• Klub zelene a prevencie, dobrovoľníctva a kreativity

     • Vďaka Výzve predsedu vlády SR sa nám podarilo vybudovať učebňu, ktorá slúži aj na komunitné, vzdelávacie a prevenčné aktivity. Už sme v nej absolvovali prvé prednášky zamerané na odstraňovanie patologických javov. V tejto peknej modernej miestnosti prebiehajú aj hodiny biológie. Tešíme sa a ďakujeme za podporu.

     • Erasmus + projekt s partnermi z Nemecka, Maďarska a Čiech pokračuje.

     • V poradí druhou týždennou mobilitou žiakov pokračuje Erasmus + projekt na našej škole. Tentokrát sme navštívili maďarské mesto Veszprém, ktoré sa v roku 2023 stalo Európskym mestom kultúry. Témou mobility bol udržateľný turizmus, jeho dopad na ekonomickú a ekologickú stránku regiónu. Veszprém, mesto pri Balatone ponúka turistom veľké množstvo možností.

      Žiaci v medzinárodných skupinách pracovali na zaujímavých úlohách, navštívili Panónsku univerzitu, rekreačné miesta Balatonfüred a Tihany, ale aj hlavné mesto Maďarska, Budapešť. Spoznali nových priateľov, zlepšili sa v komunikácii v cudzích jazykoch, rozšírili si vedomosti v oblasti turizmu. Ďalšie stretnutie sa uskutoční budúci školský rok, v septembri 2023 navštívime partnerskú školu v Rájci Jestřebí.

     • Hviezdili sme na "GymtStare"

     • Naša super hudobná akcia je za nami a už sa tešíme na ďalšiu. Každá trieda si pripravila pieseň v cudzom jazyku s hudobným doprovodom a kreatívnymi prvkami. Zabavili sme sa a inšpirovali. Objavili sme, aké talenty sa skrývajú v študentoch našej školy. Ďakujeme všetkým zapojeným žiakom, ale tiež učiteľom, rodičom, absolventom školy a ďalším hosťom za podporu. 

       

     • Hviezdoslavov Kubín

     • V okresných a regionálnych kolách HK vo svojich kategóriách vyhrali a vybojovali si postup na krajské kolo Vajanského Martin:

      ​​​​​​​​​​​​​​Sárka Mrázeková (II. kategória prednesu prózy - D. Hevier: Smútok za Johnom Lennonom)

      ​​​​​​​Adam Drndáš (IV. kategória prednesu prózy - I. Örkény: Zlý sen).

      Obom blahoželáme a držíme palce začiatkom mája v Martine!

     • GymtStar

     • = hudobno-spevácka súťaž tried Gymnázia v Tvrdošíne. Čo všetkých študentov školy čaká? 

      1. Vybrať si pieseň v cudzom jazyku, ktorý sa vyučuje na škole (nemčina, francúzština, španielčina, angličtina)

      2. Oprášiť a naladiť hudobné nástroje

      3. Nacvičiť pieseň so spolužiakmi

      4. Predviesť sa v súťaži GymtStar dňa 24. 4. 2023 v Sále nad hasičmi o cca 12:30

      Prípadní fanúšikovia z radov rodičov a priateľov školy sú vítaní! 

      Kritériá hodnotenia piesní nezávislou porotou sú:

      - zapojenie sa celej triedy

      - zvládnutie hudobnej stránky

      - zvládnutie textu

      - kreativita - tej sa medze nekladú

      Tešíme sa na tento inšpiratívny hudobný zážitok! 

     • Prezentiáda

     • Už niekoľko rokov sa naši študenti zúčastňujú súťaže v prezentačných zručnostiach Prezentiáda.

      Z nominačného kola do krajského kola (stredoslovenský kraj) postúpili CvoHol-ky z kvinty. V Banskej Bystrici sa Miška Holubčíková a Barborka Cvoligová predstavili s vtipnou prezentáciou na tému Prvé rande. Získali 4. miesto. Dievčatám ďakujeme za prípravu a skvelú reprezentáciu školy.

