• Prosíme o hlasovanie

     • Terciáni sa zapojili do projektu eTwinning s názvom Grandpa, Let's Eco-sustain the Future. Cieľom projektu je komunikovať so starými rodičmi a hľadať spôsoby, ako žiť čo najviac bezodpadovo, ekologicky a udržateľne. Študenti práve vytvorili šesť jedinečných návrhov loga projektu. Prosíme vás o pomoc pri voľbe najvýstižnejšieho z nich. Ďakujeme. 

      HLASOVAŤ

     • Úspech v tenise

     • Naša Barborka Šašková sa stala majsterkou Žilinského kraja v štvorhre dorasteniek v tenise. Srdečne jej gratulujeme a držíme palce v ďalších súťažiach.

     • EURÓPA PRE MLADÝCH

     • Gymnázium Tvrdošín sa zapojilo do vzdelávacieho programu Ambasádorská škola
      Európskeho parlamentu. Vzhľadom na to, že sme splnili všetky kritériá a úlohy, dostali sme
      sa do siete EPAS (okrem nás je v Žilinskom samosprávnom kraji len osem takýchto škôl).
      Lucia a Viktória Garbiarová navštívili Štrasburg, kde sa stretli s vedúcim Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Róbertom Sermekom. 

     • Malá škola, ktorá robí veľké veci.

     • 14. decembra 2022 v rámci projektu Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu v Tvrdošíne
      žiaci I. A a III. A navštívili Technické múzeum v Brne. Rozšírili si vedomosti o optike,
      informačnej technike, výrobe a spracovaní kovov...  Skvelým zážitkom bola technická herňa,
      kde sa dalo zábavnou formou poučiť o rôznych zákonoch fyziky. No a tie potom aplikovať aj
      v praxi pri návšteve samotného Brna.
      Tešíme sa, čo nám prinesú ďalšie projektové exkurzie. 

     • JUVENES TRANSLATORES

     • Už niekoľko rokov sa študenti našej školy, pod vedením p. Dzurikovej, zapájajú do súťaže mladých prekladateľov Juvenes Translatores, ktorá sa koná pod záštitou Európskej komisie vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Z každej krajiny je do medzinárodného kola vyžrebovaných toľko škôl, koľko má krajina poslancov v Európskom parlamente. V tomto roku sme v žrebovaní nemali šťastie, ale zrealizovali sme naše školské kolo. Teší nás veľký záujem o preklad - súťaže sa zúčastnilo 17 žiakov. Z anglického jazyka prekladali oficiálny text určený pre tento ročník súťaže, ale vyhodnotený bol u nás v škole. Objavili sme viaceré prekladateľské talenty, študenti si vyskúšali nové zručnosti, jazykovú tvorivosť i slovnú zásobu. 

      Autorkou najepšieho prekladu je Michaela Holubčíková. Čestné uznania za kvalitné preklady získali ďalší študenti: L. Garbiarová, T. Kapráň, S. Bedrichová, N. Krileková, B. Borsík, K. Domiňáková, V. Mrzenová a N.Jarinová. Všetkým zúčastneným prajeme ešte veľa úspechov v prekladateľskej práci. ​​​​​​

      ​​​​​​​

      ​​​​​​​

      Spoločná fotka z odovzdávania diplomov a cien za Olympiádu v anglickom jazyku a Juvenes Translatores (6. 12. 2022)

     • Technická olympiáda

     • V školskom kole Technickej olympiády tento rok súťažilo až 15 žiakov (chlapcov i dievčat!), z toho traja v kategórii B (príma a sekunda) a 12-ti v kategórii A (tercia a kvarta). V kategórii B bol najlepší Pavol  Bistar zo sekundy a v kategórii A vyhrali 1. Filip Tuhý(KVA), 2. Matúš Nákačka (TRA) a 3. Adam Stanko (TRA). 

      Víťazi nás ďalej reprezentovali v okresnom kole, ktoré sa konalo v priestoroch Strednej odbornej školy technickej v Námestove, kde dvojica Tuhý-Nákačka získala pekné štvrté miesto, pričom boli aj úspešní riešitelia. Chlapcom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy. 

     • Hodina kódu

     • Projekt Hodina kódu začal ako jednohodinový úvod do informatiky. Bol navrhnutý tak, aby demystifikoval programovanie, zapojil viac ľudí do oblasti informatiky a poukázal na to, že základy programovania sa môže naučiť ktokoľvek. Odvtedy sa z neho stalo celosvetové hnutie oslavujúce informatiku, ktorého súčasťou je všetko od jednohodinových programovacích aktivít až po rozličné komunitné projekty. Túto kampaň podporuje viac ako 400 partnerov a 200 000 pedagógov po celom svete.

