• Stavanie mája

     • Aj tento rok mládenci zo Strednej odbornej lesníckej školy v Tvrdošíne postavili našim na vydaj súcim dievčatám máj. Dievčatá ďakujú a tešia sa.

     • Klub zelene a prevencie, dobrovoľníctva a kreativity

     • Vďaka Výzve predsedu vlády SR sa nám podarilo vybudovať učebňu, ktorá slúži aj na komunitné, vzdelávacie a prevenčné aktivity. Už sme v nej absolvovali prvé prednášky zamerané na odstraňovanie patologických javov. V tejto peknej modernej miestnosti prebiehajú aj hodiny biológie. Tešíme sa a ďakujeme za podporu.

     • Erasmus + projekt s partnermi z Nemecka, Maďarska a Čiech pokračuje.

     • V poradí druhou týždennou mobilitou žiakov pokračuje Erasmus + projekt na našej škole. Tentokrát sme navštívili maďarské mesto Veszprém, ktoré sa v roku 2023 stalo Európskym mestom kultúry. Témou mobility bol udržateľný turizmus, jeho dopad na ekonomickú a ekologickú stránku regiónu. Veszprém, mesto pri Balatone ponúka turistom veľké množstvo možností.

      Žiaci v medzinárodných skupinách pracovali na zaujímavých úlohách, navštívili Panónsku univerzitu, rekreačné miesta Balatonfüred a Tihany, ale aj hlavné mesto Maďarska, Budapešť. Spoznali nových priateľov, zlepšili sa v komunikácii v cudzích jazykoch, rozšírili si vedomosti v oblasti turizmu. Ďalšie stretnutie sa uskutoční budúci školský rok, v septembri 2023 navštívime partnerskú školu v Rájci Jestřebí.

     • Hviezdili sme na "GymtStare"

     • Naša super hudobná akcia je za nami a už sa tešíme na ďalšiu. Každá trieda si pripravila pieseň v cudzom jazyku s hudobným doprovodom a kreatívnymi prvkami. Zabavili sme sa a inšpirovali. Objavili sme, aké talenty sa skrývajú v študentoch našej školy. Ďakujeme všetkým zapojeným žiakom, ale tiež učiteľom, rodičom, absolventom školy a ďalším hosťom za podporu. 

       

     • Hviezdoslavov Kubín

     • V okresných a regionálnych kolách HK vo svojich kategóriách vyhrali a vybojovali si postup na krajské kolo Vajanského Martin:

      ​​​​​​​​​​​​​​Sárka Mrázeková (II. kategória prednesu prózy - D. Hevier: Smútok za Johnom Lennonom)

      ​​​​​​​Adam Drndáš (IV. kategória prednesu prózy - I. Örkény: Zlý sen).

      Obom blahoželáme a držíme palce začiatkom mája v Martine!

     • GymtStar

     • = hudobno-spevácka súťaž tried Gymnázia v Tvrdošíne. Čo všetkých študentov školy čaká? 

      1. Vybrať si pieseň v cudzom jazyku, ktorý sa vyučuje na škole (nemčina, francúzština, španielčina, angličtina)

      2. Oprášiť a naladiť hudobné nástroje

      3. Nacvičiť pieseň so spolužiakmi

      4. Predviesť sa v súťaži GymtStar dňa 24. 4. 2023 v Sále nad hasičmi o cca 12:30

      Prípadní fanúšikovia z radov rodičov a priateľov školy sú vítaní! 

      Kritériá hodnotenia piesní nezávislou porotou sú:

      - zapojenie sa celej triedy

      - zvládnutie hudobnej stránky

      - zvládnutie textu

      - kreativita - tej sa medze nekladú

      Tešíme sa na tento inšpiratívny hudobný zážitok! 

     • Nadpis

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.