• Škola priateľská k deťom 2019/2020

     • Program, ktorý pomáha deťom na Slovensku aj vo svete k dôslednejšiemu dodržiavaniu ich práv.

      Nové kritériá:

      • Urobiť niektorú z aktivít podľa vlastného výberu pre minimálne 40 detí.
      • Zapojiť sa do 16. ročníka celoslovenskej zbierky MODRÝ GOMBÍK, ktorá prebieha v máji a vyzbierané peniažky putujú na pomoc deťom, ktoré sa ocitli v núdzi.
      • Vyplniť evaluačný formulár v 2. polroku školského roka, ktorý slúži na zistenie našich skúseností, nápadov a pomôže pripravovať program na mieru.
      • Zorganizovať na škole akciu (napr. divadelné predstavenie, predaj oplátok, športové podujatie, koncert...). Finančné dary, ktoré sa vďaka tejto akcii získajú, budú venované deťom v krajinách, ktoré zasiahla humanitárna kríza a zároveň na podporu programu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM.

      Okrem kritérií pribudla v tomto školskom roku ďalšia novinka – Junior ambasádori UNICEF. V našej škole máme  dve ambasádorky - Timku Hučalovú a Zuzku Staroňovú – pripravené na zaujímavé aktivity so študentmi školy.

     • Olympiády v cudzích jazykoch

     • Naši študenti dostali možnosť ukázať svoje vedomosti v okresných kolách olympiády v anglickom a nemeckom jazyku.

      Dňa 15.1.2020 sa konalo OK olympiády v anglickom jazyku, kde sa naši študenti umiestnili takto:
      Kategória 1B – Anna Kozoňová  1. miesto
      Kategória 2A – Alena Hladká 1. miesto
      Kategória 1A – Oliver Veselý 2. miesto
      Kategória 2B – Alex Ončák 2. miesto

      Dňa 16.1.2020 naše Gymnázium hosťovalo OK olympiády v nemeckom jazyku, a získali sme tieto krásne umiestnenia:
      Kategória 2A –  Ema Sereková – 1.miesto
                                Ema Fukasová – 3. miesto
      Kategória 2B –  Kristián Kubík – 1. miesto
                                Zuzana Tarajová – 3. miesto

       

     • VZDUCHOLOĎ 23

     • začiatok šk. roka; projekty; svet okolo nás; bažantský; noc v škole; stužkové; šálka diskusie; keď má triedna narodeniny; rodičovsko-učiteľsko-študentský turnaj; vegánske hody; mikuláš; vianočný koncert; vianočné trhy; vianoce v dss