     • Dekanátne kolo Biblickej olympiády

     • V dňoch 28. 3. a 29. 3. 2023 sa v Námestove uskutočnilo dekanátne kolo Biblickej olympiády.

      Víťazi  školského kola úspešne rezpezentovali naše gymnázium aj v tomto kole.

      V kategórii základných škôl získali 6. miesto: Emka Strážnická, Agátka Hrubcová a Filip Tuhý.

      V kategórii stredných škôl sa nášmu neúplnému tímu - Laura Habovštiaková a Michal Tuhý  -  podarilo získať 2. miesto.

      Súťažiacim srdečne blahoželáme k úspechu a p. kaplánovi Križianovi ďakujeme za prípravu a podporu študentov.

       

       

     • Veľkonočná kvapka krvi

     • Pozývame všetkých záujemcov na Veľkonočnú kvapku krvi. Prosíme študentov, rodičov  a priateľov školy, aby sa (v prípade záujmu) prihlásili do 3. 4. 2023 u p. p. Masnicovej.

      Ďakujeme, že pomáhate.

     • Dobrozvíťazí zvíťazilo na Oravskom javisku

     • Dobrozvíťazí - O škaredej princeznej v réžii Agátky Gašperec Brozovej - zvíťazilo na Oravskom javisku (konkurencia v detskej dramatickej tvorivosti už tradične mimoriadne veľká - sedem zaujímavých inscenácií, jeden priamy postup a dva návrhy na postup na krajskú súťaž Detský divadelný medveď v Žiline)

      V súbore účinkujú aj traja žiaci nášho gymnázia - Nelka Pilarčíková (príma), Kajka Jandurová a Maxim Remiaz (sekunda). Inscenáciu režírovala naša bývala žiačka Agátka Gašperec Brozová.

     • Krajské kolá olympiád v cudzích jazykoch

     • Touto cestou chceme poďakovať za reprezentáciu našim študentom, ktorí sa s odvahou pustili do náročných jazykových olympiád.

      V OKRESNÝCH KOLÁCH za našu školu zvíťazili: 

      Olympiáda v anglickom jazyku:

      kategória 2A - Oliver Veselý 1. miesto, kategória 2B - Anna Mária Hrubcová 1. miesto

      kategória 1A - Sofia Zaťková, kategória 1B - Ema Slimáková - boli úspešné riešiteľky

      Olympiáda v nemeckom jazyku:

      kategória 2A - Jakub Lorinc 1. miesto, kategória 2B - Lucia Garbiarová 2. miesto

      V KRAJSKÝCH KOLÁCH nás reprezentovali a boli úspešnými riešiteľmi: 

      OAJ - Oliver Veselý, Anna Mária Hrubcová

      ONJ - Jakub Lorinc a Lily Ploransky v kategórii 1C - 3. miesto

      Olympiáda vo francúzskom jazyku:

      kategória 2A - Samuel Branický

      Všetkým srdečne blahoželáme k pekným výsledkom! 

     • Škola priateľská k deťom - hodina so školským koordinátorom Unicefu

     • V stredu 15.2. 2023 nás po prvýkrát navštívil školský koordinátor Unicefu p. Filip Mroč. Oboznámil študentov s prácou Unicefu a formami pomoci deťom. V tomto roku sa aktivity Unicefu zameriavajú na duševné zdravie detí prostredníctvom projektu Ježkoviny či zbierky Modrý gombík. Nebuďme ľahostajní a pomôžme!

     • Florbalový turnaj o pohár riaditeľa školy

     • Dnes sa ukončil turnaj o pohár riaditeľa školy.

      Umiestnenie:

      Starší žiaci

      1. miesto - tím triedy kvinta

      2. miesto - tím tried septima/III. A

      3. miesto - tím tried sexta/II. A

      Mladší žiaci

      1. miesto - tím triedy tercia

      Víťazom srdečne gratulujeme a ostatným tímom ďakujeme za krásny športový zážitok.

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.