• Informácia

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      ak potrebujete potvrdenia súvisiace so školským životom – potvrdenia na vydanie karty, rodinné prídavky... alebo prihlásenie na obed, vybavíte to na sekretariáte Gymnázia každý pracovný deň v čase od 7.00 do 14.30.

      S prianím pekného dňa

      Matúš Chren

      riaditeľ školy

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo

      Timka Hučalová (septima) - 1. miesto v prednese prózy a postup na krajskú prehliadku Vajanského Martin (G. G. Marquez Najkrajší utopenec na svete)

      Emka Dulková (1. A) - 2. miesto v prednese poézie (J. Ondruš Kohút)

     • Už máme výsledky súťaže EXPERT

     • Včera dorazili výsledky súťaže Expert. V školskom roku 2020/2021 máme 4 TOP EXPERTOV. Podľa pravidiel súťaže patrí tento titul súťažiacim, ktorí sa v celkovom poradí umiestnia na 1. - 100. mieste.

      V kategórii G12 získali titul TOP EXPERT

      • Ema Fukasová (II.A)
      • Samuel Muščík (I.A)

      V kategórii G34 sa môžu pýšiť titulom TOP EXPERT

      • Alex Veselý (septima)
      • Adam Ferenčík (septima)

       

      Titul EXPERT patrí zase tým, ktorí sa umiestnia v svojej téme v prvej štvrtine rebríčka. 

      • Matej Staroň (PRA) - Expert v téme Päť jazykov kultúry
      • Oliver Veselý (TRA) - Expert v téme Do you speak English?
      • Samuel Muščík (I.A) - Expert v téme Mozgolamy a zároveň Expert v téme Svetobežník
      • Ema Fukasová (II.A) -  Expert v téme Mozgolamy
      • Andrej Klčo (SPA) - Expert v téme Mozgolamy
      • Alex Veselý (SPA) - Expert v téme Svetobežník
     • Získali sme titul Škola priateľská k deťom 2020/2021

     • Ďakujeme všetkým študentom, rodičom a kolegom, ktorí sa zapojili do jednotlivých aktivít programu, či už tvorbou plagátov, výziev, účasťou na vzdelávacích aktivitách, účasťou v programe Svetový rodič, alebo finančnými príspevkami do našej výzvy Malý dar, veľká zmena.

      Spoločnými silami, ako hovorí výzva, umožňujme  deťom napĺňať ich potenciál!

      Ďakujeme!

     • Súťaž o najkrajší list 2021

     • 50. ročník medzinárodnej súťaže v písaní listov, ktorý každoročne vyhlasuje Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, už má svojich 5 víťazov. Srdečne blahoželáme našej žiačke Miške Holubčíkovej k získaniu 5. miesta.

      Téma 50. ročníka súťaže  bola aktuálna: Napíš list členovi rodiny o svojich skúsenostiach s COVID.19

      Úryvok z listu: ,,... Bolo to už dávno, keď  sa v Číne objavil prvý prípad koronavírusu. No Čína je ďaleko, tak načo riešiť, čo sa nás netýka. Ehm, ehm.  Vírus, ktorý bol tisíc kilometrov vzdialený, zrazu stál pri našich hraniciach a bez  povolenia sa cez ne prešmykol. Ľudia vykupovali trvanlivé potraviny ako je múka a ryža. Ten, kto zohnal toaleťák, sa s tým neváhal podeliť na Facebooku. Šili sa rúška zo starého oblečenia a snažili sme sa po známosti získať aspoň toľko dezinfekcie, ako je cestovné balenie šampónu. Všetci zásobovali svoje lekárničky rôznymi vitamínmi, ale kto mal Celaskon, ten bol pán. Náš obecný rozhlas to posunul na iný level. Niekoľkokrát denne po piesni ,,Slovensko moje, otčina moja“  (ktorú som potom dlho nemohla počuť) sa opakoval starostov príhovor. Vravel aj, že nás mladých nebudú vyháňať von. Pravdupovediac, aj keby ma niekto vyháňal, tak mi ani nenapadne vyjsť, tak som sa bála. A aj rodičia...

