná VZDUCHOLOĎ 22:

      športujeme, tancujeme, hráme (sa); olympiády a súťaže; gymnaziálny ples; simulované študentské prezidentské voľby; escape room; rozlúčka s maturantmi; svetový deň životného prostredia; koniec školského roka

      ZOBRAZIŤ VIAC

       

     • Dobrovoľnícky pondelok s AFS

     • V pondelok, 25.11.2019 sme na škole privítali skupinu dobrovoľníkov AFS z Martina. Pripravili si pre nás workshop na tému Intercultural learning (ICL). Poznávali sme krajiny na základe typických znakov a stereotypov, učili sa ako kriticky myslieť a vypočuli si zaujímavé fakty o Indonézii vďaka Morin, zahraničnej študentke z Mataram v Indonézii.
      Organizácia AFS ponúka rôzne možnosti- môžte sa stať dobrovoľníkom, ísť študovať do zahraničia, hosťovať zahraničného študenta u vás doma alebo cestovať po svete.
      Príďte medzi nás, všetci ste vítaní!


     • MÁME ŠIKOVNÝCH PREKLADATEĽOV

     • 21. november 2019 bol dňom, keď vo všetkých členských krajinách Európskej únie, v rovnakom čase, študenti narodení v roku 2002 bojovali o najlepší preklad z cudzieho do materinského jazyka v súťaži JUVENES TRANSLATORES, ktorá je organizovaná Európskou komisiou. Každoročne je zo Slovenska vybratých 13 škôl – podľa počtu poslancov v Európskom parlamente. A tento rok bolo po troch rokoch vybraté aj naše Gymnázium. Zúčastnili sa jej študenti Gabriela Grešová, Marjam Bittarová, Alena Hladká a Alex Veselý. Najskôr absolvovali krátky „minikurz prekladateľstva“ pod vedením Mgr. Dzurikovej, takže mohli vedieť, ako majú správne postupovať. Spojili svoj talent a záujem o cudzie jazyky s usilovnosťou a výsledkom boli naozaj vynikajúce preklady. Výsledok súťaže sa však dozvieme až v januári. No a 2003-ky – už sa chystajte na budúci rok!!!

     • Projekt "Do sveta"

     • V dňoch 7.10.-13.10.2019, sme mali možnosť zažiť ďalší skvelý týždeň, vďaka projektu Do sveta. Projekt bol zameraný na životné prostredie, spracovanie biologického materiálu v podmienkach školy a na problematiku úbytku hmyzu v prírode. Cieľom projektu bolo vytvoriť vermikompostér a hmyzie domčeky, spoznávanie regiónu a v neposlednom rade pokračovanie v spolupráci s našou partnerskou školou v Českej republike, Gymnázium Rájec-Jestřebí.

      Prvý deň sme sa presunuli na hlavnú chatu do Oravíc. Počas pobytu v krásnej prírode Oravíc, sme si užili veľa zábavy a ukázali našim českým kamarátom zaujímavosti z nášho regiónu. V stredu večer sme sa pobrali domov aj so svojim českým kamarátom. Vďaka hosťovaniu, sme sa naučili veľa nových vecí a vybudovali si priateľstvá na celý život. V štvrtok nasledovala prehliadka našej školy. Po prehliadke nás čakala práca, ktorá bola jedným z hlavných bodov projektu. Pred začiatkom projektového týždňa, si každá škola pripravila svoj malý “ekoprojekt”. Českí študenti nám vysvetlili, na čo slúži vermikompostér a spoločnými silami sme ho vytvorili. Naša časť tímu predstavila tvorbu hmyzích domčekov. Do ruky sme chytili kladivo, spinkovačku a vyplnili sme ich materiálom, ktorý je vhodný pre hmyz. Večer sme sa zišli v budove školy, aby sme si užili náš posledný spoločný večer a zabavili sa. V piatok sme sa vydali na Roháče. Nádherné scenérie všetkým zobrali slová a ako odmenu sme mali možnosť ochutnať pravé slovenské špeciality na salaši v Oraviciach. Po spoločnom víkende v rodinách, sme v nedeľu prišli k autobusu plní dojmov. Aj keď sme boli veľmi šťastní, pri lúčení vypadla nejedna slza.

      Sme radi, že sme sa mohli zúčastniť tohto projektu nabitého zážitkami a aktivitami. Bola to nezabudnuteľná skúsenosť, ktorá nám dala veľa do života a veríme, že aj takýmto spôsobom pomôžeme nášmu životnému prostrediu. Ďakujeme hlavne učiteľom, či už českým, alebo slovenským za takúto možnosť. Už teraz sa tešíme na podobné projekty.