      Podujatie Hodina kódu sa koná každý rok počas Týždňa informatiky. V roku 2022 sa Týždeň informatiky konal 5. až 11. decembra. Týždeň informatiky sa koná na počesť narodenín počítačovej priekopníčky admirálky Grace Murray Hopperovej, ktorá sa narodila 9. decembra 1906.

      Žiaci našej školy sa zapojili do aktivít Hodiny kódu na hodinách informatiky. 

     • Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 30.11.2022 sa konalo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Súťaže sa zúčastnilo 28 žiakov, ktorí si zmerali sily v náročných úlohách z gramatiky, čítania a počúvania textu, ako aj rozprávania na danú tému. Súťažilo sa v 4 kategóriách, kde sa na prvých troch miestach umiestnili títo žiaci:

      kategória 1B
      1.miesto Ema Štefanová, tercia
      2.miesto Ema Ďaďová, tercia
      3.miesto Cyntia Fučková, Paula Mária Kubinčáková, tercia

      kategória 1C
      1.miesto Lili Ploransky, sekunda
      2.miesto Július Ploransky, príma

      kategória 2A
      1.miesto Jakub Lorinc, sexta
      2.miesto Adam Drndáš, sexta
      3.miesto Alena Rošťáková, Barbora Šašková, sexta

      kategória 2B
      1.miesto Nina Suľová, septima
      2.miesto Eva Nina Motyčáková, oktáva
      3.miesto Lucia Garbiarová, oktáva

      Všetkým zúčastneným ďakujeme, víťazom srdečne gratulujeme! 

     • Testovanie 9

     • Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) realizuje v školskom roku 2022/2023  celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov (školský zákon). Podľa § 155 odseku 8 školského zákona sa testovanie uskutočňuje aj v

       

      a) gymnáziách a tanečných konzervatóriách s osemročným vzdelávacím programom,

          v ktorých sa ho zúčastňujú všetci žiaci 4. ročníka osemročného vzdelávacieho programu, a

      b) stredných školách s päťročným vzdelávacím programom, v ktorých sa ho zúčastňujú

      žiaci 1. ročníka päťročného vzdelávacieho programu prijatí na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy.

      Testovanie 9 sa uskutoční na všetkých ZŠ a gymnáziách, resp. stredných športových školách, s osemročným vzdelávacím programom s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

       

      Podrobné informácie a špecifikácie testov:

      Základné informácie

      Špecifikácia testu z MAT

      Špecifikácia testu z VUJ

       

      V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2022/2023 sa v školskom roku 2022/2023 uskutoční riadny termín Testovania 9 dňa 22. marca 2023 (streda) v priestoroch Gymnázia v Tvrdošíne. Náhradný termín testovania sa uskutoční 4. apríla 2023.

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Školského kola Olympiády v AJ sa zúčastnilo celkovo 51 študentov našej školy. Súťažili v štyroch kategóriách. Boli testovaní z počúvania s porozumením, čítania, gramatiky a slovnej zásoby. Súťažiaci s najvyšším počtom bodov postúpili aj na ústnu časť - situačný dialóg a tvorbu príbehu.

      Prvé miesta si rozdelili takto:

      Kategória 1A:  1. Sofia Zaťková, 2. Karin Mariašová, 3. Dario Palider

      Kategória 1B: 1. Ema Slimáková, 2. Klára Barutová, 3. Tibor Jaško

      Kategória 2A: 1. Oliver Veselý, 2. Alexandra Matisová, 3. Timotej Zumrík

      Kategória 2B: 1. Anna Mária Hrubcová, 2. Lucia Garbiarová, 3. Slávka Podbieľančíková

      Všetkým zúčastneným ďakujeme a prajeme veľa radosti z učenia sa angličtiny aj naďalej! 

     • Anglický týždeň

     • Akčný anglický týždeň sa u nás uskutočnil 14.-18. novembra 2022. Zúčastnilo sa na ňom celkovo 41 študentov. Učili sa v dvoch skupinách s anglickými lektormi Martinom a Andrewom z agentúry Talk Talk. Štyri dni po 6 vyučovacích hodín študenti naozaj "museli" rozprávať po anglicky, avšak formou hier, súťaží a diskusií. Bolo to skvelé a na konci sa nám ťažko lúčilo, ale dúfame, že to nebolo naposledy. Ďakujeme lektorom aj škole, že nám takúto aktivitu umožnila. 

     • Erasmus + projekt a elektromobilita

     • Prebiehajúci Erasmus + projekt na našej škole začína mobilitou v Nemecku. Témou je životné prostredie a elektromobilita.
      15.11.2022 sme so žiakmi navštívili firmu MTS, ktorá vyrába montážne linky na výrobu komponentov aj do elektromobilov. Pán Ing. Roman Suľa nám veľmi zaujímavo predstavil fungovanie elektromobilov, novinky na trhu v tejto oblasti, ukázal nám výrobu montážnych liniek pre automobilky Audi, VW, Mercedes, Tesla a iné, previedol nás priestormi firmy. Taktiež nám spolu s manželkou, Mgr. Andreou Suľovou predstavili fungovanie firmy a odpovedali na otázky žiakov, ktorých prezentácia veľmi zaujala. Veľmi pekne ďakujeme za nesmierne zaujímavé a podnetné popoludnie, ktoré sme strávili v MTS.
      Všetky zaujímavosti a cenné informácie iste využijeme na stretnutí v Nemecku. 

     • Okresné kolo olympiády SJL

     • Vo štvrtok, 10. novembra, sa Emka Ďaďová - študentka tercie, zúčastnila okresného kola olympiády zo slovenského jazyka, kategória C. Nedosiahla postupové umiestnenie, ale jej počet bodov 36 bol len o osem bodov menej, ako mali víťazi starší o celý jeden školský rok. Emke blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu, prajeme chuť do ďalšieho súťaženia.

     • Manažérsky krúžok v MTS

     • Študenti IV.A sa 9. 11. v rámci projektového Manažérskeho krúžku vybrali na exkurziu do oravskej firmy MTS v Krivej. Prezreli si novú budovu, kancelárie, dielne a výrobné haly. Zistili, ako firma funguje, akými činnosťami sa zaoberá a aké profesie sa v nej môžu uplatniť. Mohli získať aj inšpiráciu pre podávanie prihlášok na vysoké školy, ktoré ich onedlho čaká. Obdivovali moderné vybavenie firmy a príjemné prostredie, v ktorom zamestnaci pracujú. Touto cestou tiež ďakujeme vedeniu MTS, že nám exkurziu umožnilo! 

     • Súťaž s eTwinningom: Škola, akú by som chcel/-a

     • Ako vidíte svoju budúcnosť? Ako si predstavujete svoju vysnívanú školu? Je to škola, v krásnom prostredí s veľkým ihriskom alebo taká s moderným vybavením? Zapojte sa do súťaže, v ktorej sa nekladú fantázii žiadne medze.

      eTwinning téma roka 2022 je "Naša budúcnosť: krásna, udržateľná, spoločná". Jej cieľom je inšpirovať učiteľov aj žiakov, aby premýšľali o svojej škole a prostredí, v ktorom sa vzdelávajú – čo ho robí pekným a príjemným.

      Do súťaže „Škola, akú by som chcel/-a“ sa môžete zapojiť tým, že vyplníte krátky dotazník https://bit.ly/MojaVysnivanaSkola, kde napíšete, do akej školy by ste radi chodili. Ak budete chcieť, môžete na záver dotazníka uviesť svoju e-mailovú adresu a budete zaradení do žrebovania o pekné ceny.

      Do súťaže „Škola, akú by som chcel/-a“ sa môžete zapojiť do 18. novembra 2022.

      Zo všetkých zapojených žiakov a študentov bude 24. novembra 2022 vyžrebovaných 20 výhercov, ktorí získajú pekné eTwinning ceny.

       

     • Logo projektu Evergreen

     • Ste zvedaví, ktoré logá postupujú do medzinárodného hlasovania?

      Výsledky:

      celkový počet hlasov - 45

      logo 1, autorka K. Jandurová zo sekundy - 11

      logo 2, autorka S. Zaťková zo sekundy - 5

      logo 8, autorka L. Sroková zo sekundy - 5

      Autorkám blahoželáme k postupu a všetkým hlasujúcim ďakujeme za podporu prác našich žiakov.

     • 13. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy

     •  

      Cieľom česko-slovenského projektu Záložka je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a tiež podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh.

      Žiaci zo Slovenskej republiky vytvorili  záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnili tému  projektu Môj literárny príbeh čaká na Tvoje prečítanie,a vymenili si ju so žiakmi z  pridelenej partnerskej školy z Českej republiky.

      Partnerom nášho gymnázia sa stalo Gymnázium v Krnove. Výsledok práce slovenských aj českých žiakov môžete vidieť na fotografiách. Všetkým účastníkom projektu ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník.

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.