     • Klíma nás spája – mládež vysádza nádej


     • Stromy pri škole prekvapene stoja a ticho dumajú nad dvomi vykopanými jamami. Vari v UBIO uhynuli tarantuly? Nie, všetky živočíchy sú „elajv“. Dôvod zmien v školskom parku je iný. Vlastne, dôvodov je viac.


      Gymnázium Tvrdošín je výnimočná škola - to je známe. Bývalo zvykom, že triedy sadievali svoj triedny strom, o ktorý sa počas štúdia starali. Tento rok pokračujeme v akademickej dendrologickej uličke a chystáme sa vysadiť ďalšie tri stromčeky.


      Na jeseň „korona“ znemožnila túto činnosť, ale dnes sme sa nenechali odradiť ničím – ani nelichotivou predpoveďou počasia, ani písomkou z fyziky, a veru ani príchodom školskej inšpekcie – sme totiž neoblomní, nezastrašiteľní a najmä odhodlaní!


      Stromčeky už netrpezlivo čakajú pred školou a prechodivší zvedavci sa pýtajú: „Čo majú títo akční gymnazisti v pláne tentoraz?“.  Celú reportáž z tejto akcie si môžete prečítať na tomto odkaze - Reportaz.pdf

     • Správy  z Oravskej knižnice #4

      • Deň detí  knižnici. Na Detskom oddelení sme pre šetky deti pripravili deň plný cien z Kolesa šťastia. Každý, kto 1. júna prinesie na Detské oddelenie svoju obľúbenú knihu, môže si zatočiť kolesom šťastia a vyhrať tak peknú cenu. Ak radi čítate, neváhajte a príďte sa pochváliť a vyhrať pekné záložky, magnetky, hry, alebo členské zadarmo. Detské KOLESO ŠŤASTIA sa už točí.
      • V mesiaci jún sme pre erejnosť a školské skupiny pripraili 3 zaujímaé výstavy:
       • Na Detskom oddelení je pripravená výstava Leporelo #STOPONLINEGROOMING. Je to zaujímavá edukačná výstava, ktorú vám ponúkame v spolupráci s IPčkom. Je na aktuálnu tému kampane STALO SA TO, ktorá poukazuje na fenomén kybergroomingu, sexuálneho zneužívania a vykorisťovania mladých ľudí v online priestore.
       • Na vonkajšej terase na Oddelení beletrie nájdete od 4. júna výstavu Chránené vtáčie územie Horná Orava a Život v Záchrannej stanici v Zázrivej. Výstavy pre vás pripravila naša knižnica v spolupráci so Správou CHKO Horná Orava a Záchrannou stanicou pre zranené živočíchy v Zázrivej.
       • V spoločenskej a výstavnej miestnosti na II. poschodí je pripravená interaktívna výstava Andrey Nociarovej Mirjanskej s názvom Dialóg. Veľkoformátové maľby na plátno prezentujú ľudské telo, ale aj komunikáciu a jej formy. Výstava bude sprístupnená 4. júna a budete si ju môcť pozrieť do konca júna.
      • Pre školy sme spustili aj súťaž Komora babky Želky. Je to torivá súťaž pre deti 2. a 3. ročníka ZŠ, ktorú sme pripravili v spolupráci so spisovateľkou Katarínou Mikolášovou. Úlohou detí je dotvoriť alebo ilustrovať príbeh podľa lastnej fantázie a vyhrať tak zaujímavé vecné ceny. Súťaž trá do 21. júna. Všetky info nájdete tu: https://oraskakniznica.sk/sutaz-komora-babky-zelky/
      • Pre verejnosť a starších žiakov a stredoškolákov pripravujeme aj júnové popoludňajšie akcie po 16-tej hodine:
       • Na Medarda 8. júna popoludní to bude beseda Kde bolo, tam bolo spojená s autorskou čítačkou a autogramiádou Jozefa Medarda Slovíka a jeho víťaznej Knihy Oravy 2020 Gorazd Karol a zázračná bylina. Hosťom besedy bude aj ilustrátor Miroslav Knap.
       • V utorok podvečer 29. júna privítame na terase beletrie cestovateľa Tomáša Točeka, ktorý bude rozprávať o dvoch najkrajších trekoch po Islande Laugavegur a Fimmvörðuháls. Súčasťou podujatia Island s batohom bude aj premietanie fotografií z treku.
     • IQ olympiáda - výsledky

     • Celkom sa v kategórii Kategórii B (2. stupeň ZŠ a zodpovedajúce ročníky osemročných gymnázií) do súťaže zapojilo 9 222 riešiteľov, z toho v našom kraji 1464.

      Medzi 75% najlepších riešiteľov školského kola patria:


      1.     Zumrik, Timotej     kvarta     (kvantil - kraj 95.01, kvantil - celkom 95.05)     
      2.     Kováč, David     tercia    
      3.     Zumrík, Thomas     tercia  
      4.     Holubčíková, Michaela     tercia    
      5.     Kojdová, Marianna     príma    
      6.     Jaško, Tibor     sekunda   
      7.     Jarošova, Alexandra     sekunda

      Uznanie a pochvala patrí aj ďaším, ktorí sa zapojili do súťaže:

      Drndášová  Nela príma, Ferenčíková Sabína sekunda, Laurinčíková Stela sekunda, Lukáčiová Zuzana príma, Slimáková Ema príma, Žilincová Ema sekunda     

     • LEPŠÍME SA, VŠETCI SPOLU...

     • V hodnotení INEKO, ktoré každoročne zostavuje rebríček najúspešnejších škôl v rámci jednotlivých krajov, sme výrazne postúpili a umiestnili sa lepšie ako niektoré okolité gymnáziá. Aktuálne sme v zelenej zóne – škola s dobrými výsledkami žiakov.

      A čo sa hodnotilo? Napríklad aj mimoriadne výsledky študentov vo vybraných súťažiach, predmetových olympiádach, medzinárodných projektoch a programoch, prijímanie na vysoké školy, maturita...
                                                                                         

                                                                                                             TEŠÍME SA, SPOLU S VAMI...

     • Škola priateľská k deťom - Migrácia a jej dopady na vzdelávanie

     • Vzdelávanie na diaľku má určite množstvo nevýhod, my sme ho však využili  a spojili sme študentov troch ročníkov so školským koordinátorom Slovenskej nadácie pre Unicef Filipom Mročom. Témou online hodiny bola migrácia a jej dopad na vzdelávanie detí. Je rozdiel medzi migrantom a imigrantom? Koho považujeme za utečenca, cudzinca a vnútorne vysídlenú osobu? Aký dopad má migrácia na vzdelávanie detí? Prezentácia na danú tému, postrehy a otázky zo strany študentov vytvorili priestor na dlhšiu diskusiu. Mladí ľudia k dianiu vo svete určite nie sú ľahostajní.

     • VODA JE ŽIVOT

     • 22. 4. si pripomíname  Deň Zeme. Unicef nás upozorňuje na problém s dostupnosťou pitnej vody.  ,,Extrémne výkyvy počasia, zmeny vo vodných cykloch a vojnové konflikty, sťažujú prístup k bezpečným zdrojom pitnej vody, najmä pre najzraniteľnejšie deti. Každý deň zomiera viac ako 700 detí do piatich rokov života v dôsledku hnačiek spôsobených znečistenou vodou a nedostatočnou hygienou. 450 miliónov detí žije v oblastiach, v ktorých je s prístupom k vode extrémny problém. V mnohých oblastiach musia deti putovať denne za vodou dlhé kilometre. Namiesto času, ktorý by mohli stráviť v škole, zabezpečujú pre rodinu vodu. Taký je aj príbeh 13-ročnej Ayshe, ktorý na Vás čaká vo videu,“ hovorí Mária Sliacka, výkonná riaditeľka Unicef Slovensko, ktorá nedostatok vody zažila na vlastnej koži počas trojročnej misie na Ukrajine.

     • Úspech na krajskom kole olympiády z FRANCÚZSKEHO JAZYKA

     • Jubilejný 30. ročník olympiády z francúzskeho jazyka sa uskutočnil v marci ako býva zvykom, avšak v zmenenej forme – online.
      29. marca 2021 na krajskom kole OFJ reprezentovala Gymnázium Tvrdošín Laura Lujza HABOVŠTIAKOVÁ z tercie A. Vďaka svojim výnimočným vedomostiam z francúzštiny i francúzskych reálií získala vynikajúce 3. miesto v kategórii 1B.
      Ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

     • Eurocola onlnie zo Strassbourgu až k nám

     • V piatok 16.apríla 2021 sme sa v spájali s ostatnými školami z EÚ v rámci programu Euroscola, kde sme sa zúčastnili diskusií na tému „ Kybernetická bezpečnosť“ Dobre nám padlo, keď sme videli aj ostatných študentov z iných krajín, že fungujú ako my, mnohí doma uzatvorení alebo v škole pod prísnymi hygienickými pravidlami. Ale aspoň na malú chvíľu sme sa vrátili späť do sveta, aj keď len virtuálne a vyskúšali sme si komunikáciu v cudzích jazykoch.

      Ak by vás to to zaujímalo, ako sa to dá aj online, tak si môžete pozrieť....

       

       

     • Naše úspechy v matematických súťažiach 

     • Od začiatku školského roka sa mnohí žiaci zapojili do jednotlivých kôl matematických súťaží. Prvé úlohy sa riešili v domácom kole, tie ďalšie  v školskom kole. Najúspešnejší žiaci boli pozvaní na okresné kolá.  

       

      Výsledky okresného kola  MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY 

      Dňa 31. 3. 2021 sa konalo okresné kolo Matematickej olympiády.

      Zúčastnili sa ho naši dvaja žiaci Emka Žilincová (sekunda) a Dávid Kováč (tercia). Vo svojich kategóriách nás veľmi úspešne reprezentovali. Emka skončila na peknom štvrtom mieste a Dávid na piatom mieste. 

       

      Výsledky okresného kola  PYTAGORIÁDY 

      Dňa 14. 4. 2021 sa konalo okresné kolo Pytagoriády. 

      V kategórii P6 – (príma) nás reprezentovali: Emka Ďaďová, Nelka Drndášová, Mariannka Kojdová, Emka Slimáková, Adam Stanko, Matej Staroň a Tatiana Žuffová. 

      V tejto kategórii súťažilo 52 žiakov a našou najúspešnejšou bola Emka Ďaďová na 19. mieste. 

      V kategórií P7 – (sekunda) nás veľmi úspešne reprezentovali Radka Maďarová a Tatiana Pániková.  

      V tejto kategórii  súťažilo 29 žiakov. Obidve boli úspešné a skončili na peknom 6. a 7. mieste. 

      V kategórií P8 – (tercia) nás reprezentovali Michaela Holubčíková a Dávid Kováč. V tejto kategórii súťažilo 26 žiakov. 

      Milým prekvapením je tretie miesto Dávida Kováča, o ktorom vieme, že je veľmi šikovný matematik. 

       

       Gratulujeme všetkým súťažiacim  a ďakujeme za  úspešnú reprezentáciu našej školy.

     • Malý dar, veľká zmena

     • Malý dar, veľká zmena je názov fundraisingovej výzvy, ktorú pripravili Emka a Ninka zo sexty. Výzva je súčasťou programu Škola priateľská k deťom. Prečo chceme pomôcť, komu chceme pomôcť a ako chceme pomôcť vysvetľujú v texte výzvy. Každé dieťa má potenciál, vytvorme spolu podmienky, v ktorých by sa mohol rozvíjať.
      Človek nežije iba z lásky, ktorú prijíma, ale hlavne z tej, ktorú daruje.
      Zdieľaj túto výzvu a daruj aj